donderdag 19 oktober 2017

Verwijder onderbewuste blokkades'REMOVE SUBCONSIOUS BLOCKAGES' is de titel van de eerste hieronder staande video met meditatiemuziek voor positieve energie, ontspanning van lichaam en geest.

Heerlijke muziek om naar te luisteren en te gebruiken voor een meditatiesessie.
Ook ter ondersteuning, wanneer je bezig bent met bloesemtherapie, spagyriek, edelstenen, MIR-Methode of andere methoden, voor heling of (spirituele) ontwikkeling van Bewust Zijn.
In de praktijk gebruik ik dit soort muziek ook als achtergrond bij het tekenen of wanneer ik iemand een healing geef met bloesemremedies.

Soms heb je het idee dat een bepaalde methode, die je ingezet hebt, voor jou niet werkt.
Maar ik kan je vertellen dat er altijd wel een werking is en dat je niets voor niets doet, dat een uitwerking zich soms wat later openbaart en soms is er eerst nog iets anders voor nodig.

Je ziet dan soms dat mensen met iets anders aan de slag gaan, bij een andere behandelaar bijvoorbeeld, en dat er dan opeens een hele snelle heling of ontwikkeling plaatsvindt. Men schiet dan als het ware ineens door. Dat komt omdat men dan nƩt dat geraakt wordt door wat nodig was om al die voorgaande behandelingen te laten gaan werken. Soms is dus een combinatie van meerdere methoden nodig om de juiste ingang te vinden en dan ineens resultaat te zien. Soms is een andere behandeling helemaal niet nodig en gaat een helingsproces of een ontwikkelingsproces heel geleidelijk. Wat voor jou nodig is en wat bij jou past.

Nog niet meteen effect zien van een behandeling komt mogelijk doordat je nog geblokkeerd wordt in je onderbewustzijn, door de werking van oude pijnlijke ervaringen die je opgedaan hebt in het verleden in dit leven of in andere levens. Het onderbewustzijn of een innerlijke criticus wil je dan beschermen tegen het weer in herinnering komen daarvan of  herhaling in een soortgelijke ervaring. Soms is in het Bewust Zijn komen van dat soort oude gevoelens helemaal niet nodig, maar wanneer het wel nodig is om inzichten te krijgen en je levenslessen te leren, geven helingsmethoden als hiervoor genoemd in combinatie met dit soort muziek (mogelijk) een opening naar dat onderbewuste, waardoor er wel de gelegenheid ontstaat om dat soort pijnlijke ervaringen te verwerken en er met andere ogen, met het Bewust Zijn van nu, naar te kijken.


Zoek een ontspannen houding op en luister... bij voorkeur met een koptelefoon op.
En val je in slaap intussen? Geeft niks. De werking is er wel!


Vaak zijn het onze eigen overtuigingen die ons dwarszitten.
Misschien heb je al stappen gezet om je hart, om je grote droom, te volgen?
Stappen gezet om een helingsproces in gang te zetten, om je verder te ontwikkelen.
Goed bezig!
Maar het loopt niet bepaald van een leien dakje en je hebt misschien zelfs wel het gevoel dat het universum je tegenwerkt?
Wat wil dat universum nou toch van je?
Ben je dan niet goed bezig?
Wat kun je dan nog meer doen?
Kijk en luister ook eens naar dit filmpje:


Overtuigingen kunnen voortkomen uit die hierboven genoemde oude pijnlijke ervaringen, maar overtuigingen kunnen ook ontstaan vanuit onze sociale omgeving, waarin we opgegroeid zijn, conform ons geloof, of wat dat ook.
Niet fijn als deze ons belemmeren in onze heling of ontwikkeling.
Breng je overtuigingen in beeld en ga ermee aan het werk!
Bijvoorbeeld door te gaan werken met bloesemtherapie remedies en affirmaties.


Voor behandelingen met bloesemtherapie remedies, spagyriek, MIR-Methode, werken met affirmaties, e.a.,
voor Mandala tekenworkshops:
http://wittewaterlelie.blogspot.nl/


vrijdag 29 september 2017

Helende wandeling in Heerlijkheid LeurHeerlijkheid Leur, het Leurse bos, een heerlijk bos.
Wandelend genieten van prachtige oude beukenlanen, naaldbos, eiken.
Zeer afwisselend en een grote natuurrijkdom op een relatief kleine oppervlakte.
Ik probeer op mijn foto's momenten te 'vangen' die weergeven hoe ik het Leurse Bos ervaar. Ik heb mijn mobieltje en een eenvoudige compactcamera gebruikt om deze foto's te maken.

Interesse in een helende wandeling?
De energie van oude bomen voelen, een helende cirkel van beuken ervaren, wandelmeditatie, natuurmandala maken en ervaren, etc.
Individueel of in een klein groepje?
Meestal gaan we in de ochtend, eventueel voorafgegaan door het plaatsen van een intentie.
Zelf rijden, maximaal 2 personen kunnen met mij meerijden.
We zien wel hoe lang de wandeling gaat duren. 2 uur is vrij gebruikelijk, kan uitlopen (neem dus een bammetje en wat te drinken mee). Ik houd de klok niet in de gaten. We nemen de tijd die nodig is, mits we voor 16.00 uur het bos weer uit zijn. šŸ˜‰

€ 20,-

Neem contact op met Angelique Moorman,
De Witte Waterlelie - Praktijk voor Bewust Zijn, Beuningen (gld.)
https://wittewaterlelie.blogspot.nl/

(Vergeet niet de video instelling op HD te zetten...)


Een aantal foto's zijn al rechtstreeks te bestellen via Redbubble:
https://www.redbubble.com/people/wittewaterlelie

Op verzoek zijn ook andere foto's na te bestellen.

woensdag 5 juli 2017

Niemandskinderen
'Niemandskinderen' - De gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd, van Carolien Roodvoets.Samenvatting van het boek:
In dit indringende boek beschrijft Carolien Roodvoets de gevolgen van een onveilige jeugd en de verwerking ervan. Het boek prikt de fabel door dat ouders per definitie hun kinderen liefhebben. Niet (kunnen) houden van je kind is een onderwerp waar niet of nauwelijks over gesproken wordt – niet door de ouder(s), maar ook niet door het verwaarloosde kind zelf, dat de illusie van liefde nodig heeft om te kunnen overleven.

Niemandskinderen laat zien dat ouders kinderen vaak gebruiken voor hun eigen welzijn. Het kind krijgt een zware rol toebedeeld in het kwetsbare huwelijk van zijn ouders en draagt zo bij aan het gezinsevenwicht. Kinderen worden dan de steunpilaren van hun ouders in plaats van dat zijzelf steun ontvangen; ze groeien op in een privĆ©-oorlogsgebied en proberen te overleven. Eenmaal volwassen geworden kunnen Niemandskinderen hun draai in het leven vaak niet vinden. Ze verdwalen in Niemandsland en verdrinken daar voorgoed of… ze gaan hun traumatische geschiedenis verwerken.

Niemandskinderen is een boek voor volwassenen die worstelen met de last die een onveilige jeugd met zich bracht, en voor therapeuten/hulpverleners die met deze groep te maken hebben. Carolien Roodvoets is gezins- en relatietherapeute, seksuologe en individueel psychotherapeute. Ze heeft een praktijk in Deventer.


Recensie:
Kinderen die in een onveilige situatie opgroeien, ontwikkelen allerlei strategieƫn. Deze strategieƫn helpen hen door de jeugd te komen, maar tijdens de puberteit of volwassenheid breken de ervaringen hun zeker op. Kinderen die niet veilig zijn opgevoed, worden niemandskinderen genoemd. Als zij later de draai in het leven niet kunnen vinden, verdwalen zij in Niemandsland. In dit boek wordt inzichtelijk gemaakt welke effecten een onveilige jeugd kan hebben. Daartoe zijn eerst de gezinnen beschreven waarin dergelijke mishandeling voorkomt. Vervolgens worden de verschillende manieren waarop het kind hiermee omgaat, beschreven. Dan komt er een moment waarop de volwassene geconfronteerd wordt met zijn of haar onvermogen en komt er een verwerkingsproces. Alle fasen in dit proces krijgen evenveel aandacht in het boek. Het boek is tot stand gekomen op basis van veel praktijkverhalen en de therapeutische ervaring van de auteur.
Drs. M.L. de JagerIn het boek Niemandskinderen laat Carolien Roodvoets zien wat er kan gebeuren als het mis gaat in gezinnen, en wat voor een invloed dit heeft op het gevoel van veiligheid, vertrouwen en zelfwaarde. Ze laat de verschillende patronen zien die er kunnen ontstaan.

Wie een onveilige jeugd heeft meegemaakt zal zich erin herkennen. Wie zelf kinderen opvoedt zal inzicht krijgen in de dynamiek van wat er mis kan gaan. En wie als partner of als kind geconfronteerd wordt met de gevolgen, zal het gedrag van de ‘Niemandskind’-partner of -ouder kunnen gaan begrijpen.5 ontstaansredenen voor een onveilige jeugd

Een onveilige jeugd kan op veel verschillende manieren ontstaan. De basis ligt vaak bij ouders, die zelf ook niet veilig gehecht zijn toen zij zelf jong waren. Carolien Roodvoets geeft verschillende ontstaansredenen voor een onveilige jeugd.1 Onvervulde wensen en verlangens
Wanneer een moeder zelf vroeger vaak in de steek werd gelaten, wil ze zich misschien erg graag binden aan iemand die altijd bij haar zal blijven. zullen hun kinderen ‘narcistisch bezetten’. Narcistisch betekent: ‘de zelfliefde betreffend’.

Je spreekt van narcistische bezetting wanneer het kind voornamelijk dient ter opbouw en instandhouding van een positief gevoel van eigenwaarde van zijn of haar ouders, en wanneer het kind onvervulde wensen en verlangens van de ouders moet vervullen.


2 Problematische partnerkeuze

Dit wordt ook wel een neurotische partnerkeuze genoemd. Deze relatie is grotendeels gebaseerd op de hiervoor genoemde onvervulde verlangens uit het verleden. Wanneer twee beschadigde mensen een relatie aangaan ontstaat er een soort onbewust samenspel, gebaseerd op en gecentreerd rondom oude, onverwerkte, persoonlijke conflicten.

Als er uit deze relaties kinderen geboren worden, komt het broze evenwicht nog meer onder druk te staan en worden de kinderen meestal betrokken bij dit onbewuste samenspel, in een poging het evenwicht te herstellen of te handhaven.


3 Het gevende kind

Een kind is zeer geschikt als projectiescherm voor alle onvervulde verlangens en conflicten van zijn onvolwassen en beschadigde ouders, omdat kinderen als baby eerst nog tamelijk ‘blanco’ lijken te zijn qua persoonlijkheid.

Wanneer ouders psychisch onvolwassen zijn en hun kinderen ‘narcistisch bezetten’, hun niet kunnen geven wat ze nodig hebben en hen betrekken bij het ‘dwangmatige onbewust samenspel’ in de relatie, raken kinderen structureel beschadigd en overbelast. Ze kunnen dan niet worden wie ze in potentie zijn. Ze zijn als het ware de steunpilaren van hun ouders.


4 Starre gewoonten

Problematische ouders hebben onvoldoende persoonlijke en relationele mogelijkheden om te transformeren, ze kunnen hun gedrag niet afstemmen op de behoeften van hun kinderen in de verschillende leeftijdsfasen en ze hebben een vrij beperkt arsenaal aan gedragsmogelijkheden, die in de ene fase wel adequaat kunnen zijn, maar in de andere totaal niet.

De gedragingen van de verschillende gezinsleden versterken elkaar, de patronen worden steeds manifester, maar in deze gezamenlijke‘rituele dans’ is er toch ook weer sprake van een zeker evenwicht – al is dat een gestoord evenwicht.


5 Problematische gezinnen

In gezonde gezinnen zijn de gezinsleden onderling wel sterk bij elkaar betrokken, maar de individuele leden worden ook gestimuleerd tot zelfstandig gedrag, in het nemen van eigen beslissingen en verantwoordelijkheid, en onderlinge verschillen mogen er zijn.

Problematische gezinnen zijn vaak kluwen- of loszandgezinnen. In 'kluwen'-gezinnen bemoeit iedereen zich met de ander in positieve of negatieve zin, maakt zich zorgen om hem of haar. Het verdriet van de een is onmiddellijk het verdriet van de ander, maar ook een ruzie tussen twee wordt een ruzie van het hele gezin. Het woord privacy kennen ze niet.

In loszandgezinnen getuigen de vaste gedragspatronen van te weinig onderlinge betrokkenheid. Ieder gaat zijn of haar eigen gang, de een weet niets van de ander. Ouders weten meestal niet waar hun kinderen uithangen, ze weten niets van de problemen van hun kinderen.


Vicieuze cirkel

Bovenbeschreven oorzaken voor een onveilige jeugd raken vaak in een soort vicieuze cirkel terecht. Onveilig gehechte kinderen ervaren alle 5 de punten. Wanneer deze kinderen volwassen zijn, veroorzaken ze zelf weer precies dezelfde punten.


Wil je dit boek lezen en meer te weten komen over dit onderwerp?
Dan kun je dat via hieronder staande link bestellen:


als paperback of als ebook:
zondag 2 juli 2017

De Wilde Tuin; je tuin laten verwilderen...?Aan het lezen en me laten inspireren:


Fragment:
Wie een grotere tuin heeft kan nog iets meer doen dan biologisch tuinieren: hij kan zijn tuin aan de natuur teruggeven. Wie dat op een bewuste manier doet, en bereid is een dialoog met de natuur aan te gaan, kan prachtige tuinen laten ontstaan. (Let wel: ik heb het hier niet over het scheppen van een tuin. Het enige wat wij moeten scheppen, is gelegenheid.)


Je bent misschien opgegroeid (en opgevoed) met de gedachte dat een tuin 'netjes' bijgehouden moet zijn.
Misschien ben je opgegroeid en opgevoed door ouders die een passie voor tuinieren hadden en bepaalde gekweekte plantensoorten, misschien juist wel een speciale verzameling, in hun tuin koesterden.
Misschien ben je, net als ik, opgevoed door ouders met een grote liefde voor de natuur, de wilde natuur.
Wat je achtergrond ook is, je tuin laten verwilderen is toch een stap die weerstand op kan roepen. Bij jezelf of bij de gedachte hoe anderen (de buren bijvoorbeeld) daarover denken. Ook is het lastig als je niet precies weet wat je moet/kunt doen of wat je juist niet moet doen om Moeder Natuur een optimale kans te geven op jouw lapje grond en nee, in mijn ogen hoeft het niet eens zo heel groot te zijn.
Wijzelf hebben een ruime tuin, van zo'n 800 vierkante meter. Een tuin die langzaamaan met ons mee groeide. Een deel werd als siertuin aangelegd in een vorm die vooral ruimte gaf aan de elzen, spar en de notenboom die er al stonden. Ik heb een grote voorliefde voor bomen. Op weg naar een schaduwrijke bostuin, met heesters en buxushagen die de basis aan belijning vormden in alle seizoenen, gecompleteerd met vaste planten die vooral in bladvormen en kleuren op elkaar afgestemd waren. Gaandeweg kreeg ook Moeder Natuur meer ruimte, doordat ik bewust niet ging schoffelen alvorens ik wist welke planten er stonden en uiteindelijk bleef schoffelen helemaal weg. Geen verstoring van de bodem vol wormen en andere insecten, want een insectenparadijs werd het wel intussen. Ik kreeg ieder jaar nieuwe cadeautjes van Moeder Natuur, soms overgewaaide of door vogels gebrachte gekweekte plantensoorten, maar ook kostbaarheden zoals de Breedbladige Wespenorchis. En leuk dat ik dat vond...! Niks on-kruid. Ik genoot steeds meer van onze tuin, waarin meer en meer een evenwicht ontstond tussen mens en natuur.

Toen ging ik me meer en meer verdiepen in de bloesemtherapie en van die kant kwam de relatie tussen mens en plant in een ander daglicht te staan en leerde ik boodschappen van Moeder Natuur te duiden. Boodschappen die middels de planten in de tuin te 'lezen' waren.
Als bloesem- en spagyriek therapeut wijs ik mensen er vaker op dat planten die spontaan in je tuin komen groeien, cadeautjes van Moeder Natuur zijn (en dus geen on-kruid!) om je te ondersteunen in jouw levensthema's dan wel die van je huisgenoten en/of verzorgers van de tuin. Leer deze boodschappen begrijpen, zoek op om welke plant het gaat, lees erover, bekijk eens waarvoor deze plant in de natuurgeneeskunde gebruikt wordt, in de fytotherapie, de aromatherapie, in de bloesemtherapie dan wel in de spagyriek en ga in dialoog met de plant... stem je af... schrijf... fotografeer... teken... wat je maar kunt, wilt en bij jou past.

Maar buiten dat.. Moeder Natuur is zo blij met deze ruimte, de bijtjes, vlinders en andere insecten al net zo. Mijn liefde voor de natuur was me dan wel met de paplepel ingegoten, maar dit ging verder, kreeg een spirituele invulling, waar ik in mijn praktijk dagelijks mee werk. Maar de tuin Ć©cht helemaal laten verwilderen... Dat was toch nog wel een stap (hoewel stiekem misschien ook best wel een luie tuinier hoor). Heesters werden met terughoudendheid wel nog gesnoeid. Buxus werd tot nu toe wel met beleid geknipt in bepaalde vormen, de geleidelijnen in de tuin. Gras werd wel, maar steeds minder vaak gemaaid en dit jaar eigenlijk helemaal achterwege gelaten. Nu denk ik dat het wel handig is bepaalde stukjes wel te maaien, om zelf nog gebruik te kunnen maken van de tuin, maar we zien nu een steeds grotere rijkdom aan natuur, iedere dag een ontdekkingstocht door eigen tuin. Super toch?

Dit boek 'De Wilde Tuin' van Hans van Cuijlenborg ben ik vandaag gaan lezen om inspiratie op te doen en eens te lezen hoe hij dit aanpakt. Een tuin moet je toch wel enigszins in de hand houden zou je denken... zullen je buren misschien denken. šŸ˜‰ Wat kan wel, wat kan niet? Waar moet je op letten? Ik wil er bewust mee omgaan en hoop ideeĆ«n op te doen in dit boek.


Samenvatting
Wilde tuinen zijn al anderhalve eeuw een inspiratiebron voor tuinliefhebbers en -architecten die prachtige tuinen schiepen die weinig onderhoud vergen. Iedereen die geen zin heeft om te spitten, te harken en te wieden, kan besluiten het over een andere boeg te gooien.
De tuinier van de wilde tuin wordt bondgenoot van de natuur en probeert haar te volgen in plaats van zijn wil op te leggen. Een wilde tuin laten ontstaan is bovendien goed voor de biodiversiteit. Zonder al te veel lichamelijke inspanning kan de mens bijdragen aan de cyclus van de natuur, en het levert nog een mooi resultaat op ook.De wilde tuin is een boek om na lezing te laten zien aan je buurman, als die voorzichtig komt vragen of je dat ontsierende onkruid niet eens zou willen maaien.Hans van Cuijlenborg begon na een studie Nederlands een carriĆØre als vertaler en tuinder, en specialiseerde zich in biologische onkruidbestrijding. Tot zijn vrouw op een dag tegen hem zei: `En als je het nu eens gewoon liet groeien? Er bleek een nieuwe wereld voorbij het onkruid te bestaan.

Recensie
Ondanks de toenemende verstening van de Nederlandse achtertuinen is er ook aandacht voor de wilde tuin, waar de natuur min of meer zijn gang mag gaan. In dit boekje wordt op zowel theoretische als praktische wijze ingegaan op hoe zo'n wilde tuin op te zetten en te onderhouden. Auteur Van Cuijlenborg is onder meer tuinder en specialiseerde zich in de biologische onkruidbestrijding. Hij bespreekt eerst de geschiedenis en theorie van de wilde tuin met o.a. de ideƫen van William Robinson, de Arts and Crafts-beweging, Gertude Jekyll, James van Sweden tot het nieuwe tuinieren van onder meer Louis le Roy en Gilles ClƩment. Het tweede deel gaat over de praktijk van het tuinieren van gras en gazon, biodiversiteit en ecologisch tuinieren en ten slotte gereedschap, planning en het aanleggen van een wilde tuin op een braakliggend of op een geheel begroeid terrein. Een bibliografie besluit het boekje samen met een lijst van planten die geschikt zijn voor verwildering. Sfeervolle pentekeningen in zwart-wit verfraaien deze goed leesbare handleiding over het beheren van een wilde tuin.
Dr. J. Kroes

Vandaag, 2 juli 2017, al halverwege het boek gekomen. Het boek leest als een trein. In eerste instantie een historische uiteenzetting en informatie over ontstaan van de filosofie achter de wilde tuin, de diverse benaderingen door verschillende tuinarchitecten. Had van mezelf verwacht dat ik dit best saai zou vinden, maar vond het reuze boeiend. Op naar het tweede deel... de meer praktische kant van het verhaal. Ik ben benieuwd. Hier hoop ik praktische tips en aanwijzingen te vinden die me ondersteunen in dit verwilderingsproces van onze tuin.
En ja, een boekje om bij eventueel klagende buren onder de aandacht te brengen. Een tuin laten 'verwilderen' doe je niet zomaar... Inderdaad... sommige mensen wel, maar wij zijn hier heel bewust mee bezig, het verschil tussen luiigheid en Bewust Zijn, strevend naar zoveel mogelijk harmonie met Moeder Natuur.
Op dit blog zullen in de toekomst vast nog meer diverse berichten te lezen zijn over onze tuin en de bewegingen van Moeder Natuur daarin. Ook zul je kunnen lezen over diverse inspiratiebronnen die ons begeleiden op ons tuinpad. Ik geniet steeds weer van die cadeautjes van Moeder Natuur.


Update:
Vandaag, 4 juli 2017, heb ik het boek uitgelezen.
Het nodigt uit tot herlezen en dat ga ik zeker snel doen, met pen en papier ernaast (ik heb het boek nu eerst geleend in de bieb, maar voel er al veel voor om het zelf aan te gaan schaffen om vaker te kunnen herlezen), om vooral ook de praktische tips aangaande genoemde planten ter harte te nemen.
Een boekje dat voor iedere liefhebber van wilde planten in zijn/haar tuin aan te raden is, zeker wanneer je, net als ik, houdt van de verrassingen die Moeder Natuur in de vorm van fleurige cadeautjes in onze tuin laat groeien, of dat nu verwilderde gekweekte soorten zijn of wilde planten. En ja, soms zijn het soorten waar je zo je bedenkingen over hebt, zoals het Zevenblad of de Brandnetel... en soms zijn het werkelijk prachtige planten die voor Ć©Ć©n of meer jaren je tuin verrijken met hun mooie verschijning. Aanraden is dan zeker goede plantenboeken en wilde planten boeken tot je beschikking te hebben om op te zoeken welke soorten je tuin bezoeken. Je hoeft natuurlijk niet alle planten een naam te kunnen geven, maar door achtergrondgegevens van desbetreffende planten op te zoeken, kan het je helpen te onderzoeken welke eigenschappen jouw tuin heeft zodat, wanneer je zelf planten wilt poten of zaaien om te laten verwilderen (want ja, dat kan natuurlijk ook), je een beetje weet welke planten de meeste kans maken te overleven in je tuin. In het boekje komen ook bomen aan bod, waarvoor je natuurlijk wel een beetje maat tuin moet hebben.


Wil je dit boek ook lezen?
Je kunt het via onderstaande link bestellen:vrijdag 30 juni 2017

Koningskaars, boodschap van Moeder Natuur leren begrijpenBekijk, als je wilt, even DIT FILMPJE op facebook...
en/of lees DEZE TEKST...
(Engelstalig)


De Koningskaars... Prachtig! Staat nu ook in onze tuin heel mooi te zijn.
Deze 'Mullein' is fytotherapeutisch niet alleen puur te gebruiken voor diverse klachten zoals genoemd in het filmpje, maar ook een bloesemremedie van de FES Californische bloesemremedies.

Indicatie: Je innerlijke stem niet kunnen horen; morele zwakte en verwarring, besluiteloosheid; leugen of bedrog naar jezelf en anderen.
Door inname van de bloesemremedie zul je op zielsniveau werken aan in het filmpje genoemde fysieke klachten (zoals hoesten, vastzittend slijm, bij milde luchtwegaandoeningen) en daarmee werk je van vanuit de diepte aan het oplossen van een probleem dat zich weliswaar fysiek uit, maar van oorsprong emotioneel/psychisch of zelfs op zielsniveau/karmisch een oorzaak kent. Wanneer we vanuit die diepte werken, kan werkzaamheid op lichamelijk niveau soms even op zich laten wachten, maar wanneer je werkt aan de oorzaak van het ontstaan van een kwaal, zul je op dat thema op tijd van duur ook resultaat behouden doordat onbewuste dingen in je bewustzijn komen, je iets kunt verwerken, iets in je gedrag kunt veranderen, waarmee je ook de situatie waarin je je nu bevindt, waardoor deze klachten zich laten zien, kunt veranderen.
Het signaal van de klacht is dan niet meer nodig en zal uiteindelijk verdwijnen.
Behalve bij hoesten, zijn slijmoplossende werking heeft de Koningskaars nog meer toepassingsgebieden en heeft bijvoorbeeld ook een werking bij Candida (tjeetje, waarom zou deze plant toch ooit in onze tuin verschenen zijn...?)

Kwaliteiten die je kunt ontwikkelen middels inname van deze bloesemremedie: een sterk innerlijk geweten, eerlijkheid, oprechtheid. Je leert bijvoorbeeld beter om jezelf eerlijk te uiten, in plaats van door hoesten aan te geven dat je iets zou willen zeggen (vaak onbewust en voor jezelf eigenlijk niet eens (precies) wetend wat er is, wat je dwarszit, een uiting vanuit je ziel van ontevredenheid bijvoorbeeld).

Jouw ziel zal eerst heel subtiel, maar bij niet begrepen worden, steeds dwingender een signaal afgeven, uiteindelijk via het lichaam, waar het knelpunt zit. Wanneer je de signalen van het lichaam leert begrijpen (esoterische betekenis van klachten), zul je beter en sneller in staat zijn je levenslessen te leren en je levensmissie kunnen vervullen. Bloesemremedies zijn katalysatoren in deze processen waardoor ze je ondersteunen op je levenspad.

Ikzelf persoonlijk geef de voorkeur aan een diepgaande aanpak van klachten, simpelweg omdat deze onderliggende patronen aanpakt waardoor ziekten kunnen ontstaan en daardoor blijvend resultaat geven en mij ondersteunen op mijn levenspad. Daarbij vind ik het mooi om te ondervinden hoe weinig we van de natuur nodig hebben (slechts druppelsgewijs) om een groot resultaat te bereiken, zonder de natuur schade te berokkenen.
Deze Koningskaars is spontaan in onze tuin komen wonen en brengt daarmee een boodschap en zal de bewoners van het bijbehorende huis en/of de verzorgers van de tuin ondersteunen in thema's die voor hen op dat moment (nog) (bewust dan wel onbewust) spelen. Leer de boodschappen van de natuur te begrijpen en je wordt heel wat wijzer over jezelf! Dus niks 'onkruid' plukken... boodschappen leren begrijpen en er iets mee doen!

Wil je met deze of andere bloesemremedies werken, neem dan contact op met http://wittewaterlelie.blogspot.nl/
Let even op de komende zomersluitingtijd van de praktijk (2017). Dus maak een afspraak nog vĆ³Ć³r 22 juli of voor na 27 augustus.


(Disclaimer: En dan moet ik er, helaas, vanwege de huidige wetgeving even een melding bijzetten dat boven geschreven tekst gebaseerd is op een persoonlijke visie van ondergetekende, ervaringen uit het verleden, her en der geschreven bronnen en geenszins een gezondheidsclaim inhoudt.
Bloesemtherapie is trouwens prima naast reguliere zorg dan wel andere complementaire behandelingen in te zetten en zal deze ondersteunen.)dinsdag 13 juni 2017

HOE OM TE GAAN MET EEN CONSTANTE PIEP IN JE HOOFD.Tinnitus, een mooi geschreven verhaal over een vervelende kwaal...

Op facebook kwam ik een link naar dit verhaal tegen, zeer de moeite waard om te lezen!
Vandaar dat ik het graag met je deel.


Willem Schoonen– 9:41, 4 juni 2017Sinds een jaar of zeven piept het in het hoofd van Trouw-redacteur Willem Schoonen. Tinnitus, oorzaak onbekend. Hoe blijft hij de heksenketel de baas?Een paar keer per dag ga ik naar boven, naar mijn hoofd. Gewoon, ogen dicht en naar boven. Het is er benauwd, klein en lawaaiig. Heksenketel is het beste woord. Maar je kunt, als je binnengaat, de ruimte laten groeien: je drukt het plafond omhoog, de muren naar buiten. Het wordt groter, lichter. Nog steeds herrie, maar een herrie die zich niet zo opdringt.

Die herrie is mijn piep. Niemand kan die piep horen; hij bestaat alleen in mijn hoofd. En toch is precies bekend hoe hij eruitziet. Hij heeft een toonhoogte van 11000 Hz en een geluidsniveau van 86 dB. Dat is gemeten, in het audiologisch centrum.

Hoe meet je een piep die niet bestaat? Gewoon: je krijgt een koptelefoon op je oren, en daar wordt een toon doorheen gestuurd, een willekeurige toon. En dan ga je stemmen, net als met een muziekinstrument, tot die toon overeenkomt met jouw piep: hoger, iets lager, beetje harder, STOP! Dit is hem!
11000 Hz, 86 dB. Dat is een tandartsboor.
‘En dat hoor jij altijd?’, vragen mensen.
‘Altijd.’
‘Word je daar niet gek van?’
‘Knettergek.’

Hij is hier een jaar of zeven geleden gekomen. Toen was hij nog een ruis. Ik dacht dat ik onder de douche water in mijn oren had gekregen. Maar een verlossend plopje kwam er niet. Het ruisen bleef en werd indringender. Het werd een blijvende piep. Zonder aanwijsbare bron. Een fysieke oorzaak heeft die piep niet. Dat vindt de mens heel irritant. De moderne mens althans. We zijn grootgebracht met de wetenschap dat alles wat we gewaarworden een fysieke oorzaak heeft. Het is een van de ‘vruchten’ van de Verlichting. Fysisch determinisme, heet het in de filosofie. Fysische fenomenen die we gewaarworden, zoals een geluid, mĆ³eten een fysische oorzaak hebben, zegt die filosofie. Het is de wetenschap waarmee we worden opgevoed. Onzin natuurlijk, maar toch gaan we er steeds van uit.

Oorzaak


Ik ben net als andere patiĆ«nten door alle mogelijke tests gegaan; gehoortests, neurologische tests, MRI-scans. Je hoopt bijna dat ze een schuldige vinden, een flinke tumor of zo, die de oorzaak is van de piep. Dan heb je tenminste een verhaal, een verklaring. Maar je weet dat ze die tumor niet gaan vinden. Als je even nadenkt, kĆŗn je dat weten. Want als jij Ć©cht een probleem hebt in je hoofd, piep je wel anders. Dan kun je niet over een rechte lijn lopen, heb je evenwichtstoornissen, chronische hoofdpijn, vergeet je namen en sla je wartaal uit. Ernstige verschijnselen, waarbij een piep in het niet valt.

Net als al die andere patiĆ«nten heb ik de kno-arts horen zeggen: “Er is helaas niets aan te doen, meneer, maar het goede nieuws is: je kunt er honderd mee worden.” Geen fysieke oorzaak, en dus geen oorzaak die je weg kunt nemen. De piep blijft. Stilte is verleden tijd.

Door die piep ga je andere dingen minder goed horen, zou je denken. Maar dat is niet zo. Tenminste, niet in mijn geval, en dat van vele anderen. Tinnitus gaat juist vaak gepaard met een overgevoeligheid voor geluid. Er zijn geen geluiden meer in de achtergrond, alle geluiden komen naar de voorgrond, en je raakt in de war, want je weet niet welk geluid je voorrang moet geven; de muziek die je hoort, of de opmerking van je partner, het geluid van kinderen in de keuken, het vliegtuig dat overkomt, de regen op de ruit. Met moeite kun je die geluiden bij elkaar uit de buurt houden, tot je dat niet meer redt, en al die geluiden samensmelten tot een muur van ongedefinieerd lawaai. Met mensen rond de tafel in een gevuld restaurant, kun je een kwartier volgen wat er wordt gezegd. En dan is alles Ć©Ć©n brij geworden, en word je geen wijs meer. Je reageert niet meer, je kijkt chagrijnig, mensen denken dat je boos bent.

En je gaat alles lezen wat je erover kunt vinden. Je vindt wetenschappelijke verhandelingen, die je helpen en tegelijk bang maken. Kleurrijke diagrammen die het verband laten zien tussen belasting - de piep - en belastbaarheid - jouw schouders. Die piep is steeds dezelfde, maar als jouw belastbaarheid daalt, ga je je er meer aan storen, lijkt het alsof die pier harder wordt, nog irritanter, en komt je belastbaarheid verder onder druk, waardoor de piep erger lijkt te worden...
Het is de spiraal die tinnitus tot een syndroom maakt.


Het is met deze fantoompijn, want dat is het, net als met fysieke pijn: als je fit bent en gelukkig, kun je veel hebben. Zit het leven tegen of heb je iets onder de leden, dan lijkt de pijn veel erger. Terwijl die pijn geen steek veranderd is. Maar hij vĆ³elt erger. En daar kan de spiraal zo maar beginnen.

Je hebt het gevoel langs de rand te lopen en ieder moment in die glijbaan naar beneden te kunnen vallen. Dus je gaat als een gek zorgen dat je fit en gelukkig bent, je sport je suf, doet iedere dag yoga, mediteert tot je een ons weegt, en je probeert nog meer van je partner houden dan je al deed.

En het werkt. Je kunt een hoop hebben als je je best doet. Maar je moet je best blĆ­jven doen, om bij die spiraal weg te blijven. Het blijft een gevecht.
Kun je dat gevecht winnen?


Ik ben bang van niet. Ik ben heel bang dat ik het zal verliezen. Die piep hoeft er niets voor te doen, hij hoeft er alleen maar te zijn en kan rustig wachten tot ik onderuit ga. Het is al zoveel mensen gebeurd; mensen die hun baan moesten opgeven, hun relatie op de klippen zagen lopen, mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Hij gaat hoe dan ook winnen. Je raakt meer en meer afgesloten van anderen. Meer en meer opgesloten in jezelf, met je piep. Dat is wat stilte geworden is, alleen nog piep.

Maar een paar keer per dag ga ik naar boven, om het plafond omhoog te drukken, de muren naar buiten. Om mijn piep de ruimte te geven. Mediteren helpt, om het niet op een gevecht te laten aankomen, maar te ondergaan wat er in mijn kop gebeurt. Meestal ga ik alleen naar boven. Soms neem ik muziek mee. Muziek die zelf al ruimte schept. Gregoriaans gezang doet het goed, en de kosmische klanken van Arvo PƤrt. Of ik neem een Nocturne mee van Chopin, om aan mijn piep te laten horen: Luister! Zo mooi kƔn geluid zijn!

Wat veroorzaakt tinnitus?


Een op de twintig mensen heeft last van oorsuizen. De Latijnse naam Tinnitus aurium betekent ‘het rinkelen van de oren’. Een bijna poĆ«tische benaming van wat in veel gevallen een doordringende brom of piep is. Tinnitus kan het gevolg zijn van gehoorschade, bijvoorbeeld bij mensen die vaak op of voor concertpodia staan. En het is een symptoom van de ziekte van MeniĆØre, een aandoening aan het binnenoor die duizelig maakt. Maar de oorzaak kan ook in de hersenen liggen; als gevolg van hersenbeschadiging, gebruik van psychofarmaca, hoge bloeddruk, diabetes, en nog veel meer. In bijna de helft van de gevallen kan er helemaal geen oorzaak worden vastgesteld, en is tinnitus een fantoomgeluid, een spookverschijnsel.
De behandeling

Een behandeling voor tinnitus is er niet. Er wordt geƫxperimenteerd met technieken om de hersenactiviteit te onderdrukken die bij tinnitus wordt waargenomen, met wisselende resultaten tot nu toe. Sommige patiƫnten hebben baat bij ruismaskeerders, die een geluid op de oren zetten dat afleidt van de eigen piep of brom. Andere patiƫnten slikken antidepressiva of kalmeermiddelen. En er zijn verscheidene vormen van psychologische training om de weerbaarheid van de patiƫnt te verhogen. Tinnitus wegnemen lukt ook langs psychologische weg (nog) niet.

Heb je zelf last van deze kwaal, dan kun je je wenden tot praktijk De Witte Waterlelie voor begeleiding vanuit Bloesemtherapie / Spagyriek / MIR-Methode en spirituele bewustwording.

maandag 5 juni 2017

Helend WaterAls Bloesemtherapeut en Spagyriek Therapeut werk ik met diverse essences gemaakt van bloemen en planten, maar ook met essences gemaakt van bijvoorbeeld edelstenen.
De werkzaamheid van edelstenen wanneer we ze bij ons dragen, uitwendig gebruik dus, kennen velen wel. Maar Edelsteentherapie heeft tegenwoordig meer raakvlakken met de Bloesemtherapie in de vorm van inwendig gebruik van de energie van edelstenen. In dit boek wordt daarop ingegaan....
De kracht van water met edelstenen

Wat is edelsteenwater precies en hoe gebruik je het? Edelsteenwater is water waar de eigenschappen van edelstenen of mineralen aan toe worden gevoegd. Je kunt het gebruiken als drinkwater, of als geneeskrachtig water.

Tijdens het maken van edelsteenwater, wordt informatie van de (edel)stenen of mineralen afgegeven aan het water. Bij de bereiding van het water wordt alleen informatie afgegeven: er lossen geen stoffen in het water op.De werkzaamheid van edelstenen

Interessant om te weten is dat de werkzaamheid van edelsteenwater niet 100% dezelfde is als die van uitwendig gebruikte edelstenen. In het water verandert namelijk een deel van de informatie van de geneeskrachtige stenen! Bepaalde eigenschappen worden versterkt, andere worden juist afgezwakt.
Hoe gebruik je edelsteenwater ?

Je gebruikt edelsteenwater op twee manieren: als drinkwater met verbeterde kwaliteit of als geneeskrachtig water. Het verschil zit hem dus in de specifieke werkzaamheid van het geneeskrachtige water.

Wanneer je het water bereidt als geneesmiddel, heb je waarschijnlijk een specifiek doel voor ogen. Je wilt je gezondheid verbeteren. Veel geneeskrachtige stenen kun je zonder problemen gebruiken. Maar sommige stenen kunnen giftige stoffen vrijgeven. Laat je dus goed informeren, voordat je met de bereiding van start gaat.Helend water

Wil je meer lezen? In het boek 'Helend water' leer je alles over het gebruik van edelstenen en mineralen voor geneeskrachtig water. 
Helend water door stenen begint met een korte basisuitleg over het gebruik van edelstenen voor geneeskrachtig water, gevolgd door een lijst van stenen die door hun giftige kenmerken beter niet gebruikt kunnen worden. Hierna volgen beschrijvingen van 96 waterstenen van A tot Z met hun specifieke werkingen.

De helende werking van stenen
Chrysopraas-water om te ontgiften en ontslakken, smaragd-water bij ontstekingen en aquamarijn-water bij allergie. Dit zijn enkele voorbeelden van de heilzame werking van water waaraan edelstenen hun kracht hebben afgegeven. Lange tijd domineerden de externe toepassingen van edelstenen - het dragen en ophangen ervan - de edelsteengeneeskunde. Maar tegenwoordig wenden steeds meer mensen zich ook tot het innemen ervan, door middel van edelsteenwater en edelsteenelixers. Daarnaast worden edelstenen vaak gebruikt om de kwaliteit van drinkwater te verbeteren.
Bestellen bij bol.com:
dinsdag 9 mei 2017

Liefde installerenWellicht een oude bekende voor je, ik zie 'm wel vaker op internet voorbij komen.
Geen flauw idee wie de auteur is, ik las op facebook dat ene Dave de auteur is.
Geen idee wie Dave is.
Wie dat wel weet, graag even melden. Ere wie ere toekomt.
Maar voor wat betreft de tekst... Geniaal!Heart shape at Wilson’s Stump in Yakushima, Japan (by kickintheheadcomic (Flickr)).
Helpdesk: 'Goedemorgen, waarmee kan ik u van dienst zijn?'

Klant: 'Ik heb er lang over nagedacht, maar ik wil nu toch het programma Onvoorwaardelijke Liefde gaan installeren.
Kunt u me daar stap voor stap bij helpen?'

Helpdesk: 'Jazeker kan ik dat, bent u er klaar voor?'

Klant: 'Tja, ik ben niet zo technisch, maar ik denk dat ik er wel klaar voor ben.'

Helpdesk: 'De eerste stap is het openen van uw Hart. Weet u waar uw Hart zit?'

Klant: 'Ja, dat weet ik, maar er worden nu verschillende andere programma's uitgevoerd.
Kunnen die tijdens het installeren blijven draaien?'

Helpdesk: 'Welke programma's zijn dat?'

Klant: 'Laat me eens kijken, op het ogenblik worden Oud-Zeer.exe,
Lage-Zelfwaardering.exe, Misbruik.exe, Haat.exe, Wrok.exe en Wrevel.exe uitgevoerd'.

Helpdesk: 'Geen probleem...
Oud-Zeer.exe, wordt geleidelijk wel door Liefde gewist uit uw huidige besturingssysteem.
Lage-Zelfwaardering.exe en Misbruik.exe wordt op den duur wel door een module van Liefde overschreven die Hoge-Zelfwaardering.exe. heet.

Maar Haat, Wrok en Wrevel.exe, moet u wel helemaal afsluiten. Door deze programma's kan Liefde niet goed worden geĆÆnstalleerd.
Kunt u deze afsluiten?'

Klant: 'Kunt u me daarbij helpen?'

Helpdesk: 'Met genoegen...
Ga naar uw startmenu en klik op Vergeving.exe.
Doe dat net zolang tot Haat, Wrok en Wrevel.exe. helemaal zijn gewist.'

Klant: 'O.K., dat is gebeurd.
Nu is Liefde vanzelf gestart, is dat normaal?'

Helpdesk: 'Ja hoor, u moet nu een melding krijgen dat het opnieuw wordt geĆÆnstalleerd voor de levensduur van uw Hart.
Krijgt u die melding?'

Klant: 'Ja dat zie ik, is Liefde nu helemaal geĆÆnstalleerd?'

Helpdesk: 'Ja, maar denk eraan dat u nu alleen nog maar de basisprogramma's heeft. U moet de andere Harten aansluiten voor de programma-uitbreidingen.'

Klant: 'Oei, ik krijg al een foutmelding. Wat moet ik nu doen?'

Helpdesk: 'Welke foutmelding?'

Klant: 'Er staat: Fout 412 -Programma wordt niet uitgevoerd op interne componenten?
Wat wil dit zeggen?'

Helpdesk: 'Geen zorgen, dat is een probleem dat wel vaker voorkomt.
Het wil zeggen dat Liefde is ingesteld om op externe Harten te worden uitgevoerd, maar dat het nog niet op uw eigen Hart draait.
Het ligt nogal ingewikkeld, maar in leken-term wil het zeggen dat u pas aan liefde voor anderen toekomt als u eerst Liefde op uw eigen computer draait.'

Klant: 'Wat moet ik dan doen?'

Helpdesk: 'Kunt u de map Zelf-Aanvaarding openen?'

Klant: 'Ja, die heb ik.'

Helpdesk: 'Mooi zo, u wordt er echt goed in'.

Klant: 'Dank u'.

Helpdesk: 'Graag gedaan, klik op de volgende bestanden en kopieer die naar de map Mijn-Hart:
Vergeef-Jezelf.exe, Ken-Je-Waarde.txt en Erken-Je-Beperkingen.doc.
De computer zal alle bestanden overschrijven die problemen geven en programma's met fouten verbeteren.
U moet ook Overdreven-Zelfkritiek.exe. uit alle programma's wissen en dan de prullenbak leegmaken zodat u zeker weet dat het voorgoed verdwenen is en nooit meer terug kan komen'.

Klant: 'Zo, da's gebeurd.
Hela! Mijn Hart loopt vol met nieuwe bestanden!
Glimlach.mpg. draait nu op mijn beeldscherm en geeft aan dat Vrede.exe, Tevredenheid en Dankbaarheid.exe. in mijn Hart worden gestart.
Is dat normaal?'

Helpdesk: 'Dat gebeurt wel eens, ja...
Voor sommige duurt het een tijdje, maar op den duur worden alle programma's geladen.
Maar, alles op zijn tijd.
Dus liefde is nu geĆÆnstalleerd en wordt uitgevoerd.
Vanaf nu moet u het helemaal zelf aankunnen.
Ik heb nog Ć©Ć©n ding voordat ik ophang'.

Klant: 'Ja?'

Helpdesk: 'Liefde is een gratis programma, zogenaamde freeware, zorg ervoor dat u het programma geeft aan iedereen die u maar tegenkomt.
Die geven het dan weer aan anderen en van hen krijgt u dan weer soortgelijke mooie programma's.'

Klant: 'Dat zal ik doen, bedankt voor uw hulp.
Hoe heet u trouwens?'

Helpdesk: 'Noem me maar zoals u dat wenst, mensen hier geven mij vele namen, zoals de Goddelijke Cardioloog. Ik sta ook bekend als de Grote Heelmeester en buiten de helpdesk om ontelbare benamingen, Allah, Het Licht en ga zo maar door. Maar de meeste mensen noemen me gewoon God. Maar wees gerust, via Liefde kunt u me altijd bereiken hoor!'

'Oh ja! Nog Ć©Ć©n laatste aanwijzing.

Men vindt dat een jaarlijkse controle voldoende is voor een gezond Hart, maar de fabrikant beveelt een dagelijkse onderhoudsbeurt aan, wil men optimaal functioneren.
Anders gezegd, blijf contact houden?..'.

Klant: 'Dank U!'


vrijdag 3 maart 2017

Passie en Geluk


Ooit wel eens heel zuiver puur geluk gevoeld?
Als je het Ć©Ć©n keer gevoeld hebt, dan weet je meteen wat ik bedoel.
Ik bedoel niet die keren met je (liefdes)partner, nee, niet die liefde, passie en geluk, maar wanneer je bezig was met iets wat jij een warm hart toedraagt, waar jij graag mee bezig bent.
Dan stroomt je hart over van liefde.
Dan voel je de Goddelijke Vonk in je.
Dan voel je iets in jezelf stromen. Energie, inspiratie,...
Dan maakt je hart een sprongetje van vreugde.

Ken je dat?

Dan weet je meteen dat dat hetgene is waar jij voor bedoeld bent, waar jij je in je leven mee bezig mag houden en waarmee je andere mensen kunt inspireren, jouw missie!
Ga er zoveel mogelijk mee aan de slag.

Zuiver puur geluk voel ik, wanneer ik.... nou vul maar in...

Mijn passie en geluk zijn overduidelijk voelbaar als ik aan het tekenen ben (liefst met Keltische motieven), wierookje aan, kaarsje aan, rustige prachtige Keltische muziek op de achtergrond waarmee ik meteen in mijn geliefde Engeland ben, in Avalon, denkend aan wat ik allemaal nog meer kan doen met de tekening die aan het ontstaan is, welk balletje ik aan het rollen kan brengen ermee: een Keltische Mandala Remedie maken, en wat al niet meer.
Ik schrijf mijn gedachten, ideeƫn en gevoelens erbij meteen op in mijn klapper die dient als verzamelplaats van gegevens, informatie en dagboek.
En soms deel ik dingen op mijn blogs, facebook, pinterest, etc.

Dat is mijn passie, mijn geluk.

En de jouwe?
Waar vind jij die?

Mijn wens is dat iedereen zijn of haar passie en geluk mag vinden!


P.S.
Wil je bovenstaande tekening in wording volgen?
Klik dan HIER.


dinsdag 14 februari 2017

Magic of Magick?Voel je het ook? Er hangt vandaag 'magie' in de lucht.
De magie van het leven, de connectie met de natuur, het esoterisch Bewust Zijn...
In Engelstalige boeken en op Engelstalige websites kom ik het wel vaker tegen: Magic en Magick.
Wat is nou het verschil tussen Magic met een c en Magick met ck?


Magic met een c is de 'magie' van het dagelijks leven, misschien beter gezegd: de illusie van het dagelijks leven.
Het konijn uit de hoed van de goochelaar.
Het konijn is er echt, daar waar we het voorheen niet zagen, maar het was er wel, verstopt in een vakje waar de goochelaar met zijn/haar vingervlugheid dat konijn vandaan haalde zonder dat wij het zagen.
We worden misleid, afgeleid.
De illusionist is al beter geoefend en kan grootste dingen laten verschijnen en verdwijnen, speelt met ons waarnemingsvermogen en biedt verrassende illusionaire effecten.
Maar het is en blijft illusie en het is en blijft toneel, vermaak.

Magick met ck is de magie van het leven met een esoterische diepgang die voorbij gaat aan de illusie, toneel en vermaak. 
Het betreft de Ware Magie die verder gaat dan dit leven, hoewel zij die deze magie nog niet kennen het kunnen bestempelen als illusie en vermaak.
Wanneer werkelijk dingen verschijnen en verdwijnen uit en in het 'niets'.
Zaken uit het onderbewuste in het bewustzijn gebracht worden.
Verwerkte ervaringen losgelaten mogen worden, de Ziel bevrijdend van een last.
De magie van verandering, de intentie tot verandering, werkelijke verandering!
Daarvoor zijn heel andere vaardigheden nodig dan de vingervlugheid van de goochelaar of het vermogen tot manipuleren van ons waarnemingsvermogen van de illusionist.
Daarvoor is toewijding en inwijding nodig.
Esoterische kennis en ervaring.
IntuĆÆtieve vaardigheden.
Contact met het Hoger Zelf, met Gidsen.
De connectie met de Aarde, Moeder Natuur, met de sterren en planeten, de Kosmos.
Diepgang in het leven.
Bewust Zijn!


“And above all, watch with glittering eyes the whole world around you because the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places. Those who don’t believe in magic will never find it.”
― Roald Dahl
Magic is a word that evokes feelings of mystery, and mysticism. It is a word that is seemingly synonymous with sleight of hand, the imagery of a magician pulling a rabbit out of a hat, and exclaiming “Abracadabra”.
For those who are initiates to the esoteric, you may be surprised to know that there are actually two very different applications/understanding of magic. There is magic, which is based off the art of illusion (aka: the rabbit in the hat) or stage performance. Then there is “magick”, popularized by Aleister Crowley’s Thelema, which is centered around the occult practice of using ritual and ceremony to manipulate matter in conjunction with intention. Crowley defined magick specifically as “the Science and Art of causing Change to occur in conformity with Will”.
As we are entering the age of information, the gap between spirit and science is becoming smaller and smaller. Max Planck, the founding father of quantum theory, once stated: “All matter originates and exists only by virtue of a force. We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent Mind. This Mind is the matrix of all matter”.
If we look at life in terms of day to day reality, this is our magic. The “9-5” working self is the art of our illusion on life’s stage. Meeting deadlines, quotas, paying taxes…these are the “rabbits” out of the “hat” that perpetuate the mirage.
The real, deep down, you that operates on desire, hope, and wishes is the magick. The intention you send to the universe in hopes of manifesting, is the mind operating in the matrix of matter…making magick by letting your hopes come to fruition in conjunction with will. While Crowley’s Thelemic magick revolved around a darker side of ritual, followers of The Secret are merely just cut from the lighter side of the cloth.

Magic is illusion being met with result, and magick is intention being met with matter adjusting to will. While superficially seeming one and the same, intrinsically they are very different.
Bron:
http://www.evolveandascend.com/2015/12/18/the-difference-between-magic-and-magick/