woensdag 22 juli 2015

Water programmeren.



Masaru Emoto 22-7-1943 / 17-10-2014


Vandaag is het de geboortedag van Masaru Emoto, één van die mensen die hun voetsporen hier op Aarde nagelaten hebben in het vergroten van het Bewust Zijn van mensen.
Hij toonde met zijn werk aan dat water beïnvloedbaar is door energie.

Gedurende vijftien jaar intensief onderzoek heeft hij duizenden waterkristallen gefotografeerd. Hij heeft laten zien dat woorden en de wijze van behandelen van water invloed heeft op de vorm van waterkristallen. Duidelijk is geworden dat water beïnvloed kan worden op positieve dan wel negatieve wijze.
Water dat blootgesteld werd aan woorden als 'liefde en dankbaarheid', liet in bevroren toestand heel mooie ijskristallen zien in tegenstelling tot water dat blootgesteld werd aan woorden als 'Ik haat je'.
Water dat blootgesteld werd aan gebed zag er vóór het gebed heel anders uit dan erna.
Water dat in een magnetron gedaan werd of blootgesteld werd aan straling van een tv of computer ziet er anders uit dan ervoor.
En zo zijn er legio voorbeelden, waarbij we zien dat water beïnvloedbaar is en daarmee natuurlijk ook te 'programmeren'.
Positieve beïnvloeding leidt tot mooiere kristallen in een karakteristieke 6 puntige vorm, negatieve beïnvloeding leidt tot minder mooie of zelfs vervormde kristallen of helemaal geen kristallen meer zien.
Je kunt je misschien voorstellen dat als dat water het water is wat in je lichaam huist, jij je naargelang zult voelen.






Wij zelf bestaan voor het overgrote deel uit water. Dus daarmee zijn ook wij te 'programmeren', als we maar de gewenste energie inzetten. In de bloesemtherapie en andere energetische healingsmethoden maken we daar mijns inziens dankbaar gebruik van. En ook in het werken met affirmaties, zoals bij de MIR-Methode of Ho'oponopono, is de werkzaamheid van deze affirmaties af te leiden uit het fenomeen dat water beïnvloedbaar is met woorden en energieën.

En we kennen het effect bijna allemaal wel, hoewel we daar vaak niet bij stil staan. Je komt in een huis binnen waar zojuist een knallende ruzie plaats gevonden heeft. De energie die daar hangt is nog voelbaar, terwijl de feitelijke ruzie al verleden tijd is. We zeggen ook wel dat de spanning 'om te snijden' is. Hoezo? Hoe komen we op dat idee? De ruzie is toch al weg? Ja, maar de energie ervan 'hangt' er nog en dat voel je. Maar waar voel je dat dan aan? 'Dat voel ik aan mijn water' is een uitdrukking die daar antwoord op geeft. Hoe dat dan? Juist! Omdat water beïnvloedbaar is door energie en als de ruzie-energie er nog hangt en de ruimte erna energetisch niet gereinigd is van die negatieve energie, zal de persoon die de ruimte later betreedt de ruzie nog kunnen voelen. Natuurlijk vloeit zo'n negatieve energie langzamerhand ook wel weg, maar in huizen waar erg veel ruzie is, kan dat kwalijk lang blijven hangen, waardoor de ruzies alleen maar erger worden als er niemand iets doet aan reiniging. Zo kun je een ruimte negatief blijven beïnvloeden, maar zo kun je een ruimte ook reinigen en juist positieve energie toevoeren, waardoor het er goed toeven is.

Je kunt dus je gezondheid, je emotionele Wel Zijn, je relaties, alles... positief beïnvloeden door te werken met het toevoegen van positieve energie aan water en/of dat water tot je te nemen (wat heel direct van binnenuit werkt). Ook kun je een ruimte behandelen middels een spray met daaraan toegevoegd een bepaalde energie, zodat negatieve energie die er was blijven hangen getransformeerd wordt. Het water in je lichaam zal de energie dan ook overnemen. Daarmee kun je middels diverse methoden rechtstreeks of via inname van beïnvloed/geprogrammeerd water veel bereiken.

Mensen die heel hard roepen 'dat werkt toch niet', zullen die informatie dus ook toevoegen aan hun eigen watersysteem. Het is de sterkste affirmatie die bestaat. Maar ook als je dat alleen maar denkt, want ook gedachten hebben invloed, zijn energie. Je hoeft de woorden niet eens hardop uit te spreken, want de woorden in jezelf beïnvloeden het water in je lichaam. Als je alleen maar een geschreven woord op een etiket schrijft en dat op een fles met water plakt verandert het water al, dan hoef je het ook niet hardop uit te spreken.

Een blokkerende overtuiging is vaak de reden waarom energetische methoden niet meteen werken. Hardnekkiger tegenwerking kun je jezelf niet geven. Het hangt natuurlijk af van de motivatie waarmee je die overtuiging hanteert, de onderliggende gedachte, maar je kunt zelfs die hardnekkige overtuiging doorbreken. Iemand die alles met betrekking tot helen met energie maar flauwekul vindt en liever reguliere hulpmiddelen inzet om zijn Wel Zijn te vergroten zal inderdaad geen baat hebben bij deze benaderingswijze, logisch, prima. Misschien komt dat ooit wel, misschien niet. Maar iemand die vanuit een onderliggend trauma de kracht van deze idee niet kan of niet durft ontvangen en van daaruit denkt dat het voor hem/haar niet zal werken, zal eerst met die blokkade aan de slag moeten gaan. En heel vaak spelen onbewuste overtuigingen een rol. Dat zijn de lastigste. Jezelf open stellen, dat is waar het allemaal om draait. Coaching om dit soort tegenwerkende patronen te doorbreken is aan te raden als mensen écht graag willen werken met energie als helend aspect voor verbetering van hun Wel Zijn.

Het verklaart ook meteen waarom de ene bloesemremedie bijvoorbeeld niet meer doet dan een geneeskrachtige thee, terwijl de ander diep op zielsniveau ingrijpt, want ook de energie van de maker, de plaats van productie en groei van de plant en hoe de betreffende plant behandeld is, speelt mee in de uiteindelijke kwaliteit van een bloesemremedie.

Maar ook door velen ervaren schadelijke invloeden zijn met 'herprogrammering' van water te beïnvloeden waardoor die negatieve effecten niet meer plaatsvinden. Zo kun je de schadelijke nevenwerkingen van medicijnen, de gevolgen van straling van elektrische apparaten, van chemische toevoegingen aan ons voedsel, etc. etc. zelfs tegengaan en weer omdraaien. Want water heeft geheugen en is relatief makkelijk terug te brengen naar de originele staat van zijn. Dat is namelijk de meest natuurlijke manier van zijn, een balans. Zo geldt dat ook voor ons. Als we maar eenmaal met die dingen bezig zijn die bij ons pure zijn, onze aard, passen, dan voelen we ons veel lekkerder in ons vel zitten en gaat alles veel makkelijker. Zolang wij nog beïnvloed worden door negatieve invloeden van buitenaf, is het leven een stuk lastiger.
Dat een samenleving vaak dingen van ons vraagt of wij zelf aan de normen van die samenleving willen voldoen, die niet bij onze aard passen, dat maakt het leven zo onderhevig aan negatieve ervaringen. En tegelijkertijd scheppen wij die samenleving zelf, dus ik zou zeggen: verbeter de wereld, begin bij jezelf! Als jij de MIRror bent, de spiegel bent, waar anderen zich aan kunnen spiegelen, al is het op nog zo'n klein gebied, dan komt de maatschappij steeds een stapje verder.

Het is vaak de kracht van een sterk ingesleten overtuiging die dit tegengaat, zeker als het een groeps- (gezin, familie, vrienden, e.d.) of maatschappelijke overtuiging betreft. Maar daar is dus iets aan te doen! De eerste stap ligt bij jezelf en dan zou ik zeggen: mensen verenigt u! Het is dus in principe voor iedereen toegankelijk om te werken met de kracht van de helende werking van woorden en energieën waarmee water behandeld wordt. Op elk niveau, in jezelf, in kleine kring, in grote kring, in nog grotere kring, universeel.Wanneer jij groepsovertuigingen doorbreekt heeft dat effect op jezelf, maar ook op je naasten, want jij zult anders reageren, anders handelen, en zo verder.

Masaru Emoto is iemand die het effect van energie op water aangetoond heeft en daar ben ik hem dankbaar voor. Voor mij staat vast dat het zelfhelend vermogen aangesproken kan worden voor wie werkelijk gemotiveerd en open aan de slag gaat met helende energie. Vele energetische methoden en therapieën vinden hun aanhangers, dat is niet voor niets. Er zijn al veel goede resultaten geboekt. Ikzelf heb dat aan den lijve mogen ervaren. En voor wie zegt dat dit het welbekende placebo-effect is...: Wow, wat een kracht heeft de geest. Wat een kracht hebben onze gedachten, dat dit effect bereikt kan worden met 'niets', met een placebo!

Hoe jij hierin staat is een keuze! Waar ga jij voor?

Om even terug te komen op Emoto... Wie meer wil lezen over zijn manier van werken:
Zijn website: http://www.masaru-emoto.net/english/index.html

Wil je lezen over het werk van Emoto:



Geen opmerkingen:

Een reactie posten