zaterdag 26 november 2011

Homeostase en de MIREen moeilijk woord, hierboven in de titel van dit bericht... homeostase.
Voor een beter begrip zal ik eerst uitleggen wat homeostase is.
Wanneer we over homeostase praten in de medische wereld, in de celbiologie, dan praten we op celniveau, de microscopisch kleine deeltjes waaruit ons lichaam en dat van alle levende wezens bestaat. Een cel is de kleinste eenheid binnen een levend wezen dat alle genetische informatie bevat van dat levend wezen. Homeostase van een cel is het vermogen van deze cel om zijn interne milieu stabiel te houden en juist die stoffen in zich op te nemen die belangrijk zijn voor zijn functie. Het is dus belangrijk alles in balans te houden, ondanks dat de buitenwereld continu verandert. Een wonderlijk proces.

In feite kunnen we dit proces op celniveau vergelijken met ons spiritueel proces. Het is belangrijk dat wij in evenwicht, in balans, blijven, ondanks alle invloeden van buiten.
Wij zelf kunnen er voor zorgen dat wij spiritueel in balans zijn, zodat wij ook zelf controle houden over welke zaken wij wel tot ons door laten dringen om onze functie die wij in het leven op ons genomen hebben uit te kunnen voeren en welke zaken wij niet tot ons door willen laten dringen, omdat zij ons evenwicht verstoren. Tenslotte zijn wij hier op aarde met een doel, onze persoonlijke functie in dit leven.
Wanneer wij ergens door ervaringen een blokkade opwerpen waardoor wij niet meer de juiste zaken tot ons door kunnen laten dringen en misschien juist negatieve invloeden een rol geven, zullen wij uit balans raken. Dit veroorzaakt blokkades in onze energiestroom (in de zogenaamde meridianen, onze energiebanen, in onze chakra's en in onze aura die energie van buiten filtert), waardoor er klachten kunnen ontstaan en onze cellen hun werk niet goed meer kunnen doen.
Zo loopt ons spiritueel proces dus voor op het cellenproces en vormen problemen op celniveau dus een spiegel voor ons spiritueel functioneren. Je zou dus kunnen zeggen dat homeostase op celniveau volgt op homeostase op spiritueel niveau. Wanneer we spiritueel zorgen voor een homeostase, zal op celniveau ook sprake zijn van activering van een homeostase. Zie hier het belang van Bewust Zijn en het principe van zelfheling. Verstoring van de homeostase, verstoring van het evenwicht, is de oorzaak van het ontstaan van klachten en ziekten.

Wanneer wij ons bezighouden met de MIR-methode zijn wij in feite op dat celniveau aan het zorgen voor een stimulering van de balans, maar tevens zijn wij op spiritueel gebied bezig om Bewust te Zijn.

Stap 1: Zuurgraad optimaliseren... zorgt ervoor dat er een goed milieu gecreëerd wordt voor onze cellen, een goede omgeving gecreëerd wordt voor ons spiritueel functioneren.

Stap 2: Detox alle toxische belasting... zorgt ervoor dat het afvoeren van afvalstoffen en negatieve invloeden gestimuleerd wordt.

Stap 3: Vader loskoppelen. Moeder loskoppelen... zorgt ervoor dat de invloed van de buitenwereld niet binnen kan dringen, de homeostase (op spiritueel, maar ook op celniveau) niet verstoord wordt.

Stap 4: Meridianen zuiveren... zorgt ervoor dat een vrije energiedoorstroming gestimuleerd wordt, zodat eventuele blokkades opgeheven worden.

Stap 5: Alle tekorten aanvullen... zorgt ervoor dat je de stoffen en zaken in je op kunt nemen die je nodig hebt voor je functioneren (op celniveau en op spiritueel niveau).

Stap 6: Hormoonstelsel in evenwicht brengen... Hormonen zijn de transmitters, de communicatiesystemen, die informatie overbrengen via het bloed. Wanneer deze goed functioneren kunnen wij ons ten volle overgeven aan de homeostase.

Stap 7: Basisbehoeften aanvullen... Basisbehoeften zijn onder andere waardering, liefde, erkenning, respect, vertrouwen, etc., allemaal dingen die wij vaak van een ander verwachten, maar die wij, wanneer we ze niet van een ander kregen in onze jeugd, nooit meer van een ander kunnen krijgen. Alleen wijzelf kunnen zorgen voor vervulling van deze basisbehoeften. Een herstel van de balans, van de homeostase.

Stap 8: Chakra's en aura optimaliseren... zorgt ervoor dat we de energie die ons voedt kunnen gebruiken voor onze levensprocessen én onze spirituele processen. We houden als het ware onze doorgeefluikjes vrij van blokkades, maar zorgen ook dat ze niet té ver of té vaak open staan.

Stap 9: Missie verduidelijken... zorgt ervoor dat we ons bewust worden van onze levensweg en waar die naartoe voert, onze functie, onze taak, ons levensdoel hier op aarde. Wanneer wij Bewust met ons levensdoel bezig zijn, zal dit de homeostase ten goede komen. En zoals gezegd dus onze gezondheid en een gevoel van Wel Zijn.

Zo zien we dat spiritualiteit, het Bewust Zijn van wie we zijn en wat we hier op aarde komen doen, ten grondslag ligt aan onze gezondheid en Wel Zijn. Spirituele homeostase ligt ten grondslag aan homeostase op celniveau.
Ter ondersteuning kunnen we bloesemremedies gebruiken om ons Bewust Zijn te stimuleren, maar zeker ook om eventuele emoties, gevoelens, indrukken en een versnelde spirituele bewustwording te helpen verwerken die bij het uitvoeren van de MIR los kunnen komen.

Meer over de MIR-methode: klik HIER


Geen opmerkingen:

Een reactie posten