dinsdag 13 januari 2015

Ho'oponopono en Affirmaties


Miracles are happening for you now.
You are manifesting your deepest aspirations and creating succes in every way -
in your financial life, your emotions, your relationships, and in your spiritual connection.
Thank you; I love you!


Wonderen gebeuren nu voor jou.
Je manifesteert je diepste verlangens en creëert succes in elk opzicht -
in je financiën, je emoties, je relaties en in je spirituele verbinding.
Dank je wel. Ik hou van je!Voor al die mensen die het geld zo goed kunnen gebruiken:

'A lot more money is coming to you now! Thank you; I love you!'

'Steeds meer en meer geld komt je nu toe! Dank je; Ik hou van je!'

Tja, hoe vertaal je 'A lot more'? Heel veel meer? Meer dan wat? 1 euro is wel 100x zoveel als 1 eurocent en dus heel veel meer... In ieder geval veel meer dan we nu tot onze beschikking hebben. Laten we het maar houden op meer en meer geld, dan blijft de stroom in ieder geval groeien.
En is het egoïstisch om meer en meer geld te verlangen? Nee, tenminste niet als je het gebruikt ten behoeve van de ontwikkeling van de mens in het verzorgen van Moeder Aarde of in de maatschappelijk evolutionaire sprong naar een hoger bewustzijn in deze Nieuwe Tijd.

De volledige versie zou kunnen zijn:

'A lot more money is coming to you now! I'm sorry; Forgive me; Thank you; I love you!'

'Steeds meer en meer geld komt je nu toe! Het spijt me; Vergeef me; Dank je; Ik hou van je.''The door to a new time is opening for you! Thank you; I love you!'

'De deur naar een Nieuwe Tijd gaat nu open voor jou! Dank je wel! Ik hou van je!'

Deze krachtzinnen gebruik je vooral wanneer je leed bij anderen waarneemt.Deze 'spreuken' zijn gebaseerd op Ho'oponopono.
Meer over Ho'oponopono kun je HIER lezen, je vindt er ook boeken die over dit onderwerp gaan.

Meer van dit soort spreuken vind je op HIER op facebook.
Op de facebookpagina van De Witte Waterlelie worden ze vaak gedeeld, zodat je ze ook daar terug kunt vinden. Misschien vind jij de toepasselijke spreuk voor jouw situatie of de situatie die je waarneemt?Deze spreuken kun je omzetten in affirmaties.
Deze bijvoorbeeld:Miracles are happening for me now.
I am manifesting my deepest aspirations and creating succes in every way -
in my financial life, my emotions, my relationships, and in my spiritual connection.

Wonderen gebeuren nu voor mij.
Ik manifesteer mijn diepste verlangens en creëer succes in elk opzicht -
in mijn financiën, mijn emoties, mijn relaties en in mijn spirituele verbinding.


'A lot more money is coming to me now!'

'Steeds meer en meer geld komt me nu toe!'


'The door to a new time is opening for me!'

'De deur naar een Nieuwe Tijd gaat nu open voor mij!'Heb je nog wat moeite met het ontvangen van dit alles, moeite ook met het zien wat er al op je pad gekomen is, dan kun je de affirmatie iets anders opstellen:

'Ik stel me open voor de wonderen die op mijn pad komen.
Ik manifesteer mijn diepste verlangens en ervaar succes in elk opzicht -
in mijn financiën, mijn emoties, mijn relaties en in mijn spirituele verbinding.'
'Ik stel me open voor het ontvangen van steeds meer en meer geld.'Over het werken met affirmaties of krachtzinnen is tegenwoordig legio geschreven.
Door te werken met affirmaties kun je gedachtepatronen die je niet meer dienen, die je belemmeren, veranderen. Gedachtepatronen liggen meestal ook ten grondslag aan de klachten die wij emotioneel, psychisch of fysiek ervaren. De emoties zijn, met enige vorm van Bewust Zijn, de eerste duidelijk waarneembare signalen over ons gevoel van Wel Zijn, zij zijn de uitingen van onze gevoelens, gevoelens die gevoed worden door onze gedachten. Wanneer we daar bewust gebruik van maken en de achtergrond in de gedachtepatronen gaan herkennen in onze emoties en onze klachten, kunnen we daar ook bewust mee aan de slag om ze te veranderen als dat nodig is.
Er zijn natuurlijk meerdere methoden om daarmee aan de slag te gaan. Mindfulness is een voorbeeld daarvan. In praktijk De Witte Waterlelie wordt vooral gebruik gemaakt van bloesemremedies, spagyrische essences, 'The Work' van Byron Katie en Ho'oponopono. Die laatste twee zijn in wezen zelfhulp-methoden, die derhalve voor iedereen beschikbaar zijn om mee aan de slag te gaan. In de psychologie wordt er ook al gebruik van gemaakt. Er zijn legio boeken over geschreven en wil je er een stukje begeleiding in door iemand die vaker met dit bijltje gehakt heeft, dan kun je daar een ervaringsdeskundige of een daarin opgeleid iemand om hulp vragen. Het is namelijk o zo moeilijk om je eigen situatie te ontcijferen als je er middenin zit. Het is dan fijn als er even iemand met je meekijkt vol respect en zonder te oordelen. De meerwaarde van samen-werken!


Boeken over affirmaties:Geen opmerkingen:

Een reactie posten