donderdag 24 november 2011

NieuwetijdsOnmacht

Hoe onmachtig kun je je voelen? Leuk zo'n 8 als levensdoelgetal...
De 8 staat voor macht, succes, overvloed. De 8 als je levensdoelgetal staat voor het leren omgaan met allerlei thema's op het gebied van macht, succes en overvloed.

Nu zijn er in mijn leven zoveel dingen die op dit moment op me af komen die met deze thema's te maken hebben. En ja, als mens kom je eerst de negatieve kanten ervan tegen, als helpende hand om Bewust Zijn te kweken en mag je die daarna gaan omzetten in een positieve energie. Zo werkt het nu eenmaal wanneer wij als Lichtwezens in ons mensenjasje onze aardse ervaringen op mogen doen. Maar als je dan toch snapt hoe het allemaal functioneert, dan ben je er nog niet, want je ziet anderen worstelen met het accepteren van dat mensenjasje. En ik snap het allemaal, maar ik kan hen daar niet in helpen het te snappen, dat is hun weg, hun leerproces, hun ervaringsweg. Ik kan alleen handvatten aanreiken en hopen dat ze daar iets mee kunnen, dat ze ze kunnen gebruiken en leren toepassen. Maar als het bijvoorbeeld om je kinderen of kleinkinderen draait, dan voel je je vaak zo machteloos. Je wilt helpen, je wilt ze bij de hand pakken en hen behoeden voor al het zeer dat deze worsteling met zich meedraagt.

De mensen die ook maar iets met Nieuwetijdskinderen te maken hebben begrijpen vast al waar ik het over heb. Nieuwetijdskinderen die de laatste, zeg 20 jaren, geboren zijn, zijn weer heel andere Nieuwetijdskinderen dan die van 40 jaar geleden (zoals ikzelf) en weer heel anders dat die van 60 jaar geleden. We maken allemaal onze worsteling mee om binnen de heersende maatschappij een plekje te vinden, maar de jongste Nieuwetijdskinderen hebben het zwaar, heel zwaar. Vaak begrijpen ze het zelf allemaal niet, komen er dingen op hun pad waarvan ze voelen dat ze er iets of juist niets mee willen, maar ze weten niet waarom, snappen niet wat de reden is en voelen alleen maar boosheid, verdriet, onrust, etc. Deze emoties niet kunnen plaatsen is voor hen dan reden om zich totaal van de maatschappij af te keren of er juist tegenaan te schoppen. Zie hier het ontstaan van gedrag dat door de maatschappij niet begrepen wordt en waar men etiketjes gaat zoeken om er maar op de één of andere manier zo goed mogelijk mee overweg te kunnen. Etiketjes als ASS, PDD-NOS en ADHD vliegen ons tegenwoordig om de oren. Ikzelf, ook een Nieuwetijdskind, gruwt inwendig bij al deze etiketjes, maar snap het wel. Het is gewoon een manier om met deze mensen nog iets te kunnen binnen het bewustzijnsniveau van het grootste deel van de bevolking. Dat de gezondheidszorg en de hulpverlening nu tekort gaan schieten zie ik vaak, want deze etiketjes vertegenwoordigen niet de werkelijke ondergrond van gedragsproblematiek. De werkelijke ondergrond heeft te maken met het Nieuwetijdskind zijn, met het moeilijk vinden om te aarden, moeite hebben zich binnen de huidige maatschappij vrij te bewegen. En ik ken het zelf maar al te goed, voel dit probleem dagelijks aan den lijve, maar kan me toch wel, al is het soms met moeite, enigszins aanpassen.

Nu het woord 'aanpassen' is gevallen, zijn er legio Nieuwetijdskinderen die een weerstand voelen. 'Aanpassen' betekent niet 'niet jezelf kunnen zijn, veranderen om in de maatschappij te passen'. Nee, 'aanpassen' betekent in mijn ogen niets anders dan begrip opbrengen voor de mensen om je heen en je daar ook naar gedragen, zodat je juist een ondersteunende factor in het geheel kunt zijn. Ik zeg niet dat de maatschappij minder is dan ik, lager, minder ontwikkeld en dat ik wel even zal vertellen hoe het allemaal in elkaar zit, want dat zullen velen hieruit proeven, me misschien wel arrogant vinden, nee zeker niet. Iedereen is goed zoals hij/zij is. Iedereen volgt het pad dat hoort bij zijn ervaringen als mens. Maar ook iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij met het leven en opgedane ervaringen doet. We bevinden ons in een groeiend Bewust Zijn, een overgang naar een nieuwe fase in het Mens Zijn, een evolutie niet alleen voor de mens, maar op Zielsniveau. In zo'n evolutiesprong is het voor degenen die net dat stukje verder zijn altijd lastig. Stel je maar eens de prehistorie voor. Al die mensen die nog een voorovergebogen houding hadden, aapachtig en daar worden dan kinderen geboren die rechtop lopen. Hier konden ze totaal niets aan doen, maar ze waren 'anders', dat kon je nog zien ook. Hoe moeilijk zullen zij het gehad hebben? Zij werden misschien wel verstoten van de groep. Misschien vormden zij zelf groepen om te overleven en kon de evolutie zich voort zetten doordat zij onderling weer voor nieuw rechtoplopend nageslacht zorgden. Wij zitten nu in zo'n zelfde evolutiesprong. Nu worden er kinderen geboren met een hoger Bewust Zijn, maar zij moeten dit nog leren plaatsen in hun Mens Zijn. Daar gaat een hele worsteling aan vooraf. Niet alleen het leren plaatsen van dit Bewust Zijn, maar zeker ook het 'anders' zijn is zeker niet makkelijk. Ik merk vaak dat al deze Nieuwetijdskinderen zich op de één of andere manier zeer eenzaam kunnen voelen en wanneer zij samen zijn voelen zij de herkenning, zelfs als zij zelf nog niet zo'n goed beeld hebben van het hoe en waarom. Hoe vaak in dit soort bijeenkomsten de tranen van ontroering vloeien, tranen van opluchting 'ik ben dus niet gek', 'ik ben dus helemaal geen psychiatrisch geval'.... Ontmoeting tussen Nieuwetijdskinderen voelt als een warm bad. En allemaal hebben we die weg doorlopen... het 'anders' zijn en alle problemen die we daardoor ervaren hebben.

Onze huidige Nieuwetijdskinderen hebben het nog steeds zwaar, misschien nog wel zwaarder, omdat het voor hen zo moeilijk is om te aarden. Om het nut in te zien van het Mens Zijn, om te functioneren in zo'n mensenjasje, om zich aan te passen aan de maatschappij die toch grotendeels nog niet uit Nieuwetijdskinderen bestaat. Bewust Zijn van het feit dat je een Nieuwetijdskind bent is al lastig, laat staan hier je weg in zien te vinden in deze mensenmaatschappij. Vaak voel je onmacht, voel je wanhoop, voel je pijn en verdriet, vaak ook nog eens zonder te weten waarom. En dat laatste speelt nu nog het meest bij deze laatste generatie Nieuwetijdskinderen. Als ouder en misschien wel Nieuwetijds(groot)ouder (zelf een Nieuwetijdskind) kun je er alleen alles aan doen om de problematiek zo goed mogelijk te begrijpen, door er veel over te lezen, door naar bijeenkomsten te gaan, etc etc. en dan kun je je (klein)kind ondersteunen en helpen om de problematiek om te draaien in een positieve energie. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst doorhebben dat je (klein)kind een Nieuwetijdskind is. En dan nog is het moeilijk voor deze (groot)ouder om het begrip te hebben en onmachtig te staan om het kind te behoeden voor alles wat op hem/haar afkomt. Wat je dan vooral voor ogen moet houden is dat het voor het kind zijn/haar eigen pad is die het moet gaan, een goed pad, want op het moment dat er begrip komt, zal er veel veranderen, zal het kunnen functioneren in deze mensenmaatschappij, zal het gaan werken aan zijn/haar levensdoel, zoals het dat eigenlijk van de geboorte af aan al doet, maar dan vaak onbewust, vanuit die evolutionaire sprong, zoals dat kind in de prehistorie dat nu eenmaal rechtop liep en wellicht wel kon proberen voorover gebogen te lopen, maar er nu eenmaal toch anders uitzag dan de rest en daar misschien wel een stevige rugpijn aan overhield.

Ik hoop werkelijk dat (groot)ouders en kinderen binnen de hulpverlening en de gezondheidszorg steeds meer een luisterend oor zullen gaan vinden en met de acceptatie van deze evolutiesprong, zal onze mensenmaatschappij zich kunnen voorbereiden op een nieuwe periode in die evolutie, met nieuwe ervaringen die wij Lichtwezens in dat mensenjasje op mogen doen. Maar op de eerste plaats hoop ik dat (groot)ouders en verzorgers gaan begrijpen wat Nieuwetijdskinderen zijn, hoe zij in elkaar steken, ieder op zijn/haar unieke wijze en wat zij hier komen doen, zodat wij ze zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en begeleiden.

Wil je meer lezen, dan kun je je wenden tot de vele boeken die inmiddels over Nieuwetijdskinderen zijn geschreven en er zijn meerdere sites, zoals deze: Nieuwetijdskind, waar je je licht kunt opsteken.

Voor boeken zie bijvoorbeeld:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten