dinsdag 14 februari 2017

Magic of Magick?Voel je het ook? Er hangt vandaag 'magie' in de lucht.
De magie van het leven, de connectie met de natuur, het esoterisch Bewust Zijn...
In Engelstalige boeken en op Engelstalige websites kom ik het wel vaker tegen: Magic en Magick.
Wat is nou het verschil tussen Magic met een c en Magick met ck?


Magic met een c is de 'magie' van het dagelijks leven, misschien beter gezegd: de illusie van het dagelijks leven.
Het konijn uit de hoed van de goochelaar.
Het konijn is er echt, daar waar we het voorheen niet zagen, maar het was er wel, verstopt in een vakje waar de goochelaar met zijn/haar vingervlugheid dat konijn vandaan haalde zonder dat wij het zagen.
We worden misleid, afgeleid.
De illusionist is al beter geoefend en kan grootste dingen laten verschijnen en verdwijnen, speelt met ons waarnemingsvermogen en biedt verrassende illusionaire effecten.
Maar het is en blijft illusie en het is en blijft toneel, vermaak.

Magick met ck is de magie van het leven met een esoterische diepgang die voorbij gaat aan de illusie, toneel en vermaak. 
Het betreft de Ware Magie die verder gaat dan dit leven, hoewel zij die deze magie nog niet kennen het kunnen bestempelen als illusie en vermaak.
Wanneer werkelijk dingen verschijnen en verdwijnen uit en in het 'niets'.
Zaken uit het onderbewuste in het bewustzijn gebracht worden.
Verwerkte ervaringen losgelaten mogen worden, de Ziel bevrijdend van een last.
De magie van verandering, de intentie tot verandering, werkelijke verandering!
Daarvoor zijn heel andere vaardigheden nodig dan de vingervlugheid van de goochelaar of het vermogen tot manipuleren van ons waarnemingsvermogen van de illusionist.
Daarvoor is toewijding en inwijding nodig.
Esoterische kennis en ervaring.
Intuïtieve vaardigheden.
Contact met het Hoger Zelf, met Gidsen.
De connectie met de Aarde, Moeder Natuur, met de sterren en planeten, de Kosmos.
Diepgang in het leven.
Bewust Zijn!


“And above all, watch with glittering eyes the whole world around you because the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places. Those who don’t believe in magic will never find it.”
― Roald Dahl
Magic is a word that evokes feelings of mystery, and mysticism. It is a word that is seemingly synonymous with sleight of hand, the imagery of a magician pulling a rabbit out of a hat, and exclaiming “Abracadabra”.
For those who are initiates to the esoteric, you may be surprised to know that there are actually two very different applications/understanding of magic. There is magic, which is based off the art of illusion (aka: the rabbit in the hat) or stage performance. Then there is “magick”, popularized by Aleister Crowley’s Thelema, which is centered around the occult practice of using ritual and ceremony to manipulate matter in conjunction with intention. Crowley defined magick specifically as “the Science and Art of causing Change to occur in conformity with Will”.
As we are entering the age of information, the gap between spirit and science is becoming smaller and smaller. Max Planck, the founding father of quantum theory, once stated: “All matter originates and exists only by virtue of a force. We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent Mind. This Mind is the matrix of all matter”.
If we look at life in terms of day to day reality, this is our magic. The “9-5” working self is the art of our illusion on life’s stage. Meeting deadlines, quotas, paying taxes…these are the “rabbits” out of the “hat” that perpetuate the mirage.
The real, deep down, you that operates on desire, hope, and wishes is the magick. The intention you send to the universe in hopes of manifesting, is the mind operating in the matrix of matter…making magick by letting your hopes come to fruition in conjunction with will. While Crowley’s Thelemic magick revolved around a darker side of ritual, followers of The Secret are merely just cut from the lighter side of the cloth.

Magic is illusion being met with result, and magick is intention being met with matter adjusting to will. While superficially seeming one and the same, intrinsically they are very different.
Bron:
http://www.evolveandascend.com/2015/12/18/the-difference-between-magic-and-magick/