vrijdag 4 mei 2012

AgrimonieBeschrijving Agrimonie-bloesemremedie, klik HIER


Agrimonie Deva-mandala


Algemeen.


Naam.
 • Botanische naam: Agrimonia eupatoria.
 • Nederlands: Gewone Agrimonie of Avermonie, Zangerskruid, Leverkruid, Verkeerde Klis, Drakenbloed, Edelleverkruid.
 • Engels: Common Agrimony, Church Steeples, Cockleburr, Sticklewort
 • Duits: Gemeiner Odermennig, Gewöhnlicher Odermennig
 • Frans: Aigremoine eupatoire

De geslachtsnaam ‘Agrimonia’ is samengesteld uit twee Griekse woorden, ‘agros’  of ‘agrios’, dat staat voor veld of akker, ‘monas’  of ‘monias’  betekent eenzaam, ‘eenzaam in het veld’ dus, of ook wel ‘wilde bloem van het veld’. In plaats van ‘monias’ wordt ook wel ‘monè’ = verblijfplaats, voorgesteld. Je komt haar inderdaad niet zo vaak massaal tegen. Op etymologische gronden is deze verklaring echter niet waarschijnlijk. Monias/monè hebben beide een korte o in het Grieks, terwijl de bronnen (óók het Griekse woordenboek van Liddell en Scott) het toch hebben over argemóonè met een lange o (omega). De ontwikkelingsgang is vermoedelijk geweest: (Grieks) argemoonè > (Latijn) argemonia > agrimonia.

De vorm agrimonia komt voor het eerst voor bij de Romeinse schrijver Aulus Cornelius Celsus, die een soort encyclopedie heeft geschreven, waarvan alleen het deel over geneeskunde bewaard is gebleven. Dit werk dateert van tussen 20 en 30 n. Chr.. Celsus baseerde zich voornamelijk op Griekse bronnen. Argemoonè is bij Dioscorides (Materia medica II, 177) en bij Plinius (in zijn Historia naturalis) de naam van een papaverachtige plant, waarvan het sap heilzaam zou zijn voor bepaalde oogkwalen (Grieks argema of argemone wat zoveel betekent als ‘vlekken in de ogen’ of ‘vlek op het oog’). Plinius noemde de plant 'een kruid met prinselijk gezag'.

De argemoonè is dus een plant die werd gebruikt tegen argema. Dioscorides wees er zelf al op dat sommige auteurs in zijn tijd de agrimonie ( d.w.z. de hèpatorios) verwisselden met de argemoonè. Deze naam is doorgedrongen tot in onze tijd, want de Ruige Klaproos wordt aangeduid met Papaver argemone. Van enige medicinale werking van deze plant op het menselijk oog is evenwel niets bekend.

Uiteindelijk gaat argemoonè zelf volgens de etymologen weer terug op een oud-Hebreeuws woord argaman, dat ‘purper’ of ‘roodgekleurd’ betekent. Een aantal papaverachtigen is van die kleur.

De soortaanduiding ‘eupatoria’ zou verwijzen naar Mithridates VI Eupator, een Griekse Pontische koning die bekend was vanwege zijn kruidenkennis. Mithridates was, dat is overgeleverd, een groot plantenkenner en kweekte ook zelf kruiden die geschikt waren om vergiftigingen te bestrijden, waar hij erg bang voor was vanwege de vijanden die het op hem gemunt hadden. Hij staat te boek als de ontdekker van het legendarische ‘mithridatum’ (of ‘thèriak’, een mengsel van 54 kruiden), een soort universeel tegengif. Hij probeerde alle kruiden op zichzelf uit en bereikte daarmee dat hij praktisch immuun werd tegen gifplanten. Toen hij na zijn laatste oorlog tegen de Romeinen, waarin hij werd verslagen, zelfmoord wilde plegen, lukt dat niet met kruiden. Tenslotte liet hij zich door zijn bodygard en vriend Bituitus doden met het zwaard. Bij alle proeven die hij nam, zou Mithridates als eerste de geneeskrachtige werking van de Agrimonie ontdekt hebben en zijn eigen leverkwaal – zijn lever was overbelast geraakt door al zijn experimenten – ermee hebben behandeld.

Een andere uitleg is dat ‘eupatoria’ een verbastering is van het Griekse woord ‘hepatorios’ (Dioscorides), waar het woord ‘hepar’ in zit, wat lever betekent. De agrimonie wordt inderdaad al sinds mensenheugenis een leverwerking toegeschreven. In elk geval werd de plant ook in de oudheid als een leverplant beschouwd. Eupatorium is thans nog de geslachtsnaam van het echte leverkruid, Eupatorium cannabinum, ook wel Koninginnenkruid genoemd.

Agimonie wordt ook wel ‘kerktoren’ genoemd, vanwege zijn enkelvoudige torenspits-achtige stam die recht omhoog groeit en meestal makkelijk te vinden is doordat de aar met trossen gele bloemen uitsteekt boven het gras.
De Engelse naam Church Steeples verwijst naar de vruchtjes die na de bloei ontstaan en die op kleine (kerk)klokjes lijken.
Symboliek.

In de taal der bloemen staat de Agrimonie voor dankbaarheid.Geschiedenis.

Redenaars en zangers zouden nog welluidender klinken wanneer ze met de thee van Agrimonie gorgelen. De Angel-Saksen die het kruid ‘Garclive’ noemden, dachten dat het wonden, slangenbeten en wratten genas. Ten tijde van Geoffrey Chaucer (14e eeuw), vinden we het terug onder de naam ‘Egrimoyne’, het werd vooral gebruikt als wondkruid, een van de oude schrijvers noemt een mengsel van Agrimonie, gestampte kikkers en mensenbloed als een probaat middel tegen inwendige bloedingen.Kenmerken van de plant.Plant.

De Gewone Agrimonie is een kruidachtige plant uit de rozenfamilie (Rosaceae). Deze plant met zijn helgele bloemen, in lange slanke aren, is vrij algemeen op kalkrijke bermen en dijken in België en Nederland.

De Gewone Agrimonie is een 40-100 cm hoge, donkergroene plant met een behaarde, weinig vertakte bloemstengel, talrijke verspreid staande, gedeelde bladeren en lange, slanke aarvormige bloeiwijzen. De aren zijn dicht bezet met gele bloemen. De bloemen openen zich het eerst onderaan de aar en naarmate het bloeiseizoen  vordert, gaan ook de hogere bloemen open. Zodra de bloemen uitgebloeid zijn, verlengen de aren zich zodat de schijnvruchten ver uit elkaar komen te staan. Het puntje van de spits heeft de neiging iets te gaan hangen.

De Gewone Agrimonie is een hemikryptofyt, een meerjarige plant die overwintert met een knop boven de grond, omgeven door een bladrozet.

De plant wijkt sterk af van andere leden van de Rozenfamilie, typisch zijn echter de bladvorm en de grote hoeveelheid looistoffen.


Bladeren.

De Gewone Agrimonie is ruim voorzien van bladeren, variërend in grootte van bijna 20 cm onderaan tot slechts 10 cm bovenaan. De bladeren zijn afgebroken geveerd; grote paren zijblaadjes worden afgewisseld met kleinere (tweetallen kleine blaadjes langs een centrale nerf). De lagere bladeren hebben de meeste blaadjes, naar boven toe worden ze eenvoudiger. De blaadjes zijn elliptisch, de bladrand ervan getand. De blaadjes zijn bezet met lange haren en kunnen aan de onderzijde klieren dragen, waardoor ze kleverig aanvoelen. De bladeren geuren als je ze fijnwrijft.


Bloemen.
De bloemen zijn stervormig, klein en staan dicht op elkaar. Elk bloempje bloeit slechts kort en wordt ondersteund door een gedeeld steunblaadje. De bloemen hebben 5 wijd uitgespreide, eivormige en heldergele kroonblaadjes op een kort steeltje en tot twaalf meeldraden, die tevoorschijn komen uit een kelkbuis.

Uit de kelkbuis ontwikkelt zich na de bloei een schijnvrucht, die aan de buitenzijde over de volledige lengte gegroefd is en bezet met haken. De onderste rij haken staan schuin tot bijna recht af. Deze kenmerken onderscheiden de Gewone Agrimonie van zijn soortgenoot, de Welriekende Agrimonie (Agrimonia procera).

De bloemen van de Gewone Agrimonie hebben een vage, zoete geur die doet denken aan abrikozen.

De bloeitijd is van juni tot september.Zaden.
De schijnvruchten van de Gewone Agrimonie bezitten kleine weerhaakjes, waarmee ze zich aan de vacht van passerende dieren vasthechten. De roestrode zaden hebben zo meer kans om in een wijde omgeving verspreid te raken. Deze eigenschap verklaart de Nederlands volksnaam ‘verkeerde klis’ en de Engelstalige namen ‘Cockeburr’ (haneklit) en ‘Sticklewort’ (stekelkruid).
Habitat.

De Gewone Agrimonie prefereert matig droge tot vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke of licht leemachtige grond op licht beschaduwde plaatsen. Hij is vooral te vinden op dijken, spoorweg- en wegbermen, holle wegen, bosranden, tussen laag struweel, langs akkerlanden en hooilanden op zonnige tot lichtbeschaduwde plaatsen. Agrimonie gedijt niet op zure gronden en in de schaduw.

In zandige, kalkarme streken, zoals de Antwerpse Kempen, wordt hij nogal eens aangetroffen in bermen van dolomietpaden.Voorkomen.

De Gewone Agrimonie komt voor in heel Europa tot in Schotland en zuidelijk Scandinavië, verder tot in Midden-Azië en Noord-Afrika. De plant werd ingevoerd in Amerika.

In Nederland is hij vrij algemeen in Zuid-Limburg, langs de grote rivieren en de aangrenzende laagveengebieden, in Zeeland en in de duinengordel. Komt niet voor op de Waddeneilanden.

In België is hij vrij algemeen over heel het land, vooral in het Maasgebied.
Verwante en gelijkende soorten.

De Gewone Agrimonie lijkt zeer sterk op de welriekende Agrimonie (A. procera). Hij kan ervan onderscheiden worden door de groeven op de kelkbuis of schijnvrucht, die tot op de voet doorlopen, en door de buitenste rij haken, die schuin of recht afstaan en niet terugbuigen. De Gewone Agrimonie is ook donkerder groen gekleurd en dichter behaard dan de Welriekende Agrimonie.

  


Bedreiging en bescherming.

De Gewone Agrimonie staat op de Vlaamse Rode Lijst (planten) aangeduid als ‘achteruitgaand’ en op de Nederlandse Rode Lijst (planten) als ‘sterk afgenomen’.

Geneeskunde.

Toepassing.

Agrimonie wordt als geneesmiddel gebruikt. De actieve bestandsdelen zijn triterpenen, looi- en bitterstoffen, flavonoïden, kiezelzuur en slijmstoffen. De looistof van Agrimonie heeft een heilzaam effect op het genezingsproces van wonden en heeft een pijnstillend effect. De bitterstoffen in de plant werken vochtproductie bevorderend en de flavonoïden en triterpenen hebben een ontstekingsremmend en antibiotisch effect. De meest gebruikte toepassing in een thee. Deze werkt stimulerend voor de afscheiding van maag- en galsappen en heeft een positief effect op diarree, darm- en galziekten, keelholteontsteking en keelpijn. Het kruid kan ook verwerkt worden tot een tinctuur.

De bloemetjes zijn roodgeel, het geel is verwarmend en staat in verband met het hart en de lever; rood staat voor energie, bloed. Het lichtbehaarde blad verwijst naar huid en slijmvliezen. Een plant met twee kanten, zowel trots als krachtig (staat vaak alleen in een veld), maar als lid van de Rozenfamilie ook vriendelijk en zacht. De plant verspreidt een aangename geur, wat duidt op een werking via het zenuwstelsel.Typologie.

Past bij een type mens dat van buiten sterk is, maar van binnen kwetsbaar, vaak een eenzaam mens die zijn/haar gevoelens verbergt achter een eeuwige glimlach. Fysiek is het bindweefsel vaak zwak, houdt vocht vast (emoties) met gevoelige lymfeklieren, heeft chronische ontstekingen en verkoudheden (lymfatisch type).Werking.

Agrimonie is een krachtig bloedstelpend en zuiverend middel en werkt versterkend. Eeuwenlang deed het dienst tegen zwakteverschijnselen waarin de patiënt geen energie meer leek te hebben. In Frankrijk is Agrimonie nog steeds in gebruik als belangrijk ingrediënt in een versterkende lentekruidenthee. In Duitsland stond het in hoog aanzien vanwege zijn beschermende eigenschappen en was het onderdeel van de heilige 'negen-kruidenbundel', een universeel geneesmiddel tegen allerlei soorten fysieke en spirituele of psychologische aandoeningen.

Constitutie.
Agrimonie bevat veel vitamine B en kiezel. Een uitstekend constitutiekruid met een opbouwende en genezende werking. Het ondersteunt het hele organisme door stimulering van de stofwisseling en kalmeert het zenuwstelsel.

Spijsvertering.
Wordt gerekend tot de Amara aromatica: speelt dus een rol bij de spijsvertering, lever, darmen en alvleesklier (diabetes). Het werkt regulerend en reinigend op darmen en nieren; hierdoor is het een goed kruid bij reuma en allerlei maag- en darmklachten van nerveuze aard. Specifiek middel bij diarree bij kinderen. Bij blindedarmontsteking. Bij bloedend tandvlees, tandvleesontsteking.

Luchtwegen.
Agrimonie is een uitstekend versterkend kruid in het bijzonder voor kinderen met nerveuze aandoeningen en KNO-problemen, zoals chronische verkoudheid, oorinfecties, infecties van keel of amandelen, angina of bronchitis. Ook bij hooikoorts en de ziekte van Meniere.

Huid.
Bij zweren, gezwelletjes, cysten, poliepen en droge eczemen. Het is door silicium herstellend en genezend.

Urinewegen.
Bij incontinentie en blaasontsteking.

Vrouwen.
Klachten als gevolg van algemene zwakte, zoals witte vloed, overvloedige menstruatie e.d. en verzakkingen (dit alles door het grote gehalte aan looistoffen).

Overige.
Een klassiek kruid voor kinderen. Een goede voorjaarsreiniger.

Inhoudsstoffen.
 •          Looistoffen (tot 5%).
 •          Mineralen kiezelzuur, ijzer.
 •          Bitterstoffen.
 •          Vitaminen B en K.
 •          Etherische olie.

Gebruik.
Men gebruikt de gehele bovengrondse plant zowel voor tinctuur als de thee. Het is een smaakvolle thee, die ook graag door kinderen wordt gedronken. Men kan de plant het best plukken wanneer de bloemen net bloeien.

Recept voor Agrimonie-thee.
Overgiet 1 theelepel van het gewassen kruid met een kop kokend water. Laat niet langer dan 5 minuten trekken. Voor 1 liter thee: gebruik 10 gram gedroogde Agrimonie. Na 5 minuten zeef je de thee. Klaar om op te drinken. Warm houden van kruidenthee gaat prima in een thermoskan. Ikzelf geef er de voorkeur aan gekookt heet water in een goede thermoskan te bewaren en thee per kop klaar te maken.

Goede combinaties.
Agrimonie kan heel goed als aanvullend kruid in zeer veel mengsels worden toegepast, omdat het een breed werkingsgebied heeft door de combinatie bitter- en looistoffen, bovendien voegt het een lekkere smaak toe aan theeën.

Reinigingsbad.
Agrimonie is het volmaakte kruid voor een reinigingsbad voorafgaande aan meditatie, een ritueel of een andere vorm van spiritueel werk. Maak een aftreksel door een halve liter kokend water over twee theelepels fijngehakte bladeren te gieten en laat het tien minuten trekken. Je kunt de drank drinken als thee, aan water toevoegen voor reiniging of in je bad gieten. Je kunt naar behoefte ook bladeren en bloemen aan het bad toevoegen.

Thee van Agrimonie wordt ook wel gebruikt bij leverkwalen, bij ontsteking van het maagslijmvlies, nierbloeding en witte vloed. Bij de 'Ouden' werd Agrimonie gebruikt als een thee tegen melancholie (een gemoedsgesteldheid die neigt naar depressie en kenmerkt zich door een verdrietige kijk op het verleden of een onvervuld verlangen), ook wel zwartgalligheid genoemd. Zoals Mellie Uyldert beschrijft in haar boek 'De taal der kruiden', is de lever het aangrijpingspunt van het begeertewezen (astraallichaam) in de mens. Gezonde lever en gezond begeerteleven stemt vrolijk, men voelt dat men leeft! De taal geeft het aan: de lever, Leber, liver, is 'dat wat leeft'.Magie.

 •     Geslacht: mannelijk.
 •     Planeet: Jupiter.
 •     Element: lucht.
 •     Krachten: bescherming, slaap.


Gebruik.
Gebruik het in alle beschermende sachets en bezweringen, gebruik het ook om negatieve energieën en geesten uit te bannen. Het beschermt tegen kwaadaardige kobolden, kwaad en gif. Agrimonie wordt al lang gebruikt om vloeken om te keren, het verbreekt niet alleen vloeken, het stuurt ze terug naar de vervloeker. Agrimonie onder het hoofd geplaatst zal je goed doen slapen, gebruik het echter niet bij slapeloosheid, de slaper zal pas ontwaken wanneer het kruid is verwijderd. Hierover is te lezen in een oud rijmpje:


Als het gelegd wordt onder zijn hoofdekijn,
zal hij slapen alsof hij dood zou zijn.
Zijn bewustzijn zal pas tot hem komen
als het van onder zijn hoofd wordt genomen.

Vroeger werd Agrimonie ook gebruikt om heksen op te sporen.

De druïden gebruikten Agrimonie in hun magie als een wierook om de aura en de rituele cirkel te reinigen, ongeveer zoals de Indianen salie gebruiken om te 'smudgen'. Strooi voor een krachtig reinigend en schoonmakend effect de gedroogde bladeren uit over gloeiende houtskool.
Plantenorakel der Druïden.

In het boek van Philip en Stephanie Carr-Gomm kunnen we lezen over de eigenschappen van bepaalden planten en hun  betekenis in de traditie van de Druïden. Er worden 36 kaarten in dit orakel gebruikt, getekend door Will Worthington.

Beschrijving van de kaart Agrimonie:
Mur-druidheann
Agrimonia eupatoria

Hoe doet de kaart zich voor?
Rechtop: reiniging, bevrijding, voorbereiding voor een nieuw begin.
Omgekeerd: ongezonde gehechtheid, zorgen, lusteloosheid.

De kaart laat Agrimonie in volle bloei zien tijdens het druïdenfeest van alban befin, de zomerzonnewende in juni. Naast de plant groeit de eerste boom van het Keltische ogham-bomenalfabet, de beith of berk. Deze boom van begin en reiniging biedt dezelfde kwaliteiten als de agrimonie. In de verte staan de eenzame stenen van de 'druïdencirkel' die zijn opgericht in de vroege bronstijd in Penmaenmawr in Wales.

Betekenis rechtop.
Een van de Keltische namen voor Agrimonie is mur-druidbeann, dat vertaald wordt als 'zorgen van de druïden'. Een volledigere  vertaling zou de plant recht doen als 'verdrijver van zorgen, gebruikt door de druïden', want Agrimonie heeft de bijzondere eigenschap om mensen van depressie en neerslachtigheid af te helpen. De negatieve energie verdwijnt uit hun aura en hun huis. De keuze voor deze kaart rechtop kan betekenen dat je gereed bent om gevoelens, gedachten of gehechtheden die je niet langer dienen los te laten. Agrimonie brengt gevoelens van reiniging en bevrijding. Daarna kun je dapper een stap voorwaarts zetten naar een nieuwe fase in je leven, of wellicht een nieuwe baan of relatie. Kwellende zorgen worden verdreven en alle negatieve energie die thuis of op je werkplek hing zal spoedig verdwijnen, even snel als de nacht verdwijnt bij de dageraad.

Betekenis omgekeerd.
Misschien drukt er een gevoel van verdriet of neerslachtigheid op je. Het lijkt of het leven geen kraak of smaak meer heeft. Je verlangt naar de lente. Dit soort gevoelens komt vaak voort uit gehechtheden aan dingen die jou ooit vreugde of gemak bezorgden, maar die nu lijken te zijn 'omgekeerd' - zoals voedzame melk zuur kan worden. Misschien moet je een 'voorjaarsschoonmaak' houden, zowel innerlijk als uiterlijk. Kijk of je overbodige en onnodige spulletjes in je huis kunt opruimen en vraag jezelf bij alles af: Heb ik dit echt nodig? Net zoals fysieke pijn een teken is dat je lichaam aandacht nodig heeft, kunnen gevoelens of zorgen en gebrek aan energie symptomen zijn dat je voor je eigen behoeften moet zorgen voordat je aan anderen denkt - tenminste totdat je je weer beter voelt. Blokkades kunnen oplossen, negatieve energie kan verdwijnen en je kunt weer een stap zetten naar een nieuwe fase in je leven.
Toepassing in de Bach bloesemtherapie.

Dr. Edward Bach deelde de bloesems in in 7 hoofdgroepen. Agrimonie behoort bij de groep:
Overgevoelig voor invloeden en denkbeelden.

In de Bach bloesemtherapie wordt de Gewone Agrimonie toegepast. Volgens Nora Weeks en Victor Bullen mag ook Agrimonia procera (zij noemen haar nog Agrimonia odorata), de Welriekende Agrimonie, gebruikt worden.Herken je dit?

In wezen ben je een vrolijk en optimistisch gestemd persoon. Maar is dit ook altijd zo? Je doet je altijd vrolijk voor, zegt dat het prima met je gaat, maar ook als van binnen doodongelukkig bent. Je wilt een ander niet opzadelen met je zorgen, je bijt nog liever je tong af. Vaak betreft het zorgen van materiële aard, met betrekking tot ziekte, financiële verliezen of moeilijkheden in het beroep.
Je hebt de neiging de aandacht van het gesprek meteen te verleggen naar een ander onderwerp of aan de ander te vragen hoe het met hem of haar gaat. Je lijkt van mening te zijn dat verdrietig zijn niet mag. Over het algemeen zullen anderen je ervaren als vrolijk, prettig en vooral zorgeloos gezelschap. Je bent misschien de gangmaker op het feest en gaat graag vaak uit. Je komt graag onder de mensen om afleiding op te zoeken, of stort je op allerlei activiteiten om je bezig te houden, want wanneer je alleen bent en niets te doen hebt, komen de zorgen op je af. Ook kun je met humor je naaste een hart onder de riem steken terwijl je zelf pijn lijdt.

Je bent heel gevoelig voor 'mislukkingen' in je dagelijks leven. Je ergert je bijvoorbeeld aan een vergeten telefoontje, een brief die je niet gepost hebt, een 'mislukking' op seksueel gebied, etc. Je zult er naar de buitenwereld luchtig op reageren, maar inwendig kun je kolken van ergernis.

Misschien heb je last van verslavingen of eetstoornissen. Of heb je het gevoel iets stimulerends nodig te hebben om op de been te blijven? Je wilt liever je zorgen verdringen dan dat je ze moet verwerken. Dit wil niet zeggen dat iedere Agrimonie-gesteldheid last heeft van verslavingen of eetstoornissen, nee hoor, verre van dat, maar het gevoel van onvrede met het huidige bestaan overheerst en door te doen of er niets aan de hand is worden de problemen niet verwerkt.

Wanneer je ziek bent kun je nog heel goed grapjes maken met je omgeving of verzorgers. Je bent geneigd je ongemak licht op te vatten en te verdoezelen.

Je zult koste van het kost de harmonie proberen te bewaren, om ruzie te voorkomen. Confrontaties worden vermeden. Niet alleen in het gezinsleven kun je niet tegen disharmonie, ook in je zakelijk leven is het belangrijk voor je dat alles van een leien dakje verloopt, wat natuurlijk zelden het geval zal zijn. Je zult uitermate vriendelijk zijn naar anderen, in de hoop dat anderen ook vriendelijk zijn naar jou. Je zult vaak iets doen 'om de lieve vrede te bewaren'.
Je voelt je rusteloos. Je kunt vreselijk piekeren, maar praat er niet over. Je mist het gevoel van innerlijk evenwicht.
Dit kan ook slaapproblemen opleveren. Rondwoelende gedachten veroorzaken slapeloosheid.
Wellicht probeer je jezelf tegen onderbewuste angsten te beschermen? (Agrimonie-gesteldheid als compensatie van een Rock Rose-gesteldheid.)Is dit je doel?

Kwaliteiten van een goede doorstroming van Agrimonie-energie:
Je bent blij, hartelijk, gul, vriendelijk. Vredestichter. Matigheid. Echte oprechte intense en spontane blijdschap, eerlijke vrolijkheid, optimisme, innerlijke vrede, zelfacceptatie. Zo nodig uiting kunnen geven aan gevoelens en erover praten. Besef dat alle minder leuke dingen in het leven ook positieve dingen opleveren. Je kunt werkelijk om je zorgen lachen, omdat je je bewust bent van hun betrekkelijke omvangrijkheid.Of herken je dit bij je kind?

Het Agrimonie-kind heeft in wezen een zonnig en opgewekt karakter - een gelukkig kind dat veel lacht en altijd in een goed humeur lijkt te zijn. Het is een kind dat snel getroost is en waarvan de tranen gauw gedroogd zijn. In het geval van een Agrimonie-gebrek zul je merken dat ook wanneer er in zijn of haar jeugd perioden zijn, zoals in het leven van ieder kind, bijvoorbeeld in de puberteit, waarin het kind te maken krijgt met eenzaamheid en verdriet, het kind zijn of haar gevoelens verbergt achter een masker. Je zult dus niet goed zien dat het zich eigenlijk angstig en ongelukkig voelt. Je kind doet net alsof het vrolijk is, maar is het misschien niet. Vooral in de puberteit kan deze puper het moeilijk krijgen, wat dit is toch een periode waarin de betrokkene zich vaak geen raad weet met alle uiteenlopende gedachten en gevoelens die hem of haar bestormen en het kost hem of haar veel energie om zich goedgehumeurd en vrolijk voor te doen.
Als ouder voel je meestal wel aan dat er iets is of je weet zeker dat er iets is, maar je kind lijkt er niet naar te reageren. Het kind wil harmonie om zich heen en zal ruzie met andere kinderen proberen te vermijden. Het vermijden van ruzie en onenigheid is vooral bij kleine kinderen te zien als een aanwijzing.
Agrimony zal zulke kinderen helpen hun innerlijke verwarring te uiten, erover te praten en los te laten. De remedie werkt dus verzachtend en vertroostend en zorgt ervoor dat hun natuurlijke opgewektheid terugkeert.Gemoedskenmerk.

Voor doorgaans vrolijke, blije mensen die hun gevoelens achter een opgewekt gezicht verbergen, en dus zijn anderen niet op de hoogte van hun innerlijke spanningen. De innerlijke onrust kwelt hen, maar ze blijven hun gevoelens verbergen achter een glimlach en gaan gemakkelijk voorbij aan zorgen en ziektes. De moeite die het kost om zich dapper voor te doen, maakt hun kwelling alleen maar groter.Dr. Bach schreef: 

Deze bloesem is bedoeld voor mensen die van een vreedzame omgeving houden, beslist niet tegen ruzie kunnen en er alles aan zullen doen om dat te vermijden.
Ze zijn joviaal, opgewekt en hebben vaak een groot gevoel voor humor.  Achter dit masker weten zij hun eigen innerlijke zorgen en rusteloosheid perfect te verbergen, zodat ze als zeer goede vrienden worden aangemerkt. Om zichzelf te stimuleren en de beproevingen des levens met opgewektheid te kunnen dragen, roken en/of drinken zij vaak onmatig.


‘De les van deze plant is, je in staat te stellen om in de aanwezigheid van alle beproevingen en moeilijkheden in vrede te blijven, totdat niemand meer de macht over je heeft om irritatie bij je te veroorzaken.’Waar komt een Agrimonie-gebrek vandaan?

Wat is nu de oorzaak? Waar komt de neiging tot het ontwikkelen van een Agrimonie-gebrek vandaan? Vaak zien we in de jeugd van de betrokkene een opvoeding waarin men zijn of haar gevoelens niet kon of mocht uiten. Maar wat vooral belangrijk is, is de persoonlijke aanleg. Mensen met een Agrimonie-karakter schenken, in vergelijking met het merendeel van hun medemensen, meer aandacht aan de uiterlijke verschijningsvorm van de persoonlijkheid. Zij willen liever niets merken van hun innerlijke gevoelsleven, laat staan dat zij dat naar buiten willen brengen. 'Je hangt je vuile was toch niet buiten...' Zo op het oog moet alles er onberispelijk uitzien, zelfs als het onder de oppervlakte soms chaotisch aan toe gaat. Iemand met een Agrimonie-gebrek doet zijn uiterste best alles wat te bekritiseren is, door anderen of door zichzelf, te negeren en te verdoezelen. De uitwisseling tussen denken en voelen is verstoord! Eigenlijk accepteert iemand met een Agrimonie-gebrek een deel van zichzelf niet, waardoor men niet als volledig mens kan functioneren. Door gevoelszaken te negeren richt men zich voornamelijk op rationele materiële zaken.

Iedere mens streeft toch naar een zekere balans, bewust dan wel onbewust. Dit streven hoort bij de menselijke ervaringen die men op mag doen. Het is de gedrevenheid die we kunnen voelen om met iets bezig te zijn, het is de levensdrang, de levensvreugd die we voelen. Daardoor voelen we ons ook niet lekker in ons vel op het moment dat het proces naar balans stagneert of geblokkeerd wordt. Simpelweg een deel van onszelf negeren en niet accepteren zorgt voor stagnatie en daarmee blokkeren we zelf de weg naar balans, waardoor deze wijze van functioneren ons veel energie kost. Op positieve wijze omgaan met onze ervaringen, met ons hele wezen als mens, op weg naar balans geeft ons juist een tevreden gevoel, geeft ons juist energie. Iedere ervaring, iedere situatie, waarin wij in ons leven belanden, iedere ontmoeting met andere mensen, is bedoeld om ons te helpen de weg naar balans te vinden. Over welke balans praten we dan? Over een balans tussen ratio en gevoel, waardoor wij in contact met ons Hoger Zelf en in overeenstemming met ons levensdoel kunnen leven. En ja, daar hoort ook het omgaan met heel menselijke ervaringen bij, leren omgaan met ongeluk, ziekten, etc. etc... En daar horen ook leuke, mooie en fijne dingen bij, geluk en liefde.

Middels astrologie kunnen we ontdekken of een Agrimonie-gebrek in onze aanleg ligt, bijvoorbeeld wanneer één van de planeten in Boogschutter stond tijdens de geboorte, wat niet betekent dat anderen, die dit niet in hun aanleg hebben, geen Agrimonie-gebrek kunnen ontwikkelen. Ook zij kunnen een Agrimonie-gebrek ontwikkelen. In dat geval heeft dat meestal te maken met sociale aanpassingen die zij doen die niet past bij hun aard.Mogelijke ziektebeelden en verschijnselen.

Een gebrek aan Agrimonie-energie kan zich uiten in de vorm van:
(Natuurlijk krijg je niet alles bij een Agrimonie-gebrek, dat hangt weer helemaal af van jouw aard en het  is zeker niet zo dat iedereen die iets hierin herkent een Agrimonie-gebrek heeft, het is slechts een indicatie...)

Afleiding wensen.
Angst om alleen te zijn.
Angst voor de toekomst.
Bezorgdheid.
Controle willen uitoefenen op de omgeving.
Dementie.
Dikkedarmontsteking.
Dunnedarmontsteking.
Frunniken aan de haren of zichzelf knijpen.
Fysieke angst voor armoede, ziekte en dergelijke.
Geestelijke kwelling.
Gevoel energetisch leeggezogen te worden.
Huidklachten: Gordelroos, Uitslag, Jeuk.
Humorvol, zorgen verbergen.
Ischias.
Kaalheid.
Lawaai van kinderen niet verdragen.
Lymfeproblemen.
Maagzuur.
Miskraam.
Mondproblemen.
Nagelbijten.
Nervositeit.
Nooit klagen.
Oedeem.
Onderbeen problemen.
Ongerustheid.
Onmatigheid.
Oogproblemen: Bijziendheid.
Oogziekten.
Oorpijn.
Overgevoelig voor disharmonie, discussie en ruzie.
Pijn bij het tanden krijgen (Agrimony gebruiken in combinatie met Walnut).
Prostaatproblemen.
Rusteloos door mentale kwelling.
Slapeloosheid door innerlijke onrust.
Suïcidale neigingen, geen angst voor de dood.
Verlangen naar opwinding.
Verlatingsangst.
Vermijdingsgedrag van ruzie, discussie, disharmonie.
Verslavingen, zoals roken, snoepen, alcoholisme.
Zenuwtrekjes.
Ziekte van Alzheimer.Bloesemessence.

Agrimonie is de bloesemessence die bij uitstek geschikt is om hier in te zetten. Door gebrek aan deze bloesemenergie zul je je misschien herkennen in enkele hierboven genoemde thema's. Door gebruik van de Agrimonie-remedie zul je dit tekort weer aanvullen.
Het gebruik van deze bloesemremedie kan langere tijd in beslag nemen, omdat het belangrijk is dat je een ander denkpatroon aan gaat leren. Je zult leren dat het geen kwaad kan om af en toe eens toe te geven aan een sombere bui en dit ook te laten zien aan andere mensen. Agrimonie helpt je in dit bewustwordingsproces.
Agrimonie is een bloesem die je weer terugbrengt in je gevoelsleven en dat zal zeker niet gemakkelijk zijn. Een goede begeleiding hierin is dan ook noodzakelijk om niet in een diepe put te vallen.
Eenzaamheid is één van de kernproblemen waar je mee om moet gaan. Je moet leren uiting te geven aan je problemen, erover te praten.
Door Agrimonie in te nemen zal een groot gedeelte van de innerlijke onrust verdwijnen en zul je rustiger worden. Hierdoor kunnen de zaken vaak al uit een heel ander perspectief bekeken kunnen worden, een breder perspectief en helpt je objectief je aangelegenheden te bekijken. Agrimonie helpt je je masker afzetten en laat je in blijdschap communiceren. Het geeft evenwichtigheid en blijmoedigheid. Het laat de vrolijkheid weer uit je hart komen. Het geeft je optimistisch vertrouwen en maakt je tot een onvermoeibare vredestichter.Adviezen.

Probeer je situatie en/of ervaringen objectief te bekijken.
Schenk bewust aandacht aan conflicten, probeer ze desnoods schriftelijk voor jezelf te analyseren, teneinde oplossingen te kunnen bedenken en de oorzaken te achterhalen.
Schenk bewust aandacht aan je innerlijke tegenstellingen en probeer ze met elkaar te verzoenen.
Leef meer 'in de diepte' dan in de 'breedte'.
Minder 'consumptief' en meer 'productief' gaan leven.
Zeer effectief kunnen voor je zijn: Yoga,T'ai Chi en ontspanningsoefeningen

Probeer je gedachtengang in beeld te krijgen, bijvoorbeeld met behulp van Mindfulness.
Zet deze positieve gedachten in om jouw negatieve gedachten om te buigen:
'Waar licht is, moet ook schaduw zijn. Geen besef van positieve dingen, wanneer we niet begrijpen wat negatief is. Ik zie de feiten objectief onder ogen.'
'Ik vind vrede in mezelf.'
'Ik heb ook profijt van verdrietige uren in mijn leven.'
'Ik creëer een verbinding tussen de verschillende niveaus van mijn persoonlijkheid'.

Helende kleur: blauw

Meditatiekleuren die bij de hoofdgroep Overgevoelig voor invloeden en denkbeelden horen:

 • Fysiek: roze
 • Emotioneel: violet
 • Spiritueel: wit of goudEnkele praktijkvoorbeelden.

Een vrouw, 50 jaar. Zij was vrolijk, lachte altijd, en was kennelijk een gelukkig persoon die van alle dingen de grappige zijde wist te zien. Haar man, die een jaar voor zij onder behandeling kwam, gestorven was, had haar met financiële en andere zorgen achter gelaten. Overdag was zij volledig bezet door een veelzijdige belangstelling, maar 's nachts was zij rusteloos en kon zij niet slapen. Dan overvielen de zorgen haar, en lag zij te draaien en te woelen tot de vroege morgen. Deze toestand duurde al voort sedert de dood van haar man. Haar algemene gezondheidstoestand was goed, maar ze voelde zich moe en ze had moeite met zich bijzonderheden herinneren. Het viel haar ook moeilijk, haar gewoonlijk goede humeur en haar opgewektheid te bewaren. Agrimonie werd voorgeschreven voor haar zo dapper voor vrienden en familie verborgen zorg, evenals voor haar ongedurigheid en slapeloosheid. Olijf (Olive) werd toegevoegd voor haar uitputting. Zij had onmiddellijk goede resultaten. Als de eerste week sliep zij iedere nacht zeven uur, waarna zij ontspannen en verfrist wakker werd. Binnen zes weken was zij weer helemaal zichzelf en was zij weer goed tegen haar problemen opgewassen.

Een man, 40 jaar. Hij was een moedig, maar ongedurig en overprikkeld persoon, met grote zorgen. Hij tobde erg over zijn gezin en was stevig aan de drank geraakt om verlichting van zijn geestelijke kwellingen te vinden. Na een twee maanden durende behandeling met Agrimonie was hij zijn begeerte naar alcohol kwijt, en was hij in staat zijn vele problemen te ontleden en op te lossen. Hij was toen weer een gelukkig mens.

Een jongen, 9 jaar. Hij had al vanaf zijn geboorte astma. Hij was een vrolijk, gelukkig kind dat ook onder de zwaarste aanvallen niet klaagde, en dat trachtte van zijn handicap het beste te maken. Hij kreeg alleen Agrimonie voorgeschreven. Na het begin van de behandeling kreeg hij nog één aanval; daarna heeft hij nooit meer last van astma gehad. Hij was volledig genezen.


Een vrouw, 40 jaar, getrouwd. Zij leed aan reumatische pijn aan haar linker bovenarm en schouder. De pijn was zo hevig dat ze haar belette te slapen. Toen bij een behandeling aanvroeg, zag zij er ziek en afgeleefd uit, maar zij was niettemin opgeruimd. Als remedie voor haar type werd Agrimonie voorgeschreven, omdat zij de pijn zo opgewekt verdroeg. Reuzenbalsemien (Impatiens) werd haar gegeven voor haar gespannenheid. Na drie dagen was zij in staat te melden dat zij zich al veel beter voelde, hoewel de stijfheid in haar schouder was gebleven. IJzerhard (Vervain) werd aan de remedies toegevoegd, omdat zij bij dagelijks werk trachtte haar linkerarm te veel te gebruiken ondanks de stijfheid en de pijn. Na nogmaals twee dagen meldde zij dat alle stijfheid verdwenen was en dat zij zich over het geheel genomen veel beter voelde. De behandeling werd enige weken lang voortgezet tot zij kon melden dat zij inderdaad volledig genezen was.

Een vrouw, 63 jaar, ongehuwd. Toen zij voor behandeling kwam, was haar hele lichaam aangedaan door een huid-irritatie die van tijd tot tijd haar gezicht deed opzwellen. Zij was normaal een vrolijke, gezonde vrouw. Haar huis in Londen was in de oorlog ernstig beschadigd door brandbommen, en zij was toentertijd behandeld voor uitgestelde schok, waarvan zij ogenschijnlijk hersteld was. De behandeling werd in 1946 begonnen. Vanwege haar vrolijke aard werd Agrimonie voorgeschreven als remedie van haar type. Vogelmelk (Star of Bethlehem) werd gegeven vanwege de schok die zij had doorstaan, en Hulst (Holly) werd toegevoegd omdat zij het land had aan het idee haar huis te hebben verloren, en omdat zij een grote wrok koesterde tegen de oorzaak daarvan. Na drie weken meldde zij dat de uitslag bijna verdwenen was. Zij ging door met de medicijnen innemen, en na een jaar schreef zij weer om te melden dat zij 'geheel hersteld' was. Zij vermeldde echter geen datum, alleen schreef zij dat zij 'weer helemaal gezond' was.

Een politieman, 42 jaar. Hij had na huiselijke moeilijkheden een zenuwinstorting gekregen. Hij sliep slecht en voelde zich over het geheel genomen slapjes. Hij hield zijn moeilijkheden voor zich en toonde naar buiten toe zijn dappere zijde. Agrimonie, de remedie van zijn type, werd hem enkel gegeven. Na drie weken berichtte hij dat hij zich weer goed voelde en dat hij veel beter sliep. Hij zette de behandeling voort en na nogmaals drie weken meldde hij dat hij niet langer laxeermiddelen tegen zijn verstopping nodig had. Twee maanden na het begin van zijn behandeling schreef hij: 'Ik zie op mijn ziekte terug als op een soort nachtmerrie. Ik ben nu volledig hersteld.'

Een baby, 6 weken oud, op borstvoeding. De moeder had penicilline toegediend gekregen voor een abces in haar borst; in het gezicht van de baby verscheen toen een huiduitslag. Het kind was een gelukkig klein ding. Hij sliep goed en scheen niet ongedurig of van streek door de uitslag. Als remedie voor het type werd Agrimonie voorgeschreven, en om zijn lichaam te reinigen van de penicilline werd er Appel (Crab Apple) aan toegevoegd. Binnen twee dagen was de uitslag opgehouden, en de aangedane plekken begonnen af te schilferen. Na een week waren alle sporen van de uitslag verdwenen en de aandoening heeft zich nooit weer voorgedaan.

Uittreksel van een brief van een vrouwelijke patiënt: 'Ik ben bezorgd en leef in grote angst daar mijn tandvlees zacht en sponzig is. Ik heb al vier jaar mijn ondergebit niet in kunnen hebben. Ik ben een normale, gelukkige vrouw geweest, maar deze zorgen hebben mij eronder gekregen. Ik ben bang dat mijn mond slechter zal worden en dat ik niet meer in staat zal zijn nog iets te eten.' Agrimonie werd haar gegeven voor haar bezorgde toestand en haar geestelijke kwelling. Zonneroosje (Rock Rose) werd voorgeschreven voor de grote vrees die bijna gelijk stond met schrik, en Haagbeuk (Beech) werd toegevoegd om haar kracht te geven. Na vier weken schreef zij weer en deelde mee dat haar tandvlees harder begon te worden. Daarom werd het recept herhaald. Korte tijd daarna trad er een terugval op toen zij verbitterd en ongeduldig werd; haar angstgevoelens verdubbelden. Zij kreeg daarna de volgende remedies voorgeschreven: Agrimonie als remedie van haar type en Zonneroosje (Rock Rose) als voorheen. Wilg (Willow) werd toegevoegd voor haar verbittering, Reuzenbalsemien (Impatiens) voor haar ongeduld, en Gentiaan (Gentian) voor de ontmoediging die de terugval had veroorzaakt. Na een maand schreef zij dat ze gelukkiger was dan ze in lange tijd was geweest. Zij voelde zich veel beter en ze kon ook weer zonder ongemak haar ondergebit in hebben.

Iemand moet in ploegendiensten werken en moet daardoor regelmatig zijn of haar slaapritme veranderen of iemand werkt bij een luchtvaartmaatschappij en heeft op zijn of haar reizen dikwijls te maken met verschillende tijdzones. Dan is daar sprake van aanpassingsmoeilijkheden van uitwendige aard. Agrimonie zal in combinatie met Hardbloem (Scleranthus) zorgen voor een stabiliserende invloed.

Iemand met een lichamelijke beperking, die noodgedwongen veel bezig moet zijn met zijn of haar (gebrekkig) voorkomen. Om in contact te komen met zijn of haar gevoelsleven en vaak verborgen innerlijke pijn en om zich hierin ook te kunnen uiten, kan Agrimonie helpen.


Voorbeelden van verslavingsproblematiek in de praktijk.

Een vrouw die haar problemen niet kan verwerken en zich daardoor ongelukkig voelt. Omdat ze niet kan omgaan met het ongelukkig-zijn gaat ze eten of snoepen, om zo het nare gevoel uit te schakelen. Helaas biedt snoepen en eten alleen een goed gevoel op het moment van eten, daarna overheerst vaak het schuldgevoel. Zo raak de cliënt in een vicieuze cirkel, want het schuldgevoel zorgt ervoor dat ze zich opnieuw rot gaat voelen, waarna ze weet gaat eten en snoepen, enzovoort.

Een alcoholist die probeert zijn zorgen weg te drinken en in de roes van de alcohol inderdaad net kan doen alsof er niets aan de hand is. Maar bij het nuchter worden keert het probleem dubbel en dwars terug, waardoor het heel verleidelijk is om weer naar de fles te grijpen.Psychosomatiek van klachten in verband met een Agrimonie-gesteldheid, voorbeelden.Psychosomatiek van astma in verband met een Agrimonie-gesteldheid.

Astma vertelt je dat er een angst is voor het leven. Je voelt een onvermogen om te leven en je trekt je terug. Je voelt je innerlijk slachtoffer in de verdediging, geen meester over je eigen leven. Je hoopt in wezen dat er iemand anders komt om je te redden. Je hebt de neiging te vluchten in een andere werkelijkheid. Je tracht je emoties in bedwang te houden, maar het ontglipt je. In het geval van een Agrimonie-persoonlijkheid zul je je misschien presenteren met een vrolijk masker, maar diep van binnen ben je bang om te leven.
Kinderen zijn in wezen angstig om hun eigen ruimte in te nemen. Vaak is het zo dat ook de ouders het kind hiertoe niet aanmoedigen, omdat zij zelf in wezen niet hun eigen ruimte in durven nemen. Problematiek van kinderen kan gezien worden als spiegel van de in de directe omgeving aanwezige volwassenen (zoals ouders, grootouders, verzorgers, broertjes, zusjes). Soms is het verstandig niet het kind maar de volwassene te behandelen, zeker bij baby's en erg jonge kinderen.
Het leren kennen van je persoonlijke grenzen en het stellen daarvan naar jezelf en de buitenwereld moet ontdaan worden van angstvallige zelfcontrole. Je past je te veel aan, ten koste van je eigen aard, en voelt je als een slaaf in een dwangbuis. Machteloos.
Agrimonie kan helpen jezelf (weer) liefde en erkenning te geven en het heft in eigen handen te nemen. Ondersteuning van Star of Bethlehem kan heel zinvol zijn, wanneer je nerveus van aard bent.


Psychosomatiek van Reuma in verband met een Agrimonie-gesteldheid.

Wat heeft Reuma in wezen voor gevolgen voor je? Het veroorzaakt pijn, zwelling en hinder bij het bewegen.
Waar komt dat dan door. Je denkt te veel in 'moeten'. Je presenteert jezelf als een soort martelaar, je draagt je emoties heldhaftig en toont een groot uithoudingsvermogen, maar op een gegeven moment wordt het toch allemaal te zwaar voor je en je krijgt reumatische klachten.
Innerlijk voel je je zó klein, maar je droomt van grootse dingen. Daardoor zie je de wereld om je heen niet meer zoals zij werkelijk is. Je voelt je teleurgesteld en zult je ontevredenheid en verdriet verbergen, waardoor je jezelf vergiftigt met machteloosheid en hartenpijn. Je wijst met een kritische vinger naar de buitenwereld, maar in wezen moet je kijken naar de diepste oorzaak in jezelf. Kun jij jezelf liefde en warmte geven? Vind je eigenlijk wel dat je liefde, warmte en geluk verdient? Zie jij jezelf als slachtoffer van omstandigheden? Kun jij je leven niet zelf bepalen? Denk je überhaupt wel dat je zelf je leven kunt bepalen? Je voelt je nietig en klein en dat wil je camoufleren. Verkeer je in de Agrimonie-gesteldheid, dan zul je jezelf wel herkennen in de vragen hierboven en jezelf presenteren als opgewekt en zorgen verbergend. Ook is het heel goed mogelijk dat jij je verbergt in uiterlijk vertoon of keihard werken, je sterker tonen dat je je in wezen voelt. Je zult standhouden in de toestand waar je je nu eenmaal in verkeert (met een onredelijke partner, met een onmogelijke familie, etc...) en de oorzaak van je problemen bij een ander leggen, terwijl jij zelf de oplossing in handen hebt. Jij alleen bent verantwoordelijk voor je gevoel, jij alleen bent verantwoordelijk voor wie je bent en wat je doet, dus ook jij kunt je leven vorm geven, jij bent de schepper! Het is niet makkelijk om het heft in eigen handen te nemen, maar je kunt het! Wanneer je daarin gelooft, zul je zien dat de kracht als vanzelf komt, dat je geen kracht hoeft te vijnzen. Dat je ware kracht uit jezelf haalt. Wanneer jij je levensrichting durft te bepalen en een levenspad in durft te slaan waar jij je goed bij voelt, niet tegen je aard ingaande, dan zul jij je kracht gaan voelen en tot volledige bloei kunnen komen. Daardoor zal ook je omgeving veranderen, omdat wat jij laat zien zich spiegelt in anderen. Je hoeft eigenlijk in wezen niet te veranderen, je kunt leven naar je eigen aard en gehoor geven aan je eigen gevoel! Verwacht niets van een ander, beul jezelf niet af, leef je uit! Leef je leven zoals jij bedoeld bent. Geniet van het leven! Bouw aan je eigen wereld van binnenuit, vanuit je hart. Wanneer jij tevreden bent met jezelf, met wie jij werkelijk bent, en dat mag je zijn, omdat je zo bedoeld bent, dan hoef je je niet langer te richten op anderen, maar kun je leven vanuit jezelf. Zul je kracht uitstralen. Van daaruit zul je veel meer voor anderen kunnen betekenen, dan wanneer jij veel te zware lasten mee torst.
Het gebruik van Agrimonie zal je helpen weer vanuit jezelf te leven, om het kunstmatige masker af te leggen en je ware natuur te presenteren.


Psychosomatiek van de huid in verband met een Agrimonie-gesteldheid.

De huid is ons grootste orgaan en ligt in het verlengde van ons innerlijk voelen. De huid is een weerspiegeling van ons innerlijk gevoelsleven. De huid geeft ons informatie over hoe jij je grenzen met de buitenwereld afbakent. Wanneer je volledig in harmonie leeft met je ware aard, goed voor jezelf zorgt, zul je een stralende ontspannen huid hebben.
Huidirritatie geeft dan ook letterlijk geïrriteerde grensgevoelens weer. Je hebt moeite met die grenzen. Ben je eigenlijk vrolijk van aard en verkeer je in een Agrimonie-gesteldheid, dan duidt een geïrriteerde huid op een probleem met de door jouw gestelde of juist niet gestelde grenzen. Leef je eigenlijk wel vanuit je eigen ware aard, of voel je je geleefd en slachtoffer van anderen of omstandigheden? Leef je naar verwachtingen en eisen van anderen? Twijfel je aan je eigenwaarde, aan je kunnen? Droom je van een 'rijker' leven, maar laat je je telkens weerhouden en vlucht je voor jezelf. Kun je genieten van het leven? Leef je meer vanuit de ratio en strakke structuren, dan vanuit het gevoel? Leef je een eerlijk leven en laat je zien wie jij werkelijk bent? Of stop je dingen weg, die min of meer op uitbarsten staan om zich te profileren?
Agrimonie kan je helpen om eerlijk vanuit je binnenste te leven, jezelf te zijn en uiting te geven aan je ware gevoelens. Agrimonie helpt je je ware aard eerlijk te beleven en te presenteren naar de buitenwereld.


Psychosomatiek van verslaving in verband met een Agrimonie-gesteldheid.

Het verslaafd zijn aan ...(vul maar een bepaald middel in)... is slechts een gevolg van het verslaafd zijn. Je voelt je slaaf, je voelt je geen meester over je bestaan. Je ervaart jezelf niet als een sterk, zelfstandig en vrij mens. Je voelt een behoefte aan erkenning, aan 'graag gezien worden'. Je leeft dus niet volledig vanuit jezelf, omdat je jezelf niet kunt erkennen, omdat je jezelf 'niet graag ziet', omdat je jezelf geen aandacht en liefde kunt geven. Je duwt jezelf als het ware weg. Daardoor stel je jezelf afhankelijk van anderen of vervangingsmiddelen voor anderen: verslavende middelen. Je zoekt erkenning en liefde bij anderen (door bijvoorbeeld een vrolijk humoristisch masker op te zetten) en wanneer je daarin teleurgesteld wordt, zoek je een andere manier om je goed te voelen in een roes van (tijdelijk) genot. Juist dit (tijdelijk) genot is zo verleidelijk, maar zorgt tegelijkertijd voor zelfvernietiging omdat het jezelf zo uitholt tot de dood erop volgt.
Toch is er iets positiefs in dit verhaal te ontdekken, want het verlangen dat hier spreekt is eigenlijk een verlangen naar het leven, maar je hebt het gevoel hierin niet te kunnen slagen. Er is dus een oplossing! Het is belangrijk in te gaan zien dat het leven, jouw leven, waarde heeft los van anderen, los van genotmiddelen. Het is belangrijk in te gaan zien dat je niet hoeft te wachten op goedkeuring en erkenning van anderen, dat jijzelf goedkeuring en erkenning kunt geven aan jezelf. Van daaruit kun je de wereld weer vrij tegemoet treden, onafhankelijk!
Een behandeling met Agrimonie kan ondersteund worden met Walnoot (Walnut), om je te helpen oude patronen te doorbreken en vol te houden, ondanks eventueel gevoelde tegenwerking door invloeden van buitenaf. Het helpt om helemaal opnieuw te beginnen.


Agrimonie op YouTube


Bovenstaande tekst is een voorbeeld van uitgebreide informatie over een bepaalde plant die bekend staat om haar geneeskrachtige werking. Voor iedere remedie in de Bloesemtherapie en de Spagyriek kun je zo een beschrijving maken om goed in contact te komen met de plant. Dit is een aanzet om de kracht van de plant in te gaan voelen. Is je intuïtie goed ontwikkeld, ben je geoefend in het contact maken met de Deva van de plant, dan heb je dit allemaal niet nodig, maar voor veel mensen is dit een fijne manier om bekend te raken met de plant die wellicht iets voor je kan betekenen in het activeren van je zelfhelend vermogen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten