maandag 14 mei 2012

Genezen op niveauEr komt een mens(je) bij de dokter met een …
...symptoom op fysiek niveau.
Belangrijk is op de eerste plaats een goede diagnosestelling van het symptoom.
Mogelijke behandeling, bijvoorbeeld in de reguliere zorg of door een kruidengeneeskundige. Ook de behandeling met voedingssuplementen en vitaminen/mineralen, geschiedt op dit niveau. Klachten/symptomen verdwijnen, maar op dieper niveau verandert er niets waardoor dezelfde klachten of andere klachten vanuit dezelfde dieperliggende oorzaak op psychisch niveau (weer) de kop op kunnen steken.
Ook de reguliere geestelijke gezondheidszorg houdt zich bezig met dit terrein (denk aan medicatievoorschriften bij ‘geestelijke’ ziekten), hoewel zij ook dieper reikt, via energetisch naar emotioneel naar psychisch niveau en steeds meer ontwikkelingen op dit gebied zichtbaar zijn.


Energetisch niveau.
Blokkades van energiedoorstroming door het lichaam ontstaan wanneer men op emotioneel gebied te lang uit balans is. Om een beeld te krijgen van problemen op dit gebied gebruik ik hier in mijn praktijk chakra-diagnostiek (chakra-kleurenanalyse en gesprekken) voor. Deze biedt openingen voor gesprek en uitdieping van de problematiek op emotioneel en psychisch niveau. Mogelijke behandeling, bijvoorbeeld: acupunctuur, homeopathie of energetische healing middels magnetiseren, handoplegging e.d. Deze hanteer ik niet in mijn praktijk. Klachten zullen, soms na korte aanlooptijd, of na zelfs even verslechtering, verlicht worden en na enige tijd zelfs verdwijnen. Maar wederom geldt dat dezelfde klachten of andere klachten vanuit dezelfde dieperliggende oorzaak op psychisch niveau (weer) de kop op kunnen steken.


Emotioneel niveau.
Wanneer men op psychisch niveau uit balans raakt gaan emoties een rol spelen, zowel op positief als op negatief ervaren wijze. Een mens heeft van nature de neiging de balans weer op te zoeken en het evenwicht weer te herstellen. Wanneer men psychisch té lang uit balans is, zullen er op emotioneel niveau klachten ontstaan.
Mogelijke behandeling door middel van bloesemessences, edelsteenessences, aromatherapie e.d.. Ook hier zullen klachten, na soms kortere of zelfs iets langere aanlooptijd, mogelijk ook met een aanvangsverslechtering (welke duidt op de juiste keuze van remedie), leiden naar verbetering en tenslotte herstel van klachten.
Doordat in ieder niveau de behandeling in wezen al een aanzet geeft tot bewustzijn op een dieper niveau, in wezen de poorten opent voor het volgende niveau, zal de behandeling met bloesemessences bijvoorbeeld een duidelijke aanzet kunnen geven tot veranderingen op psychisch niveau, op het gebied van Bewust Zijn.


Psychisch niveau.
Welke zaken op psychisch niveau spelen kunnen achterhaald worden door op de eerste plaats gesprekken, het in kaart brengen van ervaringen middels bijvoorbeeld chakra-kleurendiagnostiek en inzicht in de basis als Mens hier in dit leven op Aarde. Deze laatste is bijvoorbeeld te achterhalen middels numerologie en astrologie (welke ik zelf in mijn praktijk hanteer) of door bijvoorbeeld hulp van helderzienden en mediums het Bewust Zijn te vergroten.

Genezingstraject.
Het meest ideaal acht ik zelf een samenwerkingsverband van hulpverleners/genezers om een cliënt met fysieke klachten, wellicht snel van de eerste symptomen van een ziekte af te helpen, doch meteen of direct daarna verder en dieper door te gaan werken. Vooral in de laatste twee stappen zal de cliënt zelf het meest actief aan het werk zijn (natuurlijk onder goede begeleiding) en derhalve ook meteen werken aan het verwezenlijken van zijn/haar levensdoelen, waardoor meteen de algehele gezondheid op positieve wijze verbeterd en onderhouden wordt.
In wezen is de mens zelf in staat te genezen, men heeft soms alleen wat hulpmiddelen en hulpverleners nodig. Een behandelmethode moet er mijns inziens op gericht zijn dit zelfhelend vermogen te activeren en motiveren.

Hoe dieper je de behandeling inzet, hoe meer kans op blijvend herstel van gezondheidsklachten.
Voor verlichting van je gezondheidsklachten door behandeling van je klachten op een diep emotioneel niveau met een ondersteuning tot herstel van je balans op psychisch niveau kun je terecht bij

Ik maak gebruik van:

(Bach) Bloesemtherapie, Spagyriek
MIR-methode, Ho'oponopono
Numerologie / Levensdoel Systeem / Astrologie
Mandala-tekenen, Celtic Inspired Design
en nog veel meer...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten