vrijdag 1 augustus 2014

Iedere les die is geleerd en goed is geleerd, is nooit een verspilling van tijdIedere week ontvang ik van de Findhorn Foundation een nieuwe tekst in mijn digitale brievenbus van Eileen Caddy. Zij is één van de mede-oprichters van de Findhorn Community in Schotland en ontving deze teksten van een 'stille, zachte stem van binnen' en deelde deze gedurende meer dan 40 jaren met anderen in de gemeenschap, totdat zij in 2006 overleed. Vandaag de dag wordt deze traditie voortgezet door deze geleideteksten op te schrijven en te verspreiden middels de wekelijkse nieuwsbrief van de gemeenschap - teksten die vandaag de dag nog net zo actueel zijn als toen Eileen ze ontving.

Vandaag ontving ik de volgende tekst (in het Nederlands vertaald, de originele tekst vind je onderaan dit bericht):
'Een heel belangrijke les die elke ouder moet leren is om hun kind te leren zelfredzaam te zijn en hun eigen beslissingen te nemen. Zelfs als het kind fouten maakt, maakt het niet uit, want het zal op die manier leren, ook al is het de moeilijke manier. Als iedere ouder van baby af aan alle beslissingen neemt voor het kind, zal dat kind nooit leren vanuit zichzelf beslissingen te nemen en zal de rest van zijn leven doorbrengen met het zoeken naar meningen van anderen en vertrouwen op de beslissingen van anderen. Wees nooit bang om een fout te maken, maar als je dat doet, leer van je fout en wees vastberaden nooit meer diezelfde fout te maken. Iedereen maakt altijd wel ergens in zijn leven fouten of neemt verkeerde beslissingen, dus heb niet het gevoel dat je de enige bent en kruip vol schaamte in een hoekje weg. Zie je fout onder ogen, zeg dat het je spijt en meen het serieus, voel de energie van vergeving, leer ervan en ga verder naar hogere en betere dingen. Wentel je niet in zelfmedelijden en schaamte, want dan zul je niet goed kunnen zijn voor jezelf en anderen en ik kan je niet gebruiken in die staat van zijn, dus verander en verander snel. Elke les die is geleerd en goed is geleerd, is nooit een verspilling van tijd. Het is weer een stap vooruit op het opwaartse spirituele pad en iets om eeuwig dankbaar voor te zijn.'Deze mooie tekst doet me meteen denken aan de volgende Bach bloesems:

Voor overbezorgde ouders: Chicory, Red Chestnut;
dingen doen voor / in plaats van je kind, omdat hun tempo trager is, vanuit ongeduld: Impatiens;
leren van fouten maken: Chestnut Bud;
schuldgevoelens en schaamte over gemaakte fouten: Pine;
steeds raad aan anderen vragen bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen (misschien heb jij zulke ouders gehad als hierboven beschreven?): Cerato.Originele tekst:

Guidance from Eileen Caddy

Every lesson that is learnt and learnt well is never a waste of time
'A very important lesson every parent has to learn is to teach their child to be self-reliant and to make their own decisions, even if the child makes mistakes it does not matter, it will learn that way even though it may be the hard way. If a parent spoonfeeds a child making all its decisions for it, that child will never learn to turn within, but will spend the rest of its life seeking other people's opinions and relying on other people's decisions. Never be afraid to make a mistake but if you do, learn from your mistake and be determined never to make that same mistake again. Everyone makes mistakes of makes wrong decision sometime or other, so never feel you are the only one, and shrink into a corner with shame. Face your mistake, say you are sorry and really mean it, feel the spirit of forgiveness, learn by it and move on to higher and better things. Never wallow in self-pity and shame or you will be no good to yourself or any one else, and I cannot use you when you are in that state, so change and change quickly. Every lesson that is learnt and learnt well is never a waste of time. It is another step forward on that upward spiritual path and something to be eternally gratefull for.'


Wil je ook deze nieuwsbrief met 'Guidance from Eileen Caddy' van de Findhorn Foundation ontvangen, dan kun je dat hier aanvragen en aankruizen welke nieuwsbrief je wilt ontvangen:
http://www.findhorn.org/contact-us/join-mailing-list/#.U9tvVPl_sqQ


Voel je je aangesproken door dit thema en wil je daarin wel een stukje begeleiding, bijvoorbeeld door middel van de genoemde bloesemremedies, neem dan contact op met praktijk De Witte Waterlelie via

tel.: 0909-0234 toestel 0060 (90ct/min)
check hier de bereikbaarheid op dit moment

of mail naar:
dewittewaterlelie@gmail.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten