vrijdag 29 juli 2016

Hand-schrift.


Schrijf jij nog wel eens met de hand? Of ben jij iemand die meer typt dan schrijft?
Heb jij nog een pen in je zak of in je tas en een notitieboekje?

Ik wil een oproepje doen, ik wil vragen of jij de uitdaging aan wilt gaan om eens stil te staan bij SCHRIJVEN, met de hand schrijven of typend schrijven; uitdagen ook om eens meer met de hand te gaan schrijven (vooral als je nu vooral je teksten typt) en te ontdekken wat dat voor jou doet. Dat mag voor een dag zijn, een week, om eens te kijken of het je bevalt, dat mag langer zijn. Het is aan jou. Ik drop het hier maar. Of, hoe en hoelang jij er gevolg aan wilt geven is jouw keuze. Ik vraag je ook om eens stil te staan bij de motivatie van de keuze die jij maakt. Typ je je teksten om gehoor te geven aan de snelheid van de maatschappij? Of typ jij je teksten omdat je daar bewust voor kiest en waarom dan? Of schrijf je juist graag met de hand. Waarom? Wat zou je in je hart het liefst doen? Met de hand je teksten schrijven of typen?

De reden om wat meer schrijfwerk in te voeren in mijn werk op dit moment is, dat dit op de eerste plaats voor mij een vorm van onthaasten is. Een persoonlijke reden: Ik heb de neiging alles bij te willen houden en er is zó ontzettend veel in mijn werk, dat ik er bijna in verzuip, als ik niet uitkijk. Het komt echter voort uit een gevoel niet goed genoeg te zijn, niet genoeg te doen, niet genoeg te weten, etc. en dat gevoel wil ik graag aanpakken. Een levensthema... Door te gaan schrijven, moet ik effectiever omgaan met mijn tijd, moet ik na gaan denken wat ik echt wel en wat ik niet aan ga pakken. Ik moet tenslotte keuzes maken. Door mezelf extra te beperken in tijdsruimte (schrijven kost meer tijd, dan typen), breng ik mezelf terug tot de essentie. En dat heb ik hard nodig. Het is een thema dat als een rode draad door mijn leven speelt. Door te typen kan ik wel in kortere tijd uitgebreider te werk gaan, maar ga ik daarmee ook de diepgang in?
Door met de hand te schrijven zet je de rem op het schrijfproces en zet je je persoonlijke ontwikkelingsproces juist in de versnelling. Schrijven gaat veelal toch een stuk langzamer dan typen of in mijn geval zeker: blind typen. Maar blind typen kan ook uiting vinden in het 'in het blindeweg' typen. Praktisch is het hand-schrift soms ook helemaal niet, omdat je soms één of meerdere kladversies moet maken, voor het naar je zin is. Dat kost ook weer veel papier en als we dan aan het milieu denken... Op een computer 'delete' je simpelweg een stukje en schrijft dat betreffende stukje weer opnieuw. Maar wat denk je? Welke versie is beter en dieper doordacht en doorleeft? De handgeschreven versie of de getypte versie? Wat denk je? Maakt dat voor jou verschil uit? Heeft dat verschil misschien te maken met de motivatie die achter het desbetreffende stuk zit? Schrijf je iets om voor een ander iets kenbaar te maken vanuit een meer algemeen, informatief of commercieel uitgangspunt, vanuit een persoonlijk uitgangspunt of schrijf je voor jezelf, om kennis te vergaren, om iets te overdenken, om iets voor jezelf te bewaren? Er zijn zoveel beweegredenen te bedenken om een tekst te schrijven, dan wel te typen. Wanneer we dingen echt willen ver-innerlijken heeft het hand-schrift een duidelijke meerwaarde, mijns inziens.

Het oproepen om eens meer stil te staan bij schrijven, hand-schrift, dan wel typen, is een oproep die vooral te maken heeft met het dichter bij jezelf komen, te ver-innerlijken, dat wat van ver komt naar binnen halen, naar het innerlijk te brengen. Schrijven kan daar een belangrijke rol in spelen. Dus vooral is de motivatie om aandacht te schenken aan 'ouderwets' persoonlijk schrijfwerk, het persoonlijk handschrift, dat een mens in zijn leven ontwikkelt. Schrijven met de hand draagt bij aan de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Van de andere kant is het hand-schrift ook een héél persoonlijke uiting naar een ander toe, naar de lezer toe. Een persoonlijk met zorg handgeschreven Kerstkaartje is toch ook heel anders dan een digitaal Kerstkaartje, even snel middels je contactenlijst via de mail verstuurd? Sta jij daar wel eens bij stil? En ja, ik heb mij daar ook 'schuldig' aan gemaakt hoor. Maar op dit moment ben ik mijn inzichten hierover aan het onderzoeken. Wat zou het betekenen op de langere termijn als ons hand-schrift totaal zou verdwijnen? Of hou ik nu vast aan iets wat gewoonweg losgelaten mag worden? Ik ben héél benieuwd hoe de toekomstige mens, die schrijven leert op een computer en dus het hand-schrift niet meer kent (als het al zover komt), taal gaat beleven, hoe onze taal eruit zal gaan zien? En wat dat zal doen met onze communicatie met elkaar. Welke persoonlijke aspecten wel bewaard blijven of dat wij steeds meer individualisten worden. Een ander iets schrijven met de hand hoort bij een meer persoonlijk contact, mijns inziens. Hoe sta jij daar tegenover?

Je hebt op school schrijven geleerd, of misschien zelfs al daarvoor als je een nieuwsgierig en leergierig kind was zoals ik. Maar hand-schrift verdwijnt steeds meer uit onze samenleving als we ouder worden en maakt plaats voor computers, tablets, telefoons.... Weet je dat veel leerlingen op de basisschool tegenwoordig niet meer 'aan elkaar' oftewel verbonden leren schrijven in zo'n mooi schoonschrijfschriftje? Er is natuurlijk wat te zeggen voor het los schrift, vooral voor dyslectici. Het biedt ze de mogelijkheid toch het gevoel voor letters te ontwikkelen.
De tablets doen echter ook hun intrede in het onderwijs, op steeds jongere leeftijd. Mijns inziens gaat men daarmee te snel voorbij aan de kracht van schrijven, het beleven van taal. Een letter typen is heel anders dan een letter schrijven. Schrijvend ervaar je de energie van de vorm van een letter en dat helpt je met de letter te verinnerlijken, je eigen te maken. Je krijgt een veel directer contact met letters, met woorden, zinnen, met taal. Veel mensen helpt het bijvoorbeeld ook in het leren van nieuwe lesstof om deze over te schrijven, om het te ver-innerlijken, van ver naar binnen brengen. Bovendien is het voor kinderen belangrijk te leren schrijven om hun motoriek te leren ontwikkelen. Ik zie steeds meer creativiteit en schrijfwerk verdwijnen uit de scholen en ik denk dat dat niet goed is voor de ontwikkeling van het kind en daarmee uiteindelijk ook niet goed voor onze maatschappij.
Jolien Francken van de Radboud Universiteit heeft in 2013 een literatuurstudie afgerond naar het effect van typen en schrijven op de leesvaardigheid. Daar kwam uit naar voren dat schrijven met de hand andere effecten op de hersenen heeft dan typen. Ten eerste zorgt schrijven voor een betere ontwikkeling van de fijne motoriek. Ten tweede leren we letters beter en sneller herkennen, als we letters met de hand leren schrijven. En je onthoudt het ook langer, je verleert het niet meer. Er zijn wel meer onderzoeken gedaan naar de verschillen tussen schrijven en typen. Zie bijvoorbeeld dit artikel: http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2013/10/15/schrijven-versus-typen-wat-zegt-de-neurowetenschap/
Intussen zijn er vele scholen die minder aandacht schenken aan schrijfonderwijs en die zich meer en meer richten op de moderne eisen van effectiviteit, gewin en prestatie van de maatschappij, door kinderen al jong een tablet voor te schotelen. Niets mis met het leren gebruiken van een tablet, graag zelfs, maar we moeten ons mens zijn en hoe onze hersenen werken niet vergeten. We komen steeds verder van onze natuur te staan en dat is uiteindelijk zelfs niet gunstig voor onze gezondheid, voor ons Wel Zijn.
Het handschrift is in wezen een zeer persoonlijke uiting, ieder handschrift is uniek en bij desbetreffende persoon passend als een vingerafdruk. Dat geeft al aan dat schrijven een duidelijke verbinding heeft met de heel persoonlijke aard van iemand.

Dus.... ga jij eens wat meer aandacht besteden aan je hand-schrift en/of de reden waarom je met de hand schrijft of typt? Ik ben heel benieuwd naar jullie uitgangspunten, ideeën, inzichten en gedachten hierover. Je mag ze hieronder in een commentaar delen. En als je wilt mag je ze ook per post handgeschreven toesturen. Je mag je handgeschreven stukje ook inscannen en via de mail toesturen natuurlijk. Dat scheelt je dan weer het geld voor een postzegel, maar ja, kost dan wel weer elektriciteit... mmmmm.... schrijven bij lamplicht kost ook weer elektriciteit... Iets voor de 'Keuringsdiens van Waarden', 'Kassa', of zo'n soort consumenten TV-programma om eens uit te zoeken wat nu werkelijk goedkoper en/of milieuvriendelijker is....
Ken je dat zinnetje nog van vroeger? 'Zorg je wel dat je goed leesbaar schrijft?' Moet je daar moeite voor doen, dan is het wellicht verstandig écht eens stil te gaan staan bij je hand-schrift. Wat gebeurt er in jezelf als jij moeite moet doen om 'mooi' te schrijven of op z'n minst voor een ander leesbaar? Wat gebeurt er in jezelf als iemand dat bewuste zinnetje tegen je zegt? Of wanneer iemand zegt je handschrift niet te kunnen lezen? Misschien ligt daar ook nog wel een aandachtspuntje, een thema om voor je persoonlijke ont-wikkeling mee aan de slag te gaan? Of hoeft een handschrift wellicht helemaal niet leesbaar te zijn als deze bij de schrijver past? Wat zegt dat over de schrijver? Wat zegt het over de lezer die wilt dat het handschrift leesbaar is? Zou dit voor iedereen gelden? Tja, je kunt je er zoveel vragen over stellen... Is het belangrijk? Misschien niet, maar het laat je wel stilstaan bij wie jij bent, wat je wilt vertellen, hoe je iets wilt vertellen, etc. Zonder oordeel. En daar willen we toch naartoe? Dat jij meer jezelf bent / kunt zijn? Of vind jij niet dat typen onpersoonlijker is?
Hand-schrift of typen, je kunt er op vele fronten over door filosoferen.... Sta er eens bij stil... Schrijf er eens over...


Speciale schrijfsessies/workshops om meer en beter in verbinding te komen met je Hoger Zelf, met spirituele gidsen, met energieën van bomen, bloemen, stenen, etc. zijn aan te vragen bij De Witte Waterlelie, Angelique Moorman,
via de email: dewittewaterlelie@gmail.com of
bel naar: 06-51900040

of schrijf naar:

De Witte Waterlelie - Praktijk voor Bewust Zijn
t.a.v. Angelique Moorman
Koningstraat 11
6641 KS  Beuningen

http://wittewaterlelie.blogspot.nl/P.S.
En toen kwam ik dit e-book tegen, zeer interessant:
http://www.24papershop.com/gratis-e-book-15-redenen-waarom-schrijven-zo-belangrijk-is
Dit e-book is geschreven door Peggy van http://www.24papershop.com/
Een website voor schrijfliefhebbers! Prachtige notitieboeken en mooie pennen en nog meer...Geen opmerkingen:

Een reactie posten