zondag 30 november 2014

Ziek zijn als signaalNa een reguliere behandeling van een klacht zal deze vaak verdwijnen, soms niet. Maar is deze behandeling wel afdoende, zelfs al is de klacht verdwenen? Sommige mensen zijn 'vatbaarder' voor een bepaalde klacht dan anderen. Als er niets gedaan wordt aan deze vatbaarheid kan een klacht terugkomen. Fysiek bekeken kan de klacht verdwenen zijn, kan zelfs de medische oorzaak weggehaald zijn, maar verder...


Verschillen tussen reguliere en complementaire behandeling.

Een reguliere behandeling is bij een fysieke of psychische ziekte of aandoening gericht op bestrijding van het symptoom of de klacht (reguliere behandeling = (mijns inziens) de strijd aangaan met...).
Dat symptoom is een uiterlijke verschijning van een ziekte of aandoening, waardoor er iets in het lichaam is dat niet meer voelt, functioneert of er niet meer uitziet, of waardoor er iets in de psyche is, dat niet als 'normaal' ervaren wordt, zoals dat verwacht wordt en zoals men dat graag wilt. Je voelt je niet meer lekker in je vel en zoekt hulp om dat te herstellen of de expertise en het advies van een vakman/vrouw in te roepen. Men gaat op zoek naar een manier om lichaam en/of psyche te herstellen, zodat het (weer) voldoet aan de verwachting. Lukt dat niet, dan kan het zijn dat de verwachtingen bijgesteld moeten worden.

 Men spreekt ook over de kans dat men een bepaalde klacht krijgt, maar dat hangt vaak alleen samen met wat in het verleden bij veel mensen, met diezelfde klacht, onderzocht en geconstateerd is en bekeken wordt vanuit de daardoor opgeleverde statistieken, maar geeft meestal geen beschrijving van de daadwerkelijke onderliggende oorzaak, is alleen een kansbeschrijving.
En waarom krijgt de één in een bepaalde familie, waarin er een genetische aanleg is voor een bepaalde ziekte, die ziekte wel en waarom krijgt een ander in diezelfde familie die ziekte niet, terwijl beiden dezelfde genetische aanleg hebben voor die ziekte?
Vaak zijn er wel fysieke oorzaken en gevolgen die elkaar als een soort domino-effect opvolgen welke puur verstandelijk en medisch wetenschappelijk verklaard kunnen worden. In het algemeen kunnen we klachten volgens de reguliere zorg onderverdelen in psychische klachten en fysieke klachten, waarbij de oorzaak voortkomt uit een psychische of fysieke oorzaak, dan wel een ongeval. Reguliere zorg komt voort uit een horizontale denkwijze van oorzaak en gevolg.

In veel complementaire geneeswijzen wordt een klacht veelal gezien als een signaal van een onderliggende psychisch/emotionele dan wel spirituele oorzaak. Klachten die voortkomen uit een ongeval zijn discutabel. De ene complementaire geneeswijze/geneeskundige beschouwt deze als een fysieke oorzaak, de ander vraagt zich af waarom de cliënt nu juist dit ongeluk moest overkomen en zoekt naar een spirituele oorzaak, een seintje van het goddelijke om je ergens bewust van te maken. Niets is toeval. Voorbeeld: twee personen krijgen een auto-ongeluk, hetzelfde ongeval dezelfde situatie, de één krijgt een wiplash, de ander niet. Waarom de één wel en de ander niet? De reguliere zorg geeft daar alleen een statistisch antwoord op, gebaseerd op een verstandelijke verklaring, een aantal complementaire geneeswijzen/geneeskundigen gaan samen met de cliënt op zoek naar een onderliggende spirituele oorzaak. Complementaire geneeswijzen komen voort uit een toegevoegde, complementaire, verticale denkwijze in oorzaak en gevolg.


Ook al zoiets... als je hulp zoekt ben je dan een patiënt of een cliënt van de hulpverlener?

Patiënt klinkt in mijn oren veel passiever, je geeft de regie over aan de hulpverlener en volgt zijn/haar adviezen op om beter te worden. Jij bent 'de zieke' die genezen wil/worden. 'Patiënt' komt van het woord 'patience' wat 'geduld' betekent, dat zegt toch al genoeg?
Cliënt klinkt in mijn oren actiever, deze neemt zelf verantwoording voor zijn/haar eigen proces van herstel, vraagt advies en mogelijk hulpmiddelen om zichzelf te genezen, maar houdt zelf de regie in handen, ondersteund en begeleid door de hulpverlener. De cliënt doet het helemaal zelf, de hulpverlener reikt handvatten aan.Wat maakt nu dat de ene persoon vatbaarder is voor een klacht dan de ander?

In de complementaire zorg kijken we vaak heel anders naar ziekten dan in de reguliere zorg. We hebben een aanvullende (complementaire) kijk op de zaak. Een goede diagnose door een arts is belangrijk en meteen ons uitgangspunt, het signaal. Maar daar blijft het niet bij. We kijken naar de mens in zijn/haar geheel, compleet met geschiedenis, vaak (meestal zelfs) tot terug in de jeugd en soms zelfs nog daarvoor. Dan nemen we vorige levens en vorige generaties in de familie mee in de beschouwing. We beschouwen een aandoening of ziekte als een signaal van een onderliggende oorzaak op psychisch/emotioneel gebied.

Komt iemand met klachten, dan wordt de persoon met deze klacht in zijn/haar geheel bekijken, een 'holistische visie', zoals we dat noemen, waarbij niet alleen de persoon zelf (in lichaam, geest én ziel), maar ook verleden en omgevingsfactoren een rol spelen. Er wordt, als je daar interesse in hebt, in praktijk De Witte Waterlelie naar gestreefd je een beter overzicht en inzicht in je leven te geven, inclusief de redenen van je klacht en uiteraard krijg je handvatten (waaronder bloesemtherapeutische of spagyrische remedies). Je bént geen klacht, je bent een persoon mét een klacht en die klacht heeft een signaalfunctie, vertelt ons iets over een bepaald gebied in jouw leven waar het met jou niet goed gaat, een gebied dat aandacht en zorg nodig heeft.

Waarom zou je op zoek gaan naar een onderliggende oorzaak als bestrijding van een klacht de klacht doet verdwijnen, zoals in de reguliere zorg? Velen zoeken dan ook pas hulp bij een complementaire geneeswijze als de reguliere zorg geen beterschap brengt, de klacht niet verdwijnt of weer terug komt. Heel logisch. Een bekende uitspraak over 'alternatieve' geneeswijzen: 'baadt het niet, dan schaadt het niet', klopt echter niet altijd. Wees je ook daarvan bewust en kies die methode die je aanspreekt en waar je, mijns inziens, goed uitgelegd krijgt waar je mee aan de slag gaat, zodat je zelf alert en waakzaam blijft over je eigen proces. Jij zelf weet het beste wat je voelt en ervaart, dus laat je niks aanpraten en toets het altijd aan je eigen gevoel, intuïtie en ervaringen. Ook van mij moet je niet zonder meer aannemen dat alles wat ik zeg de waarheid is. Niet dat ik lieg, maar ook ik werk vanuit mijn eigen ervaringen - en mijn scholing natuurlijk - en mijn waarheid hoeft niet persé jouw waarheid te zijn. Luister, laat je inspireren en sta vooral open en onderzoekend in je eigen ontwikkelingsproces.

Veel reguliere medicijnen dekken het probleem slechts af. De verschijnselen, de klachten, verdwijnen (kunnen zich niet meer uiten), maar het eigenlijke probleem blijft. Wanneer dit probleem er op de snelle manier niet meer uit kan komen, gaat het een andere weg zoeken. Daardoor zie je dan ook dat er veel zogenaamde bijwerkingen zijn bij reguliere medicijnen. Deze kunnen voortkomen uit de gebruikte stoffen (vaak synthetische samenstellingen) in de medicijnen, het gemis aan synergie met de van nature samen met de door de mens geïsoleerde en werkzame stoffen voorkomende andere stoffen in de plant, maar kunnen ook voortkomen uit het probleem dat een andere weg zoekt om toch naar buiten te komen. De verklaring van deze bijwerkingen, hoe veelvuldig bijwerkingen voorkomen, welke bijwerkingen voorkomen, etc. hangt wederom af van de statistieken volgens de reguliere zorg, de complementaire geneeswijze zal dit bekijken zoals hierboven uitgelegd. Wel zal de reguliere zorg erkennen dat de ene persoon gevoeliger is voor bepaalde zaken dan de andere. Maar ja, hoe komt dat dan? Een antwoord daarop door de reguliere zorg is veelal weer statistiek afhankelijk. En misschien snap je nu dat de complementaire zorg dit weer anders bekijkt.

Ik zie dan ook veel heil in een samenwerking tussen de expertise van reguliere en complementaire zorg, welke laatste ook preventief ingezet kan worden. Gelukkig zie ik al steeds meer samenwerking ontstaan en ben ik blij als ik bijvoorbeeld meditatie of mindfulness of 'The Work' van Byron Katie hun intrede zie maken in de psychische gezondheidszorg! Ook het gebruik van aromatherapie (welke ik in aanvulling op de bloesemtherapie toe kan passen) in bepaalde ziekenhuizen juich ik toe! En zo zullen er steeds meer initiatieven komen die gebruik maken van de sterke kanten van gebruikte geneeswijzen.

Zeker wanneer klachten chronisch zijn of vaker terug komen is het zeer zinvol om middels een complementaire geneeswijze te gaan kijken wat er aan de hand is. Ook wanneer je de ene klacht na de andere krijgt is dit zeer zinvol. Maar natuurlijk ook bij op zichzelf staande klachten is het zeer nuttig op zoek te gaan naar de daadwerkelijke dieper liggende oorzaak, zodat je je leven bij kunt stellen en je over het algemeen lekkerder in je vel voelt. Iedere klacht is een signaal van een sociale aanpassing die niet bij je aard past en dus negatief op je gezondheid werkt. Soms zijn aanpassingen noodzakelijk en moet je leren accepteren dat dingen zijn zoals ze zijn. Het draait allemaal om een voor jou gezond evenwicht vinden.

Klachten worden in praktijk De Witte Waterlelie namelijk beschouwd als een signaal dat er iets aan de hand is, een signaal dat er psychisch/emotioneel of spiritueel iets aan de hand is waar tot nu toe nog niet voldoende mee aan de slag is gegaan, een signaal dat je iets in je leven moet veranderen, dat je je ergens bewust van moet worden om je levenslessen te leren, om meer jezelf te worden, om je kwaliteiten in de wereld te manifesteren, etc... Door bebegeleiding/behandeling en bewustwording van deze oorzaak, zal de klacht uiteindelijk verdwijnen, simpelweg omdat deze geen reden van bestaan meer heeft. Jij hebt iets in je leven aangepast, veranderd, waardoor het geen noodzaak meer is om jou signalen te geven iets te veranderen. Iedere klacht is gekoppeld aan een bepaald signaal. Een signaal kan op diverse manieren, via diverse klachten, gegeven worden, afhankelijk van de persoon en zijn levenswijze tot dan toe. Daarom is het zo belangrijk dat de cliënt/cursist op zoek gaat naar de samenhang van diepere oorzaken en de klacht zelf. Als begeleider van de betreffende persoon kun je handvatten aanreiken, maar de uiteindelijke ontdekkingstocht is een heel persoonlijke. In praktijk De Witte Waterlelie wordt derhalve veel informatie uitgewisseld en je krijgt van mij veel te horen over het proces dat je doorloopt, zodat je weet waar je mee bezig bent. Je krijgt dus niet zomaar 'een pilletje of een druppeltje tegen de pijn', maar je wordt geholpen om datgene, waardoor jouw klacht is ontstaan in je leven, te begrijpen en te veranderen. Dit zijn soms hele processen die tijd vragen, maar wat is leven nu eigenlijk anders?

Hoe gaat dat dan in zijn werk? Een vaste gewoonte, een patroon van denken en handelen moet doorbroken worden om verandering te kunnen brengen. Dat kan alleen door je eerst bewust te worden van het betreffende patroon. Ik vergelijk het altijd met leren autorijden. Als je ooit rijles gehad hebt... herinner je je eerste rijles nog? De chaos in je hoofd door alles wat je moet doen in de auto, het schakelen, de pedalen, de richtingaanwijzers, ruitenwissers, etc. en dan moet je ook nog op het verkeer letten, de verkeersregels kennen, etc. etc. Je bent je bewust van alles wat er in en om de auto moet gebeuren als je de auto wilt besturen door het verkeer. Gelukkig heb je je rij-instructeur naast je die alles in de gaten houdt, want o wat moet je toch veel doen... Na een aantal lessen gaat het steeds beter en beter, je bouwt routine op in het bedienen en besturen van de auto, je leert het ook allemaal afstemmen op het overige verkeer, etc. Uiteindelijk zul je de handelingen die je in de auto verricht automatisch gaan doen, zodat je je volle aandacht bij het verkeer kunt houden. Autorijden is een gewoonte, een routine, geworden, waarbij je niet meer nadenkt over alle losse onderdelen ervan. In je hersenen heb je letterlijk stevige informatie-bruggetjes gebouwd, waardoor je je al die losse onderdelen niet meer bewust bent (gelukkig niet), maar ze zijn er nog steeds!

Zo gaat het ook met andere dingen in je dagelijks leven. Prima als het gaat om dingen als autorijden, dat is alleen maar makkelijk, prima als het gaat om dingen die gezond voor je zijn, die je leven positief beïnvloeden, maar zo gaat het ook met dingen die ongezond voor je zijn. En dan heb ik het niet eens alleen over wat je eet en drinkt om je lichaam gezond te houden, maar ook over dingen die je in je dagelijks leven doet om je geestelijk gezond te houden. Wanneer je een gewoonte opgebouwd hebt die fysiek of geestelijk ongezond is voor jou, zul je uiteindelijk klachten krijgen. Deze klachten kunnen fysiek of geestelijk zijn, maar de ervaring leert dat geestelijke klachten uiteindelijk ook weer fysieke klachten op kunnen leveren. Daarover is de reguliere zorg het met ons eens. We praten dan over zogenaamde psychosomatische klachten. Echter in de complementaire (alternatieve) zorg zijn er meer ziekten en aandoeningen die als psychosomatisch beschouwd kunnen worden dan in de reguliere zorg. In feite ga ik er in mijn praktijk vanuit dat iedere klacht een psychisch/emotionele of zelfs spirituele ondergrond heeft en moeten we dus op zoek naar deze oorzaak om een klacht goed te begrijpen en aan te kunnen pakken. We moeten ons bewust gaan worden van alle handelingen en verrichtingen die we doen als we ons leven leiden (de auto besturen in alle onderdelen en ons in het verkeer begeven, bewust van alle verkeersregels). We gaan op zoek naar de vaste bruggetjes die we gebouwd hebben die negatief voor ons werken en gaan die afbreken. Dit kan (maar hoeft niet) tijdelijk even een chaotisch gevoel geven, zoals die eerste rijles. We zien dan dat je je onrustig voelt (algemeen of over bepaalde dingen) of dat je klacht zelfs even verergert, een zogenaamde aanvangsverslechtering. Veel mensen hebben dan de neiging te stoppen, maar ik adviseer dan juist dat niet te doen. Het is een teken dat het gekozen pad, de gekozen remedie, de juiste is, de juiste bruggetjes gevonden heeft. Deze chaos biedt je ruimte om weer nieuwe bruggetjes te gaan bouwen, dit keer bruggetjes die wel gezond voor je zijn. Waardoor de klachten geen reden van bestaan meer hebben en uiteindelijk gaan verdwijnen. Ze hebben hun nut gehad, ze hebben aangegeven wat er veranderd dient te worden, jij hebt dat veranderd, dus dan is het klaar.

Je snapt misschien al dat dit een heel proces is. Vaak kun je aanhouden dat een behandeling/begeleiding van een klacht net zo lang duurt in maanden als een klacht in jaren bestaan heeft. Daarna moet je zeker 3 maanden, soms langer, doorgaan met de behandeling/begeleiding om ook voorgaande jaren van ontstaan van de klacht, de onderliggende oorzaak, aan te pakken en de remedie die je gebruikt, de voor jou gezonde gewoonten, goed te integreren in je bestaan. Vaak veranderen onderweg de remedies van samenstelling, om in te spelen op de verschillende stadia van het proces, soms gebruik je de hele tijd dezelfde remedie en soms gebruik je een basisremedie en daarnaast nog een procesbegeleidende remedie. Bovendien is het belangrijk dat ontwikkeling van lichaam en geest met elkaar in evenwicht zijn, dus waarschijnlijk zul je voor ieder stukje iets gebruiken, als dit niet in één remedie aangepakt kan worden en de verstoringen van het evenwicht te groot zijn. Vandaar dus ook de héél persoonlijke aandacht en samenstelling die je krijgt. Het is dus niet zo dat je met een bepaalde klacht een bepaald middel voorgeschreven krijgt. Je krijgt altijd een op jouw persoonlijk samengestelde behandeling en begeleiding! Alleen voor een aantal algemene en veel voorkomende (vaak met maatschappelijke en evolutionaire ontwikkeling samenhangende) aandoeningen kun je een algemene aanpak hanteren, zoals bijvoorbeeld de behandeling met Rescue (Bach remedies) of Terra (Bloesem Remedies Nederland) in noodgevallen, of een algemeen ondersteunend middel bij bepaalde emotionele problemen of bepaalde huidproblemen, maar ook in deze gevallen zou ik adviseren toch voor een persoonlijke benadering te kiezen, omdat de kans op diepgaand herstel dan groter is.

Het is dus jouw keuze hoe je iets aanpakt. Ik kan alleen zeggen, dat hoe dieper je gaat met de aanpak, hoe dieper en hoe beter het eindresultaat op je gezondheid effect heeft. Ik geef je handvatten om datgene te doen wat jij wilt. Besef echter wel, dat met behandeling en begeleiding middels bloesemtherapie en spagyriek, een poort naar bewustwording geopend wordt. Het is net als een deur die je geopend hebt: je maakt hem open, je ziet wat er aan de andere kant is en al doe je de deur daarna weer dicht, je zult je altijd herinneren wat aan de andere kant is. Het zal nooit meer zijn als tevoor. Bang voor verandering? Een heel gewoon menselijk fenomeen als we niet precies weten wat ons te wachten staat, als we niet precies weten wat er op ons af gaat komen. Maar laat ik je dit zeggen: je gaat veranderen, maar je gaat geen 'ander' mens worden, je gaat alleen maar meer jezelf worden! Je hebt in je leven namelijk enorm veel sociale aanpassingen gedaan, aanpassingen die niet bij jouw aard horen en je niet dienen in je levenslessen en deze zul je uiteindelijk onder ogen gaan zien en je zult meer vanuit je ware zelf gaan denken en handelen.


vrijdag 10 oktober 2014

Verandering


Wanneer je het spirituele pad naar Bewust Zijn inslaat, zullen er veel dingen in je leven veranderen. Dat kan eng zijn omdat in eerste instantie de voorspelbaarheid van je leven verdwijnt, maar het is vooral leuk en verrijkend, het maakt je nieuwsgierig naar meer, het maakt je nieuwsgierig naar jezelf. Wie ben ik nu eigenlijk?

Iedereen speelt allerlei rollen in het leven, de rol van vader/moeder, van echtgenoot/echtgenote, van vriend/vriendin, de rol die je beroep en/of werkkring van je vraagt, etc etc.... De meesten van ons hebben familie en vrienden om ons heen. In ons leven hebben we ons al héél vaak aangepast aan onze omgeving. Dat begon al als kind, meteen nadat we geboren werden. We kregen rollen toebedeeld.
Het begon al met: jij bent een meisje of jij bent een jongen en alle maatschappelijke waarden en normen die daarvoor gelden werden eraan gehangen.
Een meisje is geboren: roze beschuit met muisjes. Een jongen is geboren: blauwe beschuit met muisjes. Beschuit met muisjes prima hoor, maar strooi eens roze en blauwe door elkaar... De reactie in veel kringen... 'niet normaal'...
Een meisje dat in een boom klimt en voetbalt met vriendjes is 'een halve jong' en een jongen die met poppen speelt en op de hoge hakken van zijn moeder achter de poppenwagen rondloopt is vast 'een mietje'.
Een meisje in rok of jurk, jongens broeken. Meisjes in broeken is dan intussen maatschappelijk geaccepteerd, maar jongens in rokken of jurken...? Dat doe je als ouders toch niet, je zoon kleden in rok of jurk en als hij dat later zelf wilt, dan is er vast iets niet helemaal in orde met hem...
(Ver)oordelende uitspraken en vooral rolbevestigende uitspraken die ons van jongs af aan al pushen in een bepaalde maatschappelijke norm. Wijken we daar vanaf, nou, dan... Durf je hoofd eens boven het maaiveld uit te steken... Binnen de ene sociale kring leeft dit sterker dan binnen de andere, maar we kennen het allemaal op de één of andere manier.

Maar dan zijn er ook nog rollen die we onszelf aanmeten, om onze, voor ons gevoel, zwakke punten te verdoezelen of te vermijden. We zetten bewust of onbewust een masker op om te voorkomen dat men de ware IK erachter ontdekt.
Iemand die onzeker overkomt kan een masker van zelfverzekerdheid opzetten. Iemand met grote competitiedrang kan een angst voor minderwaardigheid verdoezelen. Iemand die in werkelijkheid vol zit met inwendige strijdpunten kan overkomen als een analytisch persoon die weldoordacht weet te handelen, maar inwendig aan het wikken en wegen blijft en moeilijk een beslissing kan nemen. Mensen die zich voordoen als zelfverzekerde, actieve types, maar die een kwellend gebrek aan zelfvertrouwen en neerslachtigheid verbergen. Iemand kan heel logisch en intellectueel lijken, maar daarmee diepe en gevoelige emoties maskeren. Anderen lijken het allemaal heel goed te weten, maar achter hun koele analytische buitenkant verbergt zich een kolkend brein dat, gebaseerd op hun interne verwarring en desoriëntatie, neigt tot impulsieve beslissingen. Iemand kan onafhankelijk lijken, maar kan zich enorm afhankelijk voelen. Iemand die gefocust lijkt kan vechten met een neiging tot warrigheid. Weer anderen lijken 'lekker in hun vel' te zitten, maar verbergen een innerlijke neiging om zichzelf en anderen naar torenhoge normen te beoordelen, waardoor net onder de oppervlakte een enorme teleurstelling heerst over alles wat er in de wereld en in zichzelf mis is. Een zeker en sociaal uiterlijk voorkomen kan onder de oppervlakte een gebrek aan geloof in zichzelf en/of een bewaker van privacy en innerlijke wereld verbergen. Anderen geven hun macht weg of vermijden macht, terwijl ze, vaak onbewust, een onderliggende behoefte aan waardering te verbergen. En dan heb je nog de mensen met een enorm charisma dat niet strookt met een onderliggend wankel identiteitsgevoel en kwetsbaarheid voor andermans mening.
Dit alles heeft te maken met overcompensatie. Aanpassing waar we ons in ons leven allemaal mee bezig houden op de één of andere manier, passend bij onze levenslessen (Levensdoel Systeem van Dan Millman).

Allemaal rollen die op de één of andere manier aanpassingen van ons vragen die helemaal niet bij onze aard passen. Het kost werkelijk moeite die maskers hoog te houden en we hebben het vaak niet eens door.
Dan krijgen we allerlei gevoelens en emoties die we als negatief ervaren en uiteindelijk zullen deze, als ze maar lang genoeg aanhouden, in ons lichaam gaan zorgen voor een verstoring van de energiedoorvoer en gaan we ons bijvoorbeeld moe en lusteloos voelen. Blijven we nog steeds doorgaan met al die aanpassingen, dan zullen we uiteindelijk fysiek of geestelijk last gaan krijgen van die verstoringen en zullen we klachten gaan krijgen. Wanneer we iets willen doen aan deze dingen, zorgen dat de klachten geen reden van bestaan meer hebben door de onderliggende oorzaak aan te pakken, zullen vanzelf in aanraking komen met al die sociale aanpassingen die we gedaan hebben.
Als we daar veranderingen in aan gaan brengen, zal dat spannend kunnen zijn. Want door die veranderingen zullen ook anderen gaan merken dat jij veranderd bent. En nee, eigenlijk ben je helemaal niet veranderd, je gedrag is veranderd, je bent gestopt met het doen van aanpassingen die niet bij jou passen! Je bent meer jezelf geworden!

De angst die voor veel mensen herkenbaar is als ze een bewustwordingstraject in stappen: wat gaat er gebeuren? Ga ik een 'ander mens' worden? Voor de buitenwereld misschien wel, omdat je stopt met je aan te passen aan de omgeving, aan anderen, maar word jij een 'ander mens'? Nee!!!!! Je wordt geen 'ander mens', je wordt meer JEZELF!!!!!

Wil jij niet meer JEZELF worden?


Angelique Moorman,donderdag 4 september 2014

Vrij reizen in andere dimensiesOver buitenlichamelijke ervaringen
Ute Kretzschmar
Meester Confusius, Meester Kuthumi
Uitgeverij: Akasha


Bij steeds meer mensen is het bewustzijn zo ver ontwikkeld dat ze in staat zijn om contact te leggen met andere dimensies - de sferen en fijnstoffelijke levensvormen die het dichtst bij onze driedimensionale sfeer liggen. Dit is allemaal heel nieuw voor ons en de eerste stappen die we in het onbekende zetten, zijn net zo opwindend en spannend als alles wat je voor het eerst doet. Er liggen nieuwe werelden in het verschiet waarvan de levensvormen en levenswijzen nog vrij onbekend zijn. Uiteraard kun je je dan gemakkelijk vergissen en verkeerde inschattingen maken.

De meesters van de mensheid, in dit boek in het bijzonder de meesters van wijsheid, Kuthumi en Confucius, onderkennen dit gevaar. Zij hebben Ute Kretzschmar gevraagd om namens hen haar ervaringen te vertellen over hoe haar eerste contacten met de niet-fysieke werelden tot stand zijn gekomen, wat deze contacten bij  haar teweeg hebben gebracht, waar ze van is geschrokken en wat haar in verwarring heeft gebracht. Beide meesters geven hierop hun toelichting, waardoor iedereen kan leren hoe hij zich veilig op dit nieuwe terrein kan begeven.

Het boek neemt je mee op een spannend avontuur waarin alles voorkomt wat het leven of een goede roman zoal te bieden heeft: nieuwsgierigheid, nieuwe werelden, nieuwe wezens, relatieproblemen en liefde. Daarnaast kun je het boek als leidraad gebruiken om de onderhoudende en leerzame lessen daadwerkelijk in de praktijk te brengen wanneer jij de tijd rijp acht om zelf aan deze reis te beginnen.

Ute Kretzschmar channelt al jaren de boodschappen van Meester Confucius en Meester Kuthumi. Zij is een zeer succesvol auteur op het gebied van boeken over de overgang van de aarde naar de vijfde dimensie.

Andere boeken van Ute Kretzschmar:
2012 - De aarde op weg naar de vijfde dimensie
2012 - De ziel in de meesterjaren
Alles verloopt volgens plan
Over chaos en goddelijke veranderingEen boek dat ik zelf nog niet gelezen heb, maar wat me qua energie wel meteen aansprak toen ik het voor het eerst zag. Dat is niet voor niks. Mijn intuïtie en gidsen vertellen me dat veel mensen, die nét te maken krijgen met voor hen nieuwe ervaringen met spiritualiteit, met buitenzintuiglijke waarnemingen en alles wat te maken heeft met een verhoogde trillingsfrequentie van de Aarde in de evolutie van de mensheid naar een hogere bewustzijn, baat kunnen hebben bij het lezen van dit boek. Maar ook voor mensen die al verder gevorderd zijn zullen misschien puzzelstukjes uit hun leven op hun plek vallen.
Dit boek kwam me onder de aandacht en dat is niet voor niks. Ik moet daar dan iets mee. Het lezen van dit boek is (nog) niet mijn roeping, wel om te delen hoe ik boeken kies en je in de gelegenheid te stellen kennis te maken met dit boek en het wellicht te lezen.
Je kent het misschien wel: je loopt door een boekwinkel of de bibliotheek en een kaft van een boek spreekt je op de één of andere manier meer aan dan anderen, hij springt er als het ware uit. Winkels springen hier vaak handig op in door boeken niet met de smalle ruggen naar de klanten te zetten, maar open met de voorkant van het boek naar de klant gericht. Vaak kies je zo'n boek zonder er verder bij na te denken. Wellicht lees je de informatie op de kaft, bladert het boek eens door en leest een klein stukje, maar daar blijft het voor veel mensen bij. Soms leg je het boek weer weg, soms neem je het mee naar huis.
Zelfs als je het weer weglegt, of zelfs als je erin begint te lezen om het later weer weg te leggen, het betreffende boek heeft je iets te brengen, het heeft ergens in jou iets geraakt. En dat komt door de energie die ervan uit gaat, energie die je toch op de één of andere manier aansprak, een stukje van een leegte in jezelf vulde, iets van een behoefte in je vulde, een behoefte aan energie wat dit boek levert. Het is bijna te vergelijken met verliefd worden. Het leven, een boekwinkel of bibiotheek is in wezen één groot orakelspel, waarbij je datgene kiest wat op dat moment bij je past. Waarom kun je niet zeggen, maar er is íets wat je aantrekt, waarvan jij denkt en voelt dat het je iets kan brengen. En dat klopt....
Als je op die manier je boeken kiest kun je er zeker van zijn dat daar een stukje leiding van 'boven' op zit, je wordt begeleidt door overleden dierbaren, engelen en gidsen die je helpen je bewustzijn en spiritualiteit te ontwikkelen. En net daarover gaat dit boek, geloof ik. Maar zoals gezegd heb ik het (nog) niet gelezen. Daarom heb ik een paar recensies voor je opgezocht, die je misschien meer kunnen vertellen over het boek zelf:


Redactionele recensie van het boek door bol.com:
De auteur vertelt haar ervaringen met buitenlichamelijke contacten met haar aan kanker overleden levenspartner, Berti. Na zijn dood heeft ze regelmatig contact met hem en andere boodschappers 'van gene zijde'. Onder hypnose krijgt ze via Meester Confusius en Meester Kuthumi de verklaring van wat tot haar komt en wat de geesteswereld haar en via haar de mensheid wil leren; deze tekst is in een andere letter gedrukt. Hierbij beleeft ze avonturen alsof ze in het aardse leven plaatsvinden. Het boek is ingedeeld in kleine hoofdstukjes met wijs commentaar van de twee meesters. Het betreft belevenissen tussen 1992 en 2001. Het boek leest gemakkelijk; degene die zich voor deze zienswijze openstelt en zich in deze materie wil verdiepen, kan er informatie in vinden die hem kan inspireren.


Recensie nieuwespiritualiteit.nl:

HULP ONDERWEG
Het boek geeft veel nieuwe aanwijzingen voor mensen die nog meer informatie zoeken over het ascensieproces. Het is een vraag en antwoord boek met veel uiteenlopende onderwerpen, die vooral te maken hebben met de problemen die spirituele mensen ondervinden tijdens hun levensreis naar de vijfde dimensie. Er wordt bijvoorbeeld uitleg gegeven over de spirituele ontwikkelingsweg. Hoe leer je van jezelf houden en hoe creëer je het Christusbewustzijn in jezelf. Ook onderwerpen als ziekte, scheppingskracht, de droomsfeer, het spel van slachtoffer en dader, het kwaad als zelfgeschapen illusie en de rol van het Hoger Zelf met het ego komen aan de orde.

WORSTELINGEN
Veel lichtwerkers en gevorderden op het spirituele pad zullen in eerste instantie in deze onderwerpen weinig nieuws zien, maar toch is dit boek een verrassing voor mij geweest. Enige tijd geleden worstelde ik in mijn leven vooral met oververmoeidheid en stress door invloeden van buitenaf. Natuurlijk weet ik dat ik dit zelf gecreëerd had, dat hebben vele spirituele boeken mij allang duidelijk gemaakt. Ik liet mij beïnvloeden en nam niet genoeg de positie van toeschouwer in. Hierdoor raak ik uit balans, maar ik ben nog steeds een mens op weg en ik dien te leren dat ik mijzelf accepteren mag met al mijn menselijke tekortkomingen. Als ik even de weg kwijt ben, ben ik óók volmaakt, dan mag ik er ook zijn. Als spiritueel mens ervaar je continu dit soort dingen, omdat je je bewust bent van de processen om je heen en de groeipijn die deze ontwikkeling met zich mee brengt. Dit boek deed me even heel erg goed! Het was precies, uiteraard, dat wat ik nodig had op dit moment en het helpt me weer verder, en verder, en verder.

GENIETEN
Wat was het in dit boek dat mij tot in mijn ziel raakte? Ik realiseer me goed, dat een ander iets anders kan vinden in de woorden, maar ik wil het toch vertellen. Het waren twee dingen die mij deden opveren: ten eerste staat er in dit boek een stukje over genieten. Je mag met iedere vezel van je lichaam, met elk zintuig en al je hartstocht van dit leven genieten, want het kan zijn dat dit de laatste keer is dat je hier bent. Daarom ben je nu als het ware verplicht te genieten van de tijd die je nog rest hier op aarde. Voor veel mensen, die nog niet spiritueel op weg zijn, kunnen deze woorden beangstigend zijn, maar zo zijn ze niet bedoeld. Je bent onsterfelijk en oneindig, je zult nooit sterven, maar het kan zijn dat je incarnatiecyclus na dit leven is voltooid. Dat is voor veel mensen die intensief met spiritualiteit bezig zijn een fantastisch vooruitzicht; nooit meer deze worstelingen te hoeven doorgaan en doorstaan, want de spirituele weg voert door een nauwe poort en heeft een smalle weg, een moeilijke weg om te gaan, zonder een weg terug! Dat de mogelijkheid bestaat dat ik deze weg nooit weer hoef te gaan, maakt mij in ieder geval heel erg gelukkig.

ANGST
Het tweede punt dat mij trof in het boek is de opmerking dat veel mensen in angst leven. De angst wordt veroorzaakt door de voelbare hogere trilling en frequentie, die over de planeet aarde uitgestort wordt. Doordat mensen deze verhoogde trilling voelen, maar niet weten wat deze frequentie precies inhoudt, creëren zij onbewust angst en trekken zij situaties aan waardoor ze zullen vertrekken van deze planeet. Zij creëren door hun negatieve, angstige gedachten hun eigen hel op aarde, omdat deze gedachten met een onstuitbare kracht datgene voortbrengen waar ze onbewust bang voor zijn. Zij maken zichzelf stuk. Het is dus heel belangrijk negatieve processen in jezelf te corrigeren; een streep erdoor te zetten en ze om te buigen tot positieve levenslessen.

ZIJN IS EEN KEUZE
Het gebeurt om me heen, ik zie het gebeuren en ik denk dat veel spirituele mensen dit ook zullen herkennen. De wereld om ons heen staat bol van angst. Angst voor agressie, geweld, financiële problemen, de toekomst, ziekte en dood, gezins- en familieproblemen, en zelfs ook angst voor liefde. Het cirkelt om me heen en het is soms heel erg moeilijk mijzelf aan de invloeden ervan te onttrekken en er boven uit te stijgen. Het is heel erg vreemd, of op z'n minst ongebruikelijk, te zeggen dat je ondanks alle narigheid om je heen heel erg gelukkig bent. Het lijkt bijna onfatsoenlijk. Toch ben ik heel erg gelukkig en dat besef ik door dit boek in alle hevigheid. Het rukte mij weer stevig op mijn spirituele pad. Ik 'BEN' gelukkig, omdat ik daarvoor kies. Ik 'BEN' in harmonie, omdat ik dat kies te zijn. Ik 'BEN' rust en vrede, omdat ik dat kies te zijn. Ik 'BEN' liefde, omdat ik dat kies te zijn. De vrijheid om te kiezen is de basis van het genieten van de reis op aarde.
Ik kan dit boek aan iedereen aanbevelen die aanvullende informatie zoekt over allerlei spirituele onderwerpen; er staan waardevolle details over het ascensieproces in vermeld.
Laat je niet afleiden, door niets en niemand, geniet van het NU, blijf gecentreerd in jezelf en creëer een prachtige wereld voor jezelf.

Website van Ute Kretzschmar:
http://www.ute-kretzschmar.com/www.ute-kretzschmar.com/Willkommen.htmlBestellen bij bol.com:
zondag 24 augustus 2014

Aromatherapie: Sinaasappel


Al ben ik geen liefhebber van het eten van Sinaasappelen, wel een liefhebber van het sap, vooral vers geperst natuurlijk, de geur van Sinaasappelen heeft voor mij altijd iets verwarmends en kalmerends. Ze geven me een gevoel van donkere winteravonden, kaarsjes aan, en deze op tafel... Sinaasappelen met Kruidnagels. Ooit zelf wel eens geprobeerd? Leuk idee om zelf te maken...


Een fijne combinatie ook in de keuken: Sinaasappel en Kruidnagel. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een heerlijk vers gemaakte saus van Sinaasappelsap met Kruidnagel en Kaneel. Heerlijk bij Rode Bieten bijvoorbeeld.

Maar dan die geur van Sinaasappelen, het aroma van Sinaasappelen, aromatherapie... Sinaasappel etherische olie...

Er zijn meerdere merken etherische oliën op de markt. Persoonlijk heb ik goede ervaringen met de merken Chi, Volatile en Aromed, vandaar dat deze hier besproken worden. Wil niet zeggen dat andere merken niet goed zijn, maar bij sommige producenten is de concentratie van de etherische olie in een flesje beduidend lager en zijn de etherische oliën die vermeld worden op het etiket vermengd met een basisolie. Houd dit in de gaten bij het kopen, vooral als je je inkopen doet bij woonwinkels en tuincentra en dergelijke. De prijs is dan vaak lager, maar voor dezelfde werkzaamheid middels een aromalampje heb je dan meer etherische olie nodig. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar volledig natuurlijke en/of biologische/ecologische oliën.

Hieronder vind je de verschillende beschrijvingen door enkele producenten, maar natuurlijk is de werkzaamheid en de toepassing van Sinaasappel etherische olie van het ene merk niet anders dan van het andere merk. 
Energetisch gezien kunnen er wel kleine verschillen zijn. Ben je niet weg van geur en/of werking van het ene merk, kies een volgende keer dan een ander merk, wellicht dat dat dan beter bij je aansluit. 
Bij alle recepten dient in acht genomen te worden of de oliën zoals beschreven pure oliën zijn, of zoals hierboven vermeld, aangelengd met een basisolie. Wil je veilig gaan zitten, gebruik dan de olie waar in het desbetreffende recept sprake van is.
Chi, Sinaasappel essentiële olie, EKO

Korte beschrijving:
Zoet, levendig. Luchtzuiverend, kalmerend, huidherstellend.

Uitgebreide product informatie:
Sinaasappel is een van de zonnekoningen. Wat een heerlijke zoete en frisse geur. Sinaasappel brengt zon in je huis! De olie heeft een grote waarde bij psychische en lichamelijke klachten. Sinaasappel werkt opmonterend en ontspannend en het is ook een effectieve luchtzuiveraar.
Op het lichaam kan sinaasappel mee helpen de lymfestroom te stimuleren en zo ontstoppend te werken. Daarom zou sinaasappel bij cellulitis een goede functie hebben. Sinaasappel is (verwerkt in een basisolie) goed in te zetten bij een vette huid en bij rimpels.

Bron: www.chi.nl
Volatile, Sinaasappel zoet (Citrus sinensis) BIO

Schil van een citrusvrucht afkomstig uit Italië. Vrolijk geurende olie. Wordt veel gebruikt in kerstmengsels. Zeer geschikt voor de huis. Ontspannende, bloeddrukverlagende, zonnige olie. Goed tegen stress en spanning. Goed bij bronchitis.

Bron: www.volatile.nl

Aromed, Sinaasappel olie, Citrus sinensis

De sinaasappelboom komt oorspronkelijk uit China en Zuid Azië. Het is een groenblijvende boom die tot 6 meter hoog groeit. Hij bloeit met witte geurende bloemen en heeft glimmende donkere bladeren. De grote van de vrucht is afhankelijk van de soort, maar meestal 6-10 cm in doorsnee, kogelrond tot licht ovaal. De boom groeit nu over de gehele wereld, vooral in tropische en subtropische gebieden. De etherische olie wordt gewonnen door koude persing, of door stoomdestillatie van de schil van de bijna rijpe vrucht. De olie heeft een fris, zout, fruitige geur en varieert in kleur van lichtgeel tot oranjebruin. Het wordt op grote schaal gebruikt als geur- en smaakstof in de levensmiddelenindustrie.


Eigenschappen.
Sinaasappel olie heeft bij een fysieke toepassing de volgende eigenschappen: antibacterieel, antidepressief, antiseptisch, bloeddrukverlagend, kalmerend, insectwerend, ontgiftend, ontsmettend, stimulerend, vertraagd hartritme, huidverzachtend.
De mentale toepassingen zijn: geeft een gevoel van vreugde en warmte, neemt gevoelens van zwaarte en problemen weg, verbetert stemmingen, voedt de ziel.


Gebruik:
Bij gebruik op de huid, dient de olie wel gemengd te worden met een basisolie.
20 druppels is 1 ml essentiële olie. 1 volle eetlepel is ± 15 ml basisolie.
 • Badolie: 10 druppels oplossen in 10 ml melk, lepel honing, neutrale shampoo of een hand bad- of zeezout en toevoegen aan het badwater.
 • Huid of massage olie: 12 druppels mengen met 30 ml basisolie in een lege PET fles en goed schudden.
 • Verdampen: 6-10 druppels toevoegen aan water en in een verdamper of brander plaatsen.
 • Stomen: voeg 4-6 druppels toe aan een schaal met 1 liter heet water en bedek  je hoofd boven de schaal met een doek en adem de hete stoom in.
 • Inname: 1-2 druppels mengen met een lepel honing en oplossen in warme meld of kruidenthee.

Sinaasappel olie kan worden gebruikt bij aften, angst, bronchitis, constipatie, diarree, griep, hartkloppingen, hoge bloeddruk, hoofdpijn, huidverzorging, koliek, koorts, koude rillingen, maagklachten, oedeem, reisziekte, rimpels, roos, slaapstoornissen, spijsverteringsstoornissen, stress, verkoudheid.


Voorbeelden van fysieke toepassingen:
 • Roos: meng 4 druppels Sinaasappel, 4 druppels Rozemarijn, 4 druppels Lavendel in 30 ml Perzitpit olie. Masseer de hoofdhuid met deze olie, nacht laten intrekken en uitwassen (eerst shampoo, daarna water).
 • Tandvleesproblemen, mondzweren: meng 1 druppel Sinaasappel, 1 druppel Citroen, 1 druppel Tea Tree in 10 ml melk en roer het in een glas lauw water: voor 3-5 maal daags een mondspoeling.
 • Rimpels: 3 druppels Sinaasappel, 4 druppels Rozenhout, 5 druppels Wierook mengen in 30 ml Perzikpit olie.
 • Slapeloosheid: 2 druppels Sinaasappel, 2 druppels Lavendel, 2 druppels Ylang Ylang verdampen in de slaapkamer.
 • Bloeddruk verlagen: meng 5 druppels Sinaasappel, 5 druppels Geranium, 2 druppels Eucalyptus met 30 ml Amandel olie.


Voorbeelden van mentale toepassingen:
Angsten: 2-3 druppels op een tissue en meerdere malen per dag inhaleren.
Stress, vermoeidheid: meng 3 druppels Sinaasappel, 4 druppels Geranium, 3 druppels Rozenhout in honing voor een badolie.


Voorbeelden van inwendige toepassingen:
 • Hartkloppingen, hoofdpijn, koliek, koorts, maagklachten, moeilijke spijsvertering, zenuwstoornissen: 3 maal daags 2 druppels Sinaasappel na de maaltijd.
 • Aroma voor spijzen en dranken, bijvoorbeeld: 1-2 druppels door het pannenkoekenbeslag of 4 druppels door het beslag van een cake.
Wij raden aan om inwendig gebruik altijd in samenspraak te doen met een HBO gediplomeerd aromatherapeute of arts.


Combinaties.
Sinaasappel olie mengt goed met: Cajeput, Citroen, Dennennaald, Eucalyptus, Geranium, Lavendel, Mandarijn, Rozemarijn, Rozenhout, Salie, Tea Tree, Wierook, Ylang Ylang.


Waarschuwingen.
Etherische olie heeft niet het predicaat medicijn, maar is een hulpmiddel bij zelfmedicatie. Vermijdt contact met de ogen en de slijmvliezen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet bij ontstekingsbronnen of open vuur houden. Niet puur op de huid aanbrengen. Het is mogelijk dat er soms een overgevoeligheid kan ontstaan. Stop dan met het gebruik van dit product op de huid. Niet gebruiken tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap!

Aromed heeft een ervaring van meer dan 20 jaar in het werken met aromatherapie. Al hun producten ondergaan strenge controles om te zorgen voor een uitstekende kwaliteit.

Verkrijgbaar in 10 ml fles met pipetdop.

Bron: www.aromed.info
Bestellen van Sinaasappel etherische olie:


dinsdag 19 augustus 2014

Sinaasappelgeur verlicht spanning gedurende de bevallingDe VNGK nieuwsbrief deze keer toont een artikel over sinaasappelgeur die de spanning verlicht gedurende de bevalling. Een zeer interessant gegeven!


Sinaasappelessence draagt van oorsprong warmte, blijheid en frisse onbezorgdheid over (Fischer-Rizzi, 1993). De aroma-therapeutische toepassing van de sinaasappel (Citrus aurantium) is breed. De etherische olie van de schil van de sinaasappel helpt onder andere bij kramp door nervositeit.

Onderzoekers van de afdeling Verloskunde van de Universiteit van Teheran hebben vanwege deze eigenschappen van de etherische olie van de sinaasappel haar werking onderzocht op angst en nervositeit gedurende de eerste fase van de bevalling. Als sinaasappelgeur bij kon dragen aan een staat van kalmte bij de vrouw, zou de bevalling vergemakkelijkt kunnen worden.

126 Vrouwen ontvingen bij aanvang van de bevalling iedere dertig minuten ofwel een gaasje op de kraagmet sinaasappelessence of wel een geurloos gaasje op de kraag. In kaart werd gebracht hoeveel nervositeit de vrouwen zelf ervoeren bij een ontsluiting van 3-4 en 6-8 cm. De vrouwen werden gevolgd tot het moment van de komst van het kindje. De APGAR-scores van het kindje werden bovendien geregistreerd.

Resultaten tonen een significant verschil aan in angst tussen de groep die de placebo ontving en de groep die ondersteund werd met aromatherapie in beide fasen van de ontsluiting. Omdat geen verschil in APGAR-scores van de baby's werd gemeten, concluderen onderzoekers dat het gebruik van deze essence gedurende de bevalling veilig is voor de foetus en de baby (Namazi, M. 2014).

HIER vind je het artikel van het VNGK vakplatform voor de natuurgeneeskundige.
Klik HIER  voor het gehele Engelstalige artikel.

Meer info over Sinaasappel etherische olie vind je HIER.
Ook mogelijkheid om deze te bestellen.


maandag 11 augustus 2014

Russische boycot Nederlandse groenten en fruit bewustwordingstriggerEen grote slag voor Nederlandse boeren en tuinders. Veel van hun afzet kunnen zij nu niet kwijt.
Allemaal heel vervelende dingen, maar wel weer dingen om ons bewustzijn te triggeren. Natuurlijk hebben onze Nederlandse boeren en tuinders qua inkomen nu niet direct iets aan dit verhogen van bewustzijn, omdat de meesten onder hen nog gericht zijn op de 'normale' manier van kweken. Zij zullen hun inkomen zien kelderen en dat gun ik natuurlijk niemand. Maar dat de economische crisis en nu ook deze boycot wel horen bij een triggeren vanuit het universum van het verhogen van ons bewustzijn, daar ben ik inmiddels van overtuigd. Deze boycot brengt ons wel weer dichter bij onszelf. Samen oplossen van problemen waar we voor komen te staan. Ik weet dat er nu mensen zullen zeggen: jij hebt makkelijk praten, jij bent geen boer of tuinder in die situatie. Dat klopt. Maar persoonlijk hebben wij thuis ook al flinke klappen gehad van de crisis en hebben wij nu totaal geen zekerheid meer qua inkomen, weten dus ook niet of wij over een paar maanden nog wonen waar wij nu wonen, zijn onze kinderen met een autistische beperking door bezuinigingen in de gezondheidszorg en overdracht naar de gemeentes niet meer verzekerd van goede begeleiding etc. etc.
Maar we schieten er niks mee op om bij de pakken neer te gaan zitten. We moeten iets doen, er moeten dingen in onze maatschappij gaan veranderen. En hoe meer mensen in zo'n situatie komen te zitten, hoe meer mensen de handen ineen zullen gaan slaan om dingen te veranderen, simpelweg omdat we niet anders meer kunnen. Hoe eerder we actie ondernemen om dingen te veranderen, hoe eerder de crisis een omslag gaat krijgen.

Groenten en fruit van eigen bodem in onze keuken... Daarmee kunnen we de Nederlandse boeren en tuinders helpen. Tenslotte gaan we nu niet méér eten, maar kunnen wel uitkijken welke producten we kopen.

Seizoensgroenten augustus:
Aardappelen, Andijvie, Aubergine, Bleekselderij, Bloemkool, Broccoli, Chinese kool, Courgette, Groene selderij, Groenlof, Knolselderij, Komkommer, Koolrabi, Kropsla,
Maïs, Paddenstoelen, Paprika, Prinsessenboon, Pompoen, Prei, Raapstelen, Radijs,
Rode biet, Rode kool, Savooikool, Snijbonen, sperziebonen, Spinazie, Spitskool, Tomaat, Uien, Snijbiet, Witte kool, Wortelen.

Genoeg voorhanden dus van eigen bodem.Wil je nog een stapje verder...


Waarom bij voorkeur biologisch?

Koop bovendien bij voorkeur biologisch gekweekte groenten en fruit, zodat de mineralen uit eigen bodem ook in ons systeem komen. Geen kweek op zwaar bewerkte en van kunstmest voorziene grond, in kassen of zelfs boven de grond op steenwol en dergelijke... maar kweek op de 'gewone' natuurlijk ondergrond waarin Moeder Aarde ons voorzien heeft.
Belangrijk dat de mineralen uit je geboortegrond in je voeding zitten. Dit houdt ons gezond, omdat dat de mineralen zijn waar ons lichaam behoefte aan heeft. Heb je intuïtief een bijzondere band met een bepaald ander land, dat voel je wel, dan kan het zijn dat daar nog een stukje karma zit wat uit te werken is en kan het zinvol zijn wel groenten en fruit uit dat land te eten. Luister dus niet naar de 'mode', maar naar je eigen intuïtie en je eigen lichaam!

Biologische groenten en fruit bezitten bovendien stoffen die ons afweersysteem ondersteunen. Worden groenten en fruit bespoten tegen schimmels en insecten en dergelijke, dan hoeven deze planten deze stoffen niet te ontwikkelen en worden 'lui' daarin, waardoor ook wij deze aanvoer van belangrijke stoffen missen. Afgezien natuurlijk van het schadelijke gif dat gebruikt wordt. Het negatieve effect daarvan kun je eventueel met een spagyrisch middeltje in je spoelwater neutraliseren, maar beter dus biologische groenten en fruit te kopen. Ben je handig met een pendel dan kun je de Bovis-waarde van je voedingsmiddelen controleren en zo bepalen of betreffende voedingsstoffen gezond zijn voor je of niet. Zie hieronder...Waarom bij voorkeur ook nog eens dynamisch?

Omdat bij biologisch dynamische groenten en fruit rekening wordt gehouden met universele energie, waardoor zaaien, verzorging en oogst in het ritme van de natuur kan plaatsvinden, zodat de kracht van de plant optimaal benut kan worden. Tenslotte zijn wij zelf ook een stukje natuur en raken helaas in vele opzichten de verbinding met 'onze' natuur steeds meer kwijt. Alle ontwikkelingen hier in onze maatschappij hebben mijns inziens tot doel om ons uiteindelijk weer terug te brengen bij onze natuur, zodat wij meer en meer in onze kracht komen staan om ons ware Zelf hier op Aarde te kunnen manifesteren.

Wanneer je zelf in je moestuin aan de slag gaat is deze website handig, zodat je alles op een rijtje hebt:
http://nl.rhythmofnature.net/biologisch-dynamische-kalenderZelf de Boviswaarde meten:

Hiervoor heb je een pendel nodig en een Bovisschaal...

 • Maak je gedachten leeg, zeg je ego aan de kant en laat het verwachte resultaat los.
 • Houd je hand boven het te meten object (bij mensen houdt je hun hand vast).
 • Houdt de pendel boven de middenstip en vraag toestemming om te meten. Als de pendel met de klok mee draait is het antwoord 'ja', tegen de klok in is 'nee'.
 • Houdt de pendel enkele centimeters boven de buitenste cirkel, begin bij 0.
 • Beweeg de pendel rustig langs de lijn terwijl hij met de klok mee blijft draaien.
 • Bij het meetpunt zal de pendel stoppen met rondjes en in een rechte lijn naar het centrum op en neer zwaaien. Ter verificatie schuif ik de heen en weer zwaaiende pendel altijd nog iets door op de schaal om te zien of hij dan weer rondjes gaat draaien. Dan schuif ik weer terug om te zien of hij weer op en neer gaat zwaaien.

Voor waarden boven de 18000 vraag je gewoon weer toestemming om door te gaan op de cirkel en wordt 1000 dan 19000 enz.
Al doende leert men en met je ervaring ga je steeds makkelijker het gedrag van de pendel herkennen. Als de pendel hele wijde cirkels maakt, dan is dat een teken dat de energie heel intens is. Voor het resultaat is vooral een zuivere intentie van belang. Veel succesvrijdag 1 augustus 2014

Iedere les die is geleerd en goed is geleerd, is nooit een verspilling van tijdIedere week ontvang ik van de Findhorn Foundation een nieuwe tekst in mijn digitale brievenbus van Eileen Caddy. Zij is één van de mede-oprichters van de Findhorn Community in Schotland en ontving deze teksten van een 'stille, zachte stem van binnen' en deelde deze gedurende meer dan 40 jaren met anderen in de gemeenschap, totdat zij in 2006 overleed. Vandaag de dag wordt deze traditie voortgezet door deze geleideteksten op te schrijven en te verspreiden middels de wekelijkse nieuwsbrief van de gemeenschap - teksten die vandaag de dag nog net zo actueel zijn als toen Eileen ze ontving.

Vandaag ontving ik de volgende tekst (in het Nederlands vertaald, de originele tekst vind je onderaan dit bericht):
'Een heel belangrijke les die elke ouder moet leren is om hun kind te leren zelfredzaam te zijn en hun eigen beslissingen te nemen. Zelfs als het kind fouten maakt, maakt het niet uit, want het zal op die manier leren, ook al is het de moeilijke manier. Als iedere ouder van baby af aan alle beslissingen neemt voor het kind, zal dat kind nooit leren vanuit zichzelf beslissingen te nemen en zal de rest van zijn leven doorbrengen met het zoeken naar meningen van anderen en vertrouwen op de beslissingen van anderen. Wees nooit bang om een fout te maken, maar als je dat doet, leer van je fout en wees vastberaden nooit meer diezelfde fout te maken. Iedereen maakt altijd wel ergens in zijn leven fouten of neemt verkeerde beslissingen, dus heb niet het gevoel dat je de enige bent en kruip vol schaamte in een hoekje weg. Zie je fout onder ogen, zeg dat het je spijt en meen het serieus, voel de energie van vergeving, leer ervan en ga verder naar hogere en betere dingen. Wentel je niet in zelfmedelijden en schaamte, want dan zul je niet goed kunnen zijn voor jezelf en anderen en ik kan je niet gebruiken in die staat van zijn, dus verander en verander snel. Elke les die is geleerd en goed is geleerd, is nooit een verspilling van tijd. Het is weer een stap vooruit op het opwaartse spirituele pad en iets om eeuwig dankbaar voor te zijn.'Deze mooie tekst doet me meteen denken aan de volgende Bach bloesems:

Voor overbezorgde ouders: Chicory, Red Chestnut;
dingen doen voor / in plaats van je kind, omdat hun tempo trager is, vanuit ongeduld: Impatiens;
leren van fouten maken: Chestnut Bud;
schuldgevoelens en schaamte over gemaakte fouten: Pine;
steeds raad aan anderen vragen bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen (misschien heb jij zulke ouders gehad als hierboven beschreven?): Cerato.Originele tekst:

Guidance from Eileen Caddy

Every lesson that is learnt and learnt well is never a waste of time
'A very important lesson every parent has to learn is to teach their child to be self-reliant and to make their own decisions, even if the child makes mistakes it does not matter, it will learn that way even though it may be the hard way. If a parent spoonfeeds a child making all its decisions for it, that child will never learn to turn within, but will spend the rest of its life seeking other people's opinions and relying on other people's decisions. Never be afraid to make a mistake but if you do, learn from your mistake and be determined never to make that same mistake again. Everyone makes mistakes of makes wrong decision sometime or other, so never feel you are the only one, and shrink into a corner with shame. Face your mistake, say you are sorry and really mean it, feel the spirit of forgiveness, learn by it and move on to higher and better things. Never wallow in self-pity and shame or you will be no good to yourself or any one else, and I cannot use you when you are in that state, so change and change quickly. Every lesson that is learnt and learnt well is never a waste of time. It is another step forward on that upward spiritual path and something to be eternally gratefull for.'


Wil je ook deze nieuwsbrief met 'Guidance from Eileen Caddy' van de Findhorn Foundation ontvangen, dan kun je dat hier aanvragen en aankruizen welke nieuwsbrief je wilt ontvangen:
http://www.findhorn.org/contact-us/join-mailing-list/#.U9tvVPl_sqQ


Voel je je aangesproken door dit thema en wil je daarin wel een stukje begeleiding, bijvoorbeeld door middel van de genoemde bloesemremedies, neem dan contact op met praktijk De Witte Waterlelie via

tel.: 0909-0234 toestel 0060 (90ct/min)
check hier de bereikbaarheid op dit moment

of mail naar:
dewittewaterlelie@gmail.com


dinsdag 29 juli 2014

Hans Stolp - Eerlijk kijken naar jezelf

Een boekje, zo'n 130 bladzijden, zo'n 12 x 17,5 cm groot, dat al jaren in mijn boekenkast staat en ja, er nog steeds regelmatig uitkomt. Een boekje om zo af en toe toch eens naar terug te grijpen, nadat je het die eerste keer gelezen hebt. De eerste druk verscheen in 2004 en ik heb de derde druk uit 2006, maar het is nog altijd actueel!

Eerlijk kijken naar jezelf... Wat maakt nu dat je een boekje met zo'n titel koopt? Wat maakt nou dat je nieuwsgierig wordt naar de inhoud?
Ik besef terdege dat het erg lastig is om eerlijk naar jezelf te kijken. Vaak wordt zo'n thema omgeven door een sluier van gevoelens van verzet die te maken hebben met ervaringen uit het verleden, waaruit allerlei overtuigingen voortkomen die ons weerhouden om eerlijk naar onszelf te kijken, om open te staan voor nieuwe invalshoeken om dingen te bekijken.
Dat anderen spiegels voor ons zijn, is soms maar moeilijk te accepteren. Dat dingen die je in een ander ziet, niets anders zijn dan spiegels die je eigen ervaringen en je eigen overtuigingen weerspiegelen... tja, wat moet je daarvan denken als je die ander totaal los ziet van jezelf?
Hans Stolp legt in zijn boek op een zeer toegankelijke manier uit...


Samenvatting:

Als je ook maar een klein beetje wijzer wilt worden en wat meer inzicht wilt krijgen, dan zul je allereerst moeten leren om eerlijk naar jezelf te kijken. Want de échte (levens)wijsheid ontstaat daar, waar mensen de moed hebben om kritisch naar zichzelf te kijken. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Van oudsher worden er eenvoudige maar doeltreffende oefeningen doorgegeven om jezelf te leren kennen, en om je ego en je zintuigen als het ware opnieuw te voeden. Bij dergelijke oefeningen leer je bovendien ook nog eens je eigen karma op het spoor te komen, en zodoende inzicht te krijgen in de diepere achtergronden van je leven. Ook leer je eerlijk waar te nemen wanneer je eigen onvolkomenheden op een ander projecteert en leer je die projecties terug te nemen. Een belangrijke les, want hoeveel relaties gaan nu juist door dergelijke projecties kapot!
Eerlijk kijken naar jezelf: het maakt ons bewust wie wij eigenlijk zijn, uit welke werelden wij afkomstig zijn en wat wij komen doen op aarde. Daarnaast krijgen wij zicht op ons eigen geweten en leren wij hoe wij ons geweten sterker kunnen maken. En wanneer je dit alles ook nog eens doet met humor en liefde, dan worden de oefeningen die je leren eerlijk naar jezelf te kijken een vrolijk spel - maar wel een spel dat de allerdiepste en allerheiligste kracht in onszelf aan het licht brengt: de Geest.
Eerlijk kijken naar jezelf: het brengt zoveel innerlijke winst, dat het de moeite meer dan waard is om je daaraan te wijden! 

Hans Stolp is pastor, auteur en veel gevraagd spreker.
Hij publiceerde bij Ankh-Hermes o.a. 'Omgaan met gestorvenen', 'Leven met Engelen' en de reeks 'Esoterisch bijbellezen'.

Ondanks dat Hans Stolp pastor is, zijn zijn boeken ook enorm toegankelijk voor mensen die zich niet speciaal met het christelijk geloof bezig houden. Zijn schrijven is van een universeel gehalte dat voor velen die in esoterie en spiritualiteit in het algemeen geïnteresseerd zijn, boeiend is om te lezen.

Als je de inhoudsopgave ziet - vooral die eerste vind ik al zeer interessant - wordt je wellicht nog nieuwsgieriger:

1. Eerlijk kijken naar jezelf: hoe doe je dat?
2. Je karma op het spoor komen.
3. Kijken naar anderen: hoe doe je dat?
4. Kijken in de spiegel die een ander je voorhoudt, ofwel: leren omgaan met projecties.
5. Het juiste midden.
6. Uit drie werelden afkomstig, of: wie wij eigenlijk zijn en wat wij komen doen op aarde.
7. De kracht en de onmacht van ons geweten.
8. Eerlijk kijken naar jezelf: doe het met liefde én humor.
9. Eerlijk kijken naar verborgen pijn: de geboorte van de Geest.


Mocht je nieuwsgierig geworden zijn en benieuwd wat dit boek toe te voegen heeft aan jouw leven...
Het boek is verkrijgbaar als gewoon boek, als e-book en als luisterboek. Je kunt het bestellen door op onderstaande link te klikken:vrijdag 11 juli 2014

Volle maan, Plantmaan


Morgen, 12 juli, is het weer helemaal volle maan. 13:24:54 uur. De dag voor, de dag zelf en de dag erna vallen in de periode van de volle maan. We zitten er nu dus midden in. Door de hoosbui van gisteravond heb ik helaas geen foto kunnen nemen van deze maan, maar hierboven zie je volle 23 juli-maan van vorig jaar, toen wij in Engeland bij de Barge Inn in Pewsey verbleven.

Denken jullie aan het reinigen en opladen van jullie edelstenen? Ze willen natuurlijk graag verzorgd worden. Jij stapt toch ook op tijd onder de douche om alle vuiligheid, letterlijk en qua negatieve energie, van je af te spoelen. Wie is er nog nooit onder de douche gestapt om bijvoorbeeld de vermoeidheid van zich af te spoelen? Lekker opfrissen? Gun dat ook je edelstenen, althans degenen die dat lekker vinden. Met die hoosbui van gisterenavond zijn ze hier ook lekker opgefrisd. Eigenlijk ideaal, met puur natuur water gereinigd... Er zijn ook edelstenen die liever een dagje in de aarde begraven worden. Meer kun je hier lezen over het reinigen en opladen van stenen...

http://www.edelstenenenmineralen.nl/edelstenen_reinigen_en_opladen.html


De volle maan van 12 juli wordt ook wel 'Plantmaan' genoemd en is al sinds de Kelten verbonden met de Eik. Een enorm krachtige boom, die als hij mooi uit heeft mogen groeien, sterk tot de verbeelding kan spreken met zijn prachtige grillige takkenstructuur die in de winterdag zo mooi uitkomt. Hij heeft wel iets sprookjesachtigs, vind ik. Ik kan er allerlei natuurwezens in rond zien dartelen. Zeker als de boom een beetje met mos of klimop of andere klimmers bedekt is in een bos, eventueel nog met varens en dergelijke.
De Wistman's Wood, Dartmoor, Devon, Engeland is zo'n mooi voorbeeld van een eikensprookjesbos...Wistman's Wood, foto genomen door Howard Perks


De essentie van deze Plantmaan: De dingen zijn zoals ze zijn. Veranderingen zullen eerder geleidelijk gaan dan abrupt. Die Eik is ook niet in één dag gegroeid en krachtig geworden, laat staan dat die mooie takkenstructuur zich in korte tijd heeft gevormd. Staat de Eik niet bekend om zijn indrukwekkende ouderdom die hij kan bereiken? De naam 'Eik' is een oud Germaanse naam en betekent zelfs 'boom'. De 'stamhouder' onder de bomen dus. Het Griekse woord voor 'Eik' is 'dru', wat wel heel sterk doet denken aan de druïde, de Keltische priesters, die ook wel Eikmensen genoemd werden. De Eik staat symbool voor wilskracht.

De volle maan, de Plantmaan, heeft te maken met Midzomer, de groeikracht die tot een hoogtepunt is gekomen, definitieve bestemming en daardoor ook tegelijkertijd het keerpunt betekent, waarna de natuur weer afbouwt richting herfst en winter. Planten die vóór deze volle maan tot bloei zijn gekomen hebben dan ook een heel andere energie dan planten die na deze volle maan nog tot bloei komen.
De volle maan, in zijn algemeenheid, is in het bewustwordingsproces een moment van tot wasdom komen van inzichten die al langer borrelden, maar tegelijkertijd het begin van het loslaten van dat waar we niets meer aan hebben.
We kunnen in deze tijd heel heldere dromen hebben, die te maken hebben met dat tot wasdom komen van inzichten, maar ook verwarrende beelden kunnen de kop opsteken, omdat we nog niet alles begrijpen wat op ons dromenpad komt.
Genezingsprocessen verlopen nu even traag. Je kunt het vergelijken met een berg waar je tegenop klimt. Het kost heel wat moeite om de top te bereiken. Naar boven toe wordt het steeds zwaarder en moeilijker om nog de ene stap voor de andere te zetten. Maar uiteindelijk, als je doorzet en dat topje weet te bereiken... Tjee.... wat een uitzicht! Wat een overzicht!


De Eik kennen we ook wel uit de Bach bloesemtherapie. Dr. Edward Bach schreef over de Eik:
Deze bloesem is bedoeld voor mensen die een voortdurend gevecht leveren voor hun dagelijks bestaan, of om gezond te worden. Hoewel hun toestand schijnbaar hopeloos lijkt, zullen zij toch alles proberen en doorvechten. Als zij ziek zijn, accepteren zij niet van zichzelf dat zij hun plichten verzaken of anderen niet kunnen helpen. Het zijn flinke mensen die, hoewel zij met grote problemen kampen, nooit de hoop verliezen of opgeven. (Dit in tegenstelling tot het Gorse-type dat de hoop wel verliest.)

Hierin herkennen we die moeizame stappen die gedaan worden, het gevecht dat geleverd wordt. Maar vooruit willen, doorzetten, zelfs als het eigenlijk helemaal niet meer kan. De energie van de Eik ondersteunt je daarin.
Ook in de Spagyriek wordt de 'Quercus' (de Latijnse naam van de Eik) toegepast.

Doorzettingsvermogen en wilskracht dus... dat wens ik je van harte toe!
En als het vanavond niet weer zo'n hoosbui geeft, maak dan eens een heerlijke vollemaanwandeling om zelf op te laden!


Warme hartegroet, Angelique
En jawel hoor, toch nog een mooie foto kunnen maken van de volle maan van 12 juli...
Op de voorgrond zie je takken van een appelboom.


Bronnen:
Winfried Povel 'Het grote Bachbloesem naslagwerk'
www.circewicca.nl
www.earthvibe.nl
www.stemderbomen.nl
onderste foto van een eik: wikipedia


donderdag 26 juni 2014

Stenen vertellenHier ben ik helemaal enthousiast over...

De energetische kracht, de helende werking, van edelstenen is je wellicht bekend. Als je, net als ik, zelf al helemaal enthousiast bent over de toepassingen van edelstenen wil je dat misschien ook graag aan (je) kinderen doorgeven. Maar juist ook als je zelf nog niet zo goed op de hoogte bent en ook zelf wel meer zou willen weten over edelstenen, of wanneer je kinderen op de één of andere manier enorm nieuwsgierig zijn geworden... Om kinderen al jong vertrouwd te maken met edelstenen kun je leuke dingen doen.
Je kunt bijvoorbeeld allerlei edelstenen samen bekijken en de beschrijvingen samen opzoeken. Op het internet en in diverse boeken is veel informatie te vinden over de helende krachten van edelstenen. Maar ja, dat schrijven is dan niet toegespitst op kinderen.
Kinderen voelen veel aan en weten vaak intuïtief welke steen goed voor hen is. Vraag ze dan niet naar het hoe en waarom, ze weten het gewoon. Edelstenen werken vaak ook juist heel goed voor kinderen, omdat (vooral jonge) kinderen zich niet afvragen of dat wel kan, zo'n steen bij je dragen en profijt hebben van zijn energie.
Je kunt allerlei spelletjes bedenken met kinderen, maar soms is het toch handig om een hulpmiddeltje te hebben. Twee mooie hulpmiddeltjes:

Allereerst het boekje 'Stenen vertellen' van Ursula Dombrowsky, uitgeverij Palaysia.
Stenen vertellen hun geheimen, hun wensen en hoe ze jou kunnen helpen. Luister mee!


In dit boekje vind je natuurlijk de beschrijvingen en mooie foto's van de edelstenen, maar daarnaast ook achtergrondinformatie over de natuurlijke kristalvormen van de stenen en hun samenhang met de werking, hoe je ze met ze moet omgaan, waaronder het reinigen, hoe je ze kiest en hun toepassingsmogelijkheden. Je vindt zelfs een kinderapotheek in het boekje. Erg veelzijdig dus als kennismaking. Voor kinderen natuurlijk, maar ook voor ouders, eigenlijk gewoon voor jong en oud! Dus ook als je zelf nog niet zo veel over edelstenen weet is dit boekje een aanrader.

Beschrijving Palaysia:
Heb je ons wel eens bekeken? Heb je wel eens echt goed naar ons gekeken?
Wij stenen zijn er in alle soorten en maten en in alle kleuren van de regenboog. Wij zijn gekomen om jullie vriend te zijn.
Heb je ons wel eens gevoeld? Heb je wel eens echt gevoeld wie wij zijn?
Wij stenen hebben allen een ander karakter, andere eigenschappen en andere talenten. Net als jullie mensen. Als je ons bij je draagt, of in je buurt neerzet, kun je onze krachten in jouw leven ervaren. Zo willen wij jullie graag helpen.
In het boek 'Stenen Vertellen' vertellen we je nog veel meer, en veel uitgebreider, over onszelf, met prachtige grote foto's.

Naast dit boekje bestaat er ook nog een 'box', een doosje met daarin 56 edelsteenkaarten.Edith Hagenaar heeft deze box gemaakt naar een idee van Ruben Witbreuk.
Op deze kaarten staan 56 stenen afgebeeld. Deze stenen zijn je graag van dienst, ze vertellen je zelf op wat voor manier ze je kunnen helpen. Krijg inzicht door wat de stenen je te vertellen hebben.
Ook deze box is voor jong en oud, 'voor iedereen die blij wordt van stenen' staat er achter op de box te lezen.
Je kunt deze kaarten gebruiken als orakel maar ook als kwartet. Op de bijbehorende website vind je nog meer spelideeën.

Afijn, een heel mooi pakket om de edelstenen te leren kennen. En, wat mij betreft, niet alleen voor kinderen...

Wil je het boek en/of de box bestellen en zelf aan de slag met de edelstenen:


zondag 1 juni 2014

Groen Beuningen

Dit behoeft eigenlijk geen woorden... gewoon genieten tijdens een wandeling met de hond in Beuningen...We wandelen onze uitrit uit en aan de overkant, met dank aan de gemeente die dit stukje niet gemaaid heeft...Een eindje richting het centrum van het dorp ligt langs de Koningstraat, het park rondom de kinderboerderij...
Prachtige Reuzenberenklauwen...

en van de andere kant bezien, ook het Groot Hoefblad... samen een prachtige waterkant makend...


Langs het Gewelf, bij het mausoleum, het 'tempeltje', dit prachtige plaatje...

Het voet/fietspad volgend achter de wijken Olden Tempel en Aalstervelden langs...
Hoe toepasselijk natuurlijk,  de Witte Waterlelies staan weer in bloei:

Het voetpad achter de wijk Viermorgen langs...

Benieuwd hoe ver de Reuzenberenklauw dit keer kan groeien en bloeien voor er weer gemaaid wordt...

Weer thuis...

... waar in bloei staan...
de naam is me even ontschoten...

Wijnruit:

Moederkruid of 'Hemdeknupke':

Statige Koningskaarsen:

Ook het Vingerhoedskruid laat zich her en der zien, al bijna uitgebloeid...