donderdag 8 september 2011

Waar is het allemaal goed voor?Velen van ons zijn in hun leven op zoek naar... Ja, naar wat eigenlijk?

Velen kennen die grote vraag wel: 'Waar is dit nu allemaal goed voor?' Met 'dit' bedoelen we dan ons leven in zijn geheel, of de, vaak moeilijke, gebeurtenissen die wij op ons levenspad tegenkomen. Wanneer ik mensen domweg zeg dat alles op ons levenspad een doel kan dienen en dat we er onze les uit kunnen trekken, wordt een aantal van die mensen erg boos. Zij zien bijvoorbeeld de levensbedreigende ziekten die men krijgt niet als een mogelijkheid om iets uit te leren. Of zij zien de ongelukken die hen overkomen als domme pech. Allemaal zaken die op weerstand stuiten bij mensen. Het geloof in een God is de laatste jaren beduidend verzwakt, juist door alle ellende in de wereld. Als er een God zou bestaan, zou Hij dit toch niet allemaal goedvinden? Waarom is er oorlog  en zijn mensen agressief naar elkaar? Die God moet toch maar eens in gaan grijpen. Wanneer iemand die altijd gezond geleefd heeft, gesport, gezond gegeten, niet gerookt of gedronken, geen drugs gebruikt heeft, altijd voor zijn medemensen klaarstond om te helpen, wanneer deze persoon opeens een ernstige ziekte krijgt te verduren, dan gaat men toch werkelijk twijfelen aan het bestaan van een goede God. Want een moordenaar wordt na 2 jaar alweer vrijgelaten uit zijn cel en leeft misschien een lang supergezond leven al zondigend en misdrijven plegend. Dat is toch oneerlijk? En toch is de behoefte aan een spiritueel leven toegenomen.

Jij hebt makkelijk praten zegt of denkt men dan: moet je zien, Hollands glorie, kerngezond en duidelijk geen gebrek aan enige lekkernijen in het leven... Nu hoef ik hier natuurlijk niet in de verdediging te springen, want ik heb mijn portie in dit leven al behoorlijk gehad met een zeer gebrekkige gezondheid met vele zware migraine-aanvallen, fibromyalgie, ontstekingen, chronische moe- en verkoudheid en vele andere lichamelijke kwalen met daarnaast een behoorlijk aantal psychologische uitdagingen bestaande uit de omgang met meerdere hooggevoelige mensen met autistisch en adhd-gedrag in mijn familie- en vriendenkring en een flinke dosis gebrek aan eigenwaarde om te overwinnen enz enz.. Inmiddels ben ik inderdaad, voor zover ik weet, kerngezond en voel me helemaal top in mijn, te volle, goed geaarde lichaam (logisch met die zwaartekracht...) En toch zullen er ongetwijfeld nog meer uitdagingen op mijn pad komen. En ik ben ervan overtuigd dat al deze dingen zin hebben gehad en dat ik nu tot een inzicht gekomen ben dat al deze zaken kan verklaren. Daaruit verklaar ik nu ook mijn herstel. Uit mijn levenservaringen heb ik vele lessen kunnen leren en die tracht ik nu dan ook toe te passen in de rest van mijn leven.

Om jezelf de mogelijkheid te geven te leren uit de ervaringen van het leven moet je wel open staan voor inzichten die je aangeboden worden vanuit je medemensen of vanuit de Lichtwereld, want iedereen krijgt zijn of haar eigen levensgids(en) mee in het leven.

Wij zijn allen zielen die in een menselijk lichaam onze aardse ervaringen mogen ondergaan, zodat wij onze levenslessen leren. Wij hebben allen een levenstaak. Die kan 'alleen' onze levenslessen omvatten, wat al een behoorlijke kluif op zich is, maar daarnaast is het ook zo dat wij een taak hebben om onze medemensen te begeleiden op hun levenspad, zodat zij zich doelgerichter met hun eigen levenslessen bezig kunnen houden. Daarom zijn er ook ouders, broers en zusters, vrienden, leraren, cursusleiders, coaches en dergelijke op de wereld, zodat we elkaar iets kunnen leren. Door goed naar elkaar te luisteren kunnen wij allen leraren zijn en kunnen wij profiteren van elkaars ervaringen. Zaak is natuurlijk wel dat je niet klakkeloos alles overneemt van een ander en voor waar aanneemt of je er blindelings tegen verzet, maar de besproken zaken wel toetst aan je eigen ervaringen. Pas wanneer jij er zelf van overtuigd bent dat je 'leraar' gelijk had of niet, sta jij bewust in het leven en kun jij vol van je ervaringen profiteren. Het is dus zaak open te staan voor de ervaringsverhalen en inzichten van anderen.

En dan hebben we het cirkeltje weer rond, want waarom zou je van je ervaringen moeten profiteren en hoe kun je dan van die ervaringen profiteren?

De opgedane inzichten, die je dus zeker ook mag delen met je medemensen, mag je weer meenemen naar 'Huis', naar de Zielenwereld, de Lichtwereld, Hemel of welke andere naam je ook wilt geven aan de plaats waar je ooit voor je geboorte vandaan kwam en dezelfde plaats waar je na je dood weer naartoe zult gaan. Deze inzichten zorgen voor een completering van de kennis die je Ziel opgedaan heeft. Waar is dat dan weer goed voor? Waarom moet je Ziel een compleet Bewust Zijn van de Ware Werkelijkheid – een beeld dat gevormd zal worden door al die ervaringen en inzichten op een rijtje te zetten – krijgen? Dit is het grote doel van ons allen tezamen. Zodat wij Bewust mogen Zijn van een eenheid van energie, dat wij allen één zijn, dat er geen jij en ik meer bestaat, alleen nog energie. Zodat wij mogen ervaren dat kosmische energie niet meer te onderscheiden is in delen, zodat wij geen aardse ervaringen meer nodig hebben en wij allen deel uitmaken van een hogere dimensie, niet de 3 dimensionale wereld waarin wij nu leven op deze aarde, niet de 4 dimensionale wereld waar al velen van ons contacten mee kunnen leggen (mediums bijvoorbeeld), die bestaat uit een Bewust Zijn van alle levende en overleden wezens. Nee wij gaan zo veel verder tot er geen sprake meer is van dimensies, oneindigheid. Een toestand van Zijn zonder onze fysieke jassen (lichamen), een toestand van Zijn in het eeuwige energetische Bewust Zijn.

Tot het zover is zullen we stapje voor stapje daar naartoe werken, moeten we onze menselijke ervaringen opdoen, moeten we elkaar helpen onze 'kleine', maar o zo belangrijke levensdoelen te volbrengen, opbouwend naar dat grote einddoel. En dan.... wat als we dat grote einddoel bereikt hebben...? Universeel Geluk...? Ik heb (nog) geen idee.

Dit is mijn visie op ons bestaan als mens, als levend wezen, als deel van de 'schepping'. Wij scheppen zelf, wij vormen onszelf uit de ervaringen en inzichten die wij opdoen. Misschien dat ooit blijkt dat ik er totaal naast heb gezeten, maar voor nu geeft het mij houvast in mijn leven en vormt een wezenlijk onderdeel van mijn Bewust Zijn in dit leven hier op Aarde. Wat is jouw leidraad in het leven? Heb je wel een leidraad in het leven?

Ik dank mijn menselijke leraren en spirituele gidsen 'Maria Magdalena', 'Djeudonné' en 'God' die mij dit inzicht hebben gegeven en hebben geholpen bij het leren uit alle menselijke ervaringen. En wellicht is ieders leidraad een leidraad die nodig is om te groeien en ontwikkelen en komen we ooit tot de ontdekking dat het allemaal ergens anders toe leidt dan wij nu denken. Daarom is ieders ervaring en ieders denkwijze of religie even belangrijk en zijn wij ieder bezig met een klein stukje van die grote Ware Werkelijkheid. Ooit zullen wij alles kunnen verenigen en zijn verschillen opgeheven...


Gepubliceerd in Spiritueel Enzo


Geen opmerkingen:

Een reactie posten