donderdag 28 juli 2011

Hoe komen we tot vergeving?Vergeving... een mooi woord, omdat het staat voor afsluiten van een oud zeer en een nieuw begin. En wat is er nu mooier dan oud leed achter je te kunnen laten, te kunnen leven in een vrij Nu? Proberen we niet allemaal ons verleden los te laten? Bagage achter ons te laten, vooral als die zwaar te dragen is?

Maar hoe komen we tot vergeving? Er zijn altijd mensen die ons pijn doen. Nog even voortbordurend op de Innerlijke Criticus, zijn dat vaak mensen die onze zelfkritiek bevestigen. Helaas zijn er ook mensen die gewetenloos, zonder geweten of zonder weten, zonder begrip en inzicht, een ander pijn doen. Hoe kunnen wij dan toch komen tot vergeving?

Wanneer we inzicht verwerven in iemands motieven, vanuit dit leven of vanuit de ziel, ja zeker vanuit de ziel, dan weten we dat deze mensen handelen vanuit een spirituele diepgang die verweven is met ons aller handelen. Mensen in onze directe omgeving kunnen ons het meeste pijn doen. Wanneer wij beseffen dat deze mensen in de zielenwereld, in de Lichtwereld, 'thuis', met ons een afspraak hebben gemaakt over de te spelen rol in ons leven, dan begrijpen we beter waarom zij doen wat zij doen. Wij komen allen hier op Aarde om een les te leren, een levensles en moeten leren op een positieve wijze te werken met onze levensenergieën. Als numeroloog kan ik je vertellen dat onze geboortedatum ons daar veel informatie over kan geven in de vorm van het geboortegetal. Middels het Levensdoel Systeem verkrijgen wij nog gedetailleerder inzicht.

Wanneer wij eenmaal onze levensles begrijpen en beseffen dat de mensen om ons heen helpen ons onze levensles te leren, dan kunnen we toch niets anders doen dan vergeven? Hoe vaak komt het niet voor dat iemand iets ernstigs overkomen is en dat men achteraf kan zeggen dat men er sterker uit gekomen is? Voor mensen die er wel moeite mee hebben, voor hen onvergeeflijke, zaken achter zich en los te laten, is het van belang dat zij inzicht krijgen in hun levensles en wellicht ook in die van de 'dader'. Door het verkrijgen van inzicht snappen wij beter hoe het leven in elkaar zit en welke rol wij voor elkaar mogen spelen. Eenieder van ons moet leren hun levensenergie op een positieve wijze te gebruiken en helaas zijn wij mensen geneigd die levensenergie in eerste instantie negatief te gebruiken. Daardoor krijgen wij de mogelijkheid te leren, krijgen wij door ervaringen inzicht in ons wezen, in ons Zijn hier op Aarde.

Vergeving komt mijns inziens in wezen voort vanuit begrip en inzicht.


Gepubliceerd op Spiritueel Enzo


Geen opmerkingen:

Een reactie posten